Sait Bey (Üçok) (1878-1953)

28 Mar

Sait Bey (Üçok) (1878-1953)

Sait Bey (Üçok) (1878-1953)

Recep BÜYÜKTOLU

KAYNAKÇA

Arşivler

TBMM Arşivi, Sait Üçok (Çankırı) – Seçim Mazbatası, https://www.tbmm.gov.tr. (Erişim: 15.06.2023)

Resmi Yayınlar

TBMM Genel Sekreterliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, TBMM ALBÜMÜ (1920 – 2010), TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları, Cilt:1, Ankara, 2010.

TBMM Zabıt Ceridesi, Birinci Dönem, İkinci İçtima, 24.4.1336 Cumartesi.

TBMM Zabıt Ceridesi, Birinci Dönem, Birinci Dönem, Beşinci İçtima, 27.4.1336 Salı.

TBMM Zabıt Ceridesi, Birinci Dönem, Yüz Yirmi İkinci İçtima, 5.12.1337 Pazartesi.

TBMM Zabıt Ceridesi, Birinci Dönem, Yüz Elli İkinci İçtima, 30.1.1338 Pazartesi.

TBMM Zabıt Ceridesi, Birinci Dönem, Yirmi Dokuzuncu İçtima, 17.4.1338 Pazartesi.

TBMM Zabıt Ceridesi, Birinci Dönem, Yetmiş Beşinci İçtima, 17.7.1338 Pazartesi.

TBMM Zabıt Ceridesi, Birinci Dönem, Yetmiş Yedinci İçtima, 20.7.1338 Perşembe.

TBMM Zabıt Ceridesi, Birinci Dönem, Yüz On Dokuzuncu İçtima, 14.10.1338 Cumartesi.

TBMM Zabıt Ceridesi, Birinci Dönem, Yüz Yirmi Altıncı İçtima, 25.10.1338 Çarşamba.

TBMM Zabıt Ceridesi, Birinci Dönem, Yüz Yirmi Sekizinci İçtima,28.10.1338 Cumartesi.

TBMM Zabıt Ceridesi, Birinci Dönem, Yüz Yirmi Sekizinci İçtima,28.10.1338 Cumartesi.

TBMM Zabıt Ceridesi, Birinci Dönem, Yüz Otuz Beşinci İçtima, 9.11.1338 Perşembe.

TBMM Zabıt Ceridesi, Birinci Dönem, Yüz Elli Dokuzuncu İçtima,20.12.1338 Çarşamba.

TBMM Zabıt Ceridesi, Birinci Dönem, Yüz aitmiş ikinci İçtima, 25.12.133S Pazartesi.

TBMM Zabıt Ceridesi, Birinci Dönem, Yüz altmış üçüncü İçtima 27.12.1338 Çarşamba.

TBMM Zabıt Ceridesi, Birinci Dönem, Yirmi birinci İçtima, 9.4.1339 Pazartesi.

TBMM Zabıt Ceridesi, Birinci Dönem, Yirmi ikinci İçtima, 11.04.1339 Çarşamba.

Araştırma Eserler

DEMİR Gönül Türkan, Halkevlerinin Eğitim Tarihimizdeki Yeri ve Çankırı Halkevi, Berkan Yayınevi, Ankara, 2018.

YILMAZ Metin, “İlk Çankırı Halkevi Başkanı Said Beyin Radyo Yolsuzluğu”, https://www.cankiripostasi.com/ilk-cankiri-halkevi-baskani-said-beyin-radyo-yolsuzlugu. (Erişim: 21.07.2023).

Süreli Yayınlar

Çankırı

Duygu

24/07/2024 tarihinde https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/sait-bey-ucok-1878-1953/ adresinden erişilmiştir

Benzer Yazılar