Kategori: Genel

20 Şub

Âşir Atlı ( 1881-1957)

Aslen Bursalı olan Âşir Atlı, 1881’de Kilis’te doğdu. Babası, 1864 yılındaki Büyük Çerkes Sürgünü sırasında önce Balkanlar’a ardından Anadolu’ya göç eden Adige bir aileden Mehmet Bey, annesi Ayşe Hanım’dır....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
20 Şub

Hacı Şükrü Bey (AYDINDAĞ) (1883-1935)

Türk siyasetçi ve asker Hacı Şükrü Bey, 1883’te İstanbul Şehzadebaşı’nda doğdu. Babası Mehmet Nedim Bey, annesi Fatma Hanım’dır. İlk ve ortaöğrenimini iptidai mektebi, rüştiye ve askeri idadide tamamladıktan sonra...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
20 Şub

Abdulhamit Hamdi Efendi (ÇİNTAN) (1887-1928)

Abdülhamit Hamdi Efendi, 1887 yılında Diyarbakır’da doğdu. Babası Ali Bey annesi Emiş Hanım’dır. İlk ve ortaöğrenimini sıbyan mektebi ve rüştiyesinde tamamladı. Daha sonra medresede öğrenim ve eğitim görerek müderrislik icazeti...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
20 Şub

Kadri Bey (Mehmet Kadri ÜÇOK) (1881-1958)

Mehmet Kadri Bey, 1881’de Diyarbakır’da doğdu. Babası Nafiz Necip, annesi Fatma Hanım’dır. İlk ve ortaöğretimini Diyarbakır Askeri Rüştiyesinde tamamladıktan sonra Bursa İdadisinden mezun olarak Mülkiye Mektebine girdi. 27 Eylül...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
20 Şub

Necip Ali Küçüka (1892-1941)

Necip Ali (Küçüka) 1892’de Denizli’nin Çayırbaşı (şimdi Çaybaşı adıyla anılan) mahallesinde doğar. Babası kereste ticareti ile uğraşan Küçükağazâdelerden Ali Bey, etrafça tanınan köklü ailelerdendir. Necip Ali ve kendisinden 19 yaş...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
20 Şub

Şerif Mardin (1927-2017)

Şerif Mardin, Cumhuriyet dönemi düşünce hayatının ve toplumbilimi çalışmalarının önde gelen isimlerinden biridir. 1927 yılında İstanbul’da doğan Mardin’in babası Şemsettin Mardin, Türk Hariciyesinde birçok görevlerde bulunmuş bir diplomat idi....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
20 Şub

Sabri Fehmi Ülgener (1911-1983)

Sabri F. Ülgener, hem iktisat tarihi ve hem de Türk toplumunun yapısı üzerine gerçekleştirdiği çalışmalarıyla bilinen Cumhuriyet dönemi Türk düşüncesinin değerli isimlerinden biridir. 1911 yılında İstanbul’da dünyaya gelen düşünür,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
20 Şub

Fahrettin Bey (ERDOĞAN) (1874-1958)

1874 yılında Divriği’ye bağlı Yağıbasan Köyü’nde doğan Fahrettin Bey’in annesi Sultan Hanım, babası ise Mehmet Bey’dir. Alevi Bektaşilerin Seyyid Garip Musa Ocağı’na bağlı “Dede” olarak kabul ettikleri Pirzadeler Ailesi’ne...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
20 Şub

Turkische Post (Türk-Alman Gazetesi)

Türkische Post Gazetesi 1926 ile 1944 yılları arasında Türk basın hayatında 18 yıl yer almış, Almanca gazetedir. Almanya’nın ilk Ankara Büyükelçisi olan Rudolf Nadolny anılarında gazetenin yayını için bir...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
20 Şub

Edward Grey (1862-1933)

Sir Edward Grey 25 Nisan 1862’de Londra’da İngiliz diplomasi tarihinde etkin bürokrat ve asker bireylerin olduğu Grey ailesinin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 1880 yılında öğrenim hayatına Oxford...

[ Devamını okumak için tıklayın ]