Kategori: Genel

26 Ara

Hasan Hulusi Kutluoğlu (1883-1948)

Afyonkarahisar Milletvekili Hulusi Bey, 1883 yılında Samsun’da doğmuştur. Babası Mehmet Ali Bey, annesi Ayşe hanımdır. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 15 Ocak 1901 yılında Harbiye Mektebine girmiştir. 19...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Ara

Halil Hilmi Bozca (1886-1957)

Halil Hilmi (Bozca), Bolvadin’e bağlı Karapınar köyünde 1886 yılında dünyaya gelmiştir. Babası Hacı İbrahim, annesi Meryem’dir. İlköğretimi ve ortaöğrenimini Bolvadin İbtidai Mektebi, Akşehir Rüştiyesi ve Konya İdadisinde tamamladıktan sonra...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Ara

Sunûf-ı Muhtelife Zabitân Namzetleri Talimgâhı

Mondros Mütarekesi’nin ardından İstanbul’un işgali, askerî okullardaki eğitim hayatını olumsuz etkiledi. İngilizlerin müdahaleleri sonucu askeri eğitim kurumları kapanmak veya sık sık yer değiştirmek zorunda kaldı. 16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Ara

Ceyhun Atıf Kansu (1919-1978)

7 Aralık 1919’da İstanbul Bostancı’da dünyaya geldi. Babası uzun yıllar Erzurum milletvekili olarak Mecliste görev alan bir siyasetçi ve eğitimci Nafi Bey ve annesi Müfdade hanımdır.  Nafi Atuf Kansu’nun...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Ara

Nafi Atuf Kansu (1890-1949)

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk Millî Eğitim Müsteşarı olan Nafi Atuf Kansu siyasetçi ve bir eğitimcidir. Babası aslen Kastamonulu olan askeri tabip Aziz Emin Paşa, annesi Çerkezistan (Kuzey Batı Kafkasya)...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Ara

Mehmet İhsan Pere (1885-1969)

Telgrafçılık tarihimizde çok önemli bir yeri olan cesur, vatansever ve fedakâr bir insan olarak tanınan Mehmet İhsan (Pere) Bey, 1 Aralık 1885’te İstanbul’da doğdu. Babası, o zamanın devlet ileri gelenlerinden (Meclis...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Ara

Ömer Lütfi (Argeşo) Bey (1879-1942)

1879 (Hicri 1295) yılında İstanbul’da doğan Ömer Lütfi Bey’in babası Ferik (korgeneral) Hüsnü Paşa’dır. İlk ve orta öğrenimini askeri rüştiye ve idadîde tamamlayan Ömer Lütfi Bey, 13 Mart 1898’de...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Ara

Hulûsi Göksu (1873-1946)

Hulûsi Göksu, 1873 yılında Rıza Bey ve Rabia Hanım’ın çocuğu olarak Ermenek’in Taşbaşı Mahallesi’nde dünyaya geldi. Mensubu olduğu aile eğitime önem vermekteydi ve ailenin son iki kuşağı eğitimliydi. Ailede...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Ara

Musa Kâzım Efendi (Onar) (1881-1930)

Musa Kâzım Efendi, 1881 yılında Konya’nın Hadim ilçesine bağlı Aşağı Hadim Köyünde doğmuştur. Baba adı Ahmet Efendi (bazı kaynaklarda Ahmet Zühtü Efendi), anne adı Ayşe Hanım’dır. Hadim’de ibtidai mektebinde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Ara

Hüseyin Mazlum Bababalım (1859-1945)

Hüseyin Mazlum Bababalım Denizli’de bulunan Karataş Köyü yakınlarındaki Dediği Tekkesi’nde dünyaya gelmiştir. Ailesinin 18 yüzyıldan itibaren bu tekkede yaşadığı düşünülmektedir. 1904 yılında yapılan nüfus sayımına göre 1858-1859 (h. 1275)...

[ Devamını okumak için tıklayın ]