Kategori: Genel

29 Oca

Halil Menteşe (1874-1948)

Halil Menteşe, 1874 yılında Muğla Milas’ta toprak sahibi ve ziraat işleriyle uğraşan bir ailede dünyaya gelmiştir. Babası Kadıoğlu Salih Efendi, annesi Şefika Hanım’dır. Halil Bey’in dedesi Hacı Mehmed Efendi,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Oca

Forum Dergisi

Aydın Yalçın ile eşi Nilüfer Yalçın öncülüğünde, 1 Nisan 1954 tarihinde yayın hayatına başlayan Forum Dergisi 15 Ekim 1969 tarihine kadar yayınlanmaya devam etmiştir. Şubat 1970’de tekrar yayınlanmaya başlasa...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Oca

Hamit Bey (Hamdi Hamit Karaosmanoğlu) (1886-1961)

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan Çanakkale milletvekili Hamdi Hamit (Karaosmanoğlu) 1886’da Isparta’da doğdu. İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. Çanakkale Savcılığı görevini yürütürken Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından aday gösterildi....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Oca

Suat Soyer (1879-1942)

Dr. Suat Soyer, 1879’da İzmir’de doğdu. Babası Tüccar Kayyumzade Ahmet Haki Efendi, annesi Ülfet Hanım’dır. İlköğrenimini İzmir İptidai Mektebi’nde tamamladı. 1896’da İzmir İdadisinden sınıf birinciliği ile mezun oldu. Aynı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Oca

Hüseyin Sabri Dura (1880-1938)

Hüseyin Sabri Dura, 1880 yılında Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde doğdu. Babası ilçenin ileri gelenlerinden Hacı İsmail Hilmi Efendi, annesi Habibe Hanım’dır. İlk ve orta öğrenimini Taşköprü Rüştiyesinde tamamlamasının ardından Mal...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Oca

Mustafa Akif Bey (Tütenk) (1875-1952)

Eğitimci, yazar ve siyaset adamı kişiliğiyle tanınan Mustafa Akif Bey, 1875’te Diyarbakır’da doğdu. Babası Hafız Ahmet Cemil, annesi Hava Hanım’dır. İlk ve ortaöğrenimini özel okul ve rüştiyede tamamladıktan sonra...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Oca

Numan Esin (1929-2020)

Millî Birlik Komitesi üyesi Kurmay Yüzbaşı Numan Esin, 27 Mayıs İhtilali sırasında İstanbul’da 1’nci Ordu Karargâhı’nda Harekât Başkanlığında görevliydi. 1929 yılında Biga’da doğan Esin, Harp Okulu’nu ve Harp Akademisi’ni bitirdi....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Oca

İbrahim Kafesoğlu (1914-1984)

Halil İbrahim Kafesoğlu, Burdur’un Tefenni ilçesinin Yokuş mahallesinde 1914 yılının Ocak ayında doğdu. Babası Recep Bey, annesi Hatice Hanım idi. Çiftçilikle geçinen Recep Bey 1914’te Doğu Cephesi’nde şehit oldu....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Oca

Mehmet Bey (Dinç) (1873-1952)

  Mehmet Bey (Dinç), 1873’te Ezine’de doğdu. Babası ticaretle meşgul olan Ali Efendi’dir. Rüştiye’yi bitirdikten sonra bir süre babası ile birlikte ticaretle meşgul oldu. Mehmet Bey, 1889 yılında Biga’da...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Oca

Mehmet Şükrü Bey (Koç) (1887-1938)

Mehmet Şükrü Bey, 1887 yılında Afyonkarahisar’da doğmuştur. Babası Hacı Abdullah Bey ve dedeleri şehrin önde gelen bir eşraf ailesindendir. Koçzade Mehmet Şükrü Bey, İkazi Mehmet Şükrü Bey olarak da...

[ Devamını okumak için tıklayın ]