Mehmet Hayri Tarhan (1880-1934)

27 Mar

Mehmet Hayri Tarhan (1880-1934)

Mehmet Hayri Tarhan (1880-1934)

Güzin ÇAYKIRAN

KAYNAKÇA

MSB Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı Lodumlu Arşivi, Mehmet Hayri Tarhan’a Ait “Safahat Cetveli”.

AKÇAKAYALIOĞLU, Cihat, Birinci Dünya Harbi Avrupa Cepheleri, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1967.

Birinci Dünya Savaşı’na Katılan Alay ve Daha Üst Kademedeki Komutanların Biyografileri, yay.haz. H. Toker ve N. Aslan, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara 2009.

“General Hayri Bey’in Hal Tercümesi”, Askerî Mecmua, Cilt VI, S. 96, 1 Mart 1935.

GÖRGÜLÜ, İsmet, On Yıllık Harbin Kadrosu 1912-1922, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2014.

GÜNAY, Nejla, “Sakarya Meydan Muharebesi ve Maraş Birliği: 9. Tümenin Batı Cephesi’ndeki Rolü”, 100.Yılında Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Afyon 2023.

Harp Akademilerinin 142.Yılı (Şeref Dolu Yıllar) 1848-1990, Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları, İstanbul, (ty.).

ÖKSE Necati, BAYCAN Nusret ve SAKARYALI Salih, Türk İstiklal Harekâtına Katılan Tümen ve Daha Üst Kademelerdeki Komutanların Biyografileri, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1989.

SARAL, Ahmet Hulki, Türk İstiklal Harbi Güney Cephesi, yay. haz. Atike Kaptan ve Alev Keskin,  Cilt IV, Genelkurmay Basımevi, Ankara 2009.

TİMUR, Cevdet, ATAKAN, Rauf, BERKTAY, Alişan ve ERTEKİN, Veli, İdari Faaliyetler (15 Mayıs 1919-2 Kasım 1923), Genelkurmay Basımevi, Ankara 1975.

TOKER, Hülya ve DEMİRTAŞ Sema, “Kurmay Yarbay Hayri (Tümgeneral Tarhan)’nin Anafartalar Muharebeleriyle İlgili Harp Akademilerinde Verdiği Konferansa Dair”, Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi, S. 12, Ağustos 2008.

ULUSOY, Mümtaz, İstiklal Harbi’nde 2’nci Kolordu (1918-1921), Genelkurmay Basımevi, Ankara 2006.

https://kho.msu.edu.tr/hakkinda/harbiyeli_ataturk/ogretmenleri.html, Erişim Tarihi 27.01.2024.

23/07/2024 tarihinde https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/mehmet-hayri-tarhan-1880-1934/ adresinden erişilmiştir

Benzer Yazılar