Reşit Bey

27 Mar

Reşit Bey

Reşit Bey

Serhan Kemal SAYGI

KAYNAKÇA

ÇAKMAK, Fevzi, İzmir’in Siyasi Hayatında Seçimler (1908-1945), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2017.

ÇOKER, Fahri, Türk Parlamento Tarihi Milli Mücadele ve TBMM I. (1) Dönem 1919 – 1923, TBMM Vakfı Yayınları, 1994.

ÇOLAK, Filiz, I. Dönem TBMM’de İzmir Mebusları ve Faaliyetleri, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 15, sayı: 31 (Aralık 2015), s. 107-155.

https://www5.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d01/c003/tbmm01003055.pdf  (Erişim Tarihi: 10 Ocak 2024)

https://www5.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d01/c001/tbmm01001016.pdf  (Erişim Tarihi: 12 Ocak 2024)

TBMM Albümü, (1920–2010) TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları, No:1, Ankara 2010.

 

21/04/2024 tarihinde https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/resit-bey/ adresinden erişilmiştir

Benzer Yazılar