Kategori: Genel

10 Ağu

Brest-Litovsk Barış Antlaşması

Sovyet Rusya’nın 3 Mart 1918’de İtilâf Devletleri ile yaptığı Barış Antlaşması. Birinci Dünya Savaşı’nın ilk üç yılı, Rusya için oldukça zor geçti. Cephelerde istenilen neticelerin elde edilememesi ve savaşın...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Ağu

Ege Vapuru

1923 yılının Şubat ayında Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi’nde Misak-ı İktisadi (Ekonomik Ant) kararları alınmıştır. Bu kararlar ışığında yeni devletin ve hükümetin “yabancı sermaye jandarmalığının sonlandırılması, deniz ticaretinde söz sahibi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Ağu

Türkofis (1934-1939)

Türkofis, 1929 Dünya Ekonomik Buhranının etkisiyle dış ticaretin durgunlaşması sonucunda ülkenin iktisadî alanda gelişimini sağlamak ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla kurulmuş bir dış ticaret örgütüdür. Dünya Ekonomik Buhranı nedeniyle...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Ağu

Halit (Karsıalan) Paşa (1883-1925)

Öğrenimi ve Askerî Görevleri 1883 yılında İstanbul Beşiktaş’ta dünyaya gelmiştir. Dedesi, Tütün Gümrüğü Nazırlığı görevinde bulunmuş ve Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Yazı Köyü’nün zenginlerinden Hacı Osman Bey’dir. Albay rütbesiyle...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Ağu

Millî Mücadele Döneminde Türk-Fransız İlişkileri

Türkiye ile Fransa arasında siyasi ilişkiler XVI. yüzyılda başlamıştır. XV. yüzyılın sonlarından itibaren kuzeyde sınırını tespit eden Fransa’nın güneyde genişleme politikası çerçevesinde Fransa Kralları I. François ve II. Henri,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
30 Tem

Safiye Hüseyin Elbi (1880-1964)

İlk Türk hemşirelerinden biri olan Safîye Hüseyin Elbi, 1882 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babası, Tersane-i Âmire başmühendisliğinden emekli Bahriye Feriki Ahmet Besim Paşa’dır. Denizci bir aileden gelen Ahmet Besim...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
30 Tem

Atatürk Dönemi Türkiye-Orta Doğu İlişkileri

Günümüzde yaygın bir kullanıma sahip olan Orta Doğu kavramı ilk olarak 19. yüzyılın son yıllarında kullanılmaya başlanmıştır. Coğrafi bir bölge olmayan Orta Doğu, kapsadığı ülkeler kullanıcıya ve dönemlere göre...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
30 Tem

Fuat Umay (1885-1963)

Ailesi, Tahsil Hayatı ve Doktorluk Yılları Doktor, siyaset ve devlet adamı kimliğinin yanı sıra Cumhuriyetin kuruluş yıllarında kurucusu olduğu cemiyetler dolayısıyla “Bir Devrin Cemiyet Adamı” unvanını hak eden Dr....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
30 Tem

Remzi Oğuz Arık (1899-1954)

Türkiye’de Arkeoloji ve Sanat Tarihi alanında tek başına bir ekol oluşturmuş, Türk kültürüne milli görüşleri, denemeleri ve ilmi çalışmalarıyla sayısız hizmetlerde bulunmuş olan Remzi Oğuz Arık, 15 Temmuz 1899...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
27 Tem

Atatürk Döneminde Meydana Gelen Ayaklanmalar (1924-1938)

Türk milletinin kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni ulus-devlet ve üniter devlet anlayışı ile inşa etmiştir. Her sahada millî birliği ve egemenliği oluşturacak; monarşiden cumhuriyete, teokratik idareden laik-hukuk devlet...

[ Devamını okumak için tıklayın ]