Kategori: Genel

03 Oca

İsmail Hakkı Tonguç (1893-1960)

İsmail hakkı Tonguç günümüzde Bulgaristan’ın Silistre vilayetine bağlı Totrakan ilçesi Tataratmaca Köyü’nde 1893 yılında doğdu. Babası Kırım göçmenlerinden İdris Bey, annesi ise Dobruca Türklerinden Vesile Hanım’dır. Temel eğitimine 1901...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Oca

Megali İdea

Türkçeye “Büyük Fikir”, “Büyük Mefkûre” ya da “Büyük Ülkü” olarak çevirebileceğimiz “Megali İdea [Μεγάλη Ιδέα]”, Yunanların kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri bölgeleri Yunanistan ile birleştirme ve Bizans İmparatorluğu’nu en...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Oca

Tarık Buğra (2 Eylül 1918-26 Şubat 1994)

Süleyman Tarık Buğra, 2 Eylül 1918 tarihinde Konya’nın Akşehir ilçesinde dünyaya geldi. Babası Erzurumlu Mehmet Nazım Bey, annesi Akşehirli Tahiroğulları’ndan Nazike Hanım’dır. 1930 yılında ilkokulu, 1933 yılında da ortaokulu...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Oca

Karadeniz Türkleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Mondros Mütarekesi’nin ardından başlayan Osmanlı Devleti’ni işgal girişimleri ve parçalama senaryoları Karadeniz’de Rumları harekete geçirdi. Rumlar, Batum’dan Sinop’a kadar uzanan bir alanda Pontus Rum devleti kurmak istiyordu. Devletin başkenti...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Oca

Türk-İngiliz Bildirisi (12 Mayıs 1939)

1939 yılı Almanya ile İtalya’nın gerçekleştirdiği işgaller ve silahlanma arzusu dünyanın siyasi yapısını değiştirecek bir dönemin başlangıcına işaret etmekteydi. 12 Mayıs 1939 tarihinde imzalanan Türk-İngiliz Ortak Bildirisi gerek Türkiye...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Oca

Türkiye-Pakistan Dostluk Antlaşması (29 Temmuz 1951)

Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasındaki resmi ilişkiler, 15 Ağustos 1947 tarihinde Hindistan’ın bölünerek iki bağımsız devletin, Hindistan ve Pakistan’ın, kurulmasıyla başladı. Bununla birlikte, Pakistan’ı oluşturan nüfusun büyük bir çoğunluğunun...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Oca

Türkiye-Hindistan Dostluk Antlaşması (14 Aralık 1951)

Türklerin Hindistan’a ilgisi milattan önceye kadar uzanmakla birlikte, ilk etkileşimler Hindistan’da kurulan Türk-İslam devletleriyle başladı. Miladın başında Gaznelilerle (963-1187) başlayan Türk hâkimiyeti, Hindistan’da kurulan Babür Devleti (1526-1858) ile zirveye...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Oca

Yaşar Kemal (1923-2015)

Türk edebiyatının son dönem yazarlarındandır. Romancı, gazeteci, folklor derlemecisidir. 1923’te bugün Osmaniye sınırlarında bulunan Hemite/Gökçeli köyünde (şimdiki adı Gökçedam) doğdu. Asıl adı Kemal Sadık Gökçeli’dir. Annesinin adı Nigar, babasının...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Oca

Francisco Franco Bahamonde (1892-1975)

Tam adı Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco Bahamonde’dir. İspanyol siyasal hayatına tek adam yönetimi ile damga vuran askeri diktatördür. İspanya’yı 36 yıl boyunca (1939-1975) diktatörlükle yönetmiştir. İspanyolca’da gücü ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Oca

İzmir Atatürk Müzesi (11 Eylül 1941)

İzmir Birinci Kordon üzerinde bulunan İzmir Atatürk Müzesi binası, 1875-1880 yıllarında İzmirli halı tüccarı Takfor tarafından yaptırılmıştır. 852 m2 bir alan üzerine dikdörtgen planlı, arka cephesi revaklı ve avlulu...

[ Devamını okumak için tıklayın ]