Kategori: Genel

19 Şub

Millîleştirilen Yabancı Şirketler (Atatürk Döneminde)

Cumhuriyet’in ilk döneminde millîleştirme olgusu, daha çok ekonomide devletçilik politikasının uygulandığı 1930’lu yıllara denk gelir. Genel olarak bakıldığında bu olgunun; Osmanlı İmparatorluğu’ndan alınan ekonomik miras, bu mirasın Cumhuriyet elitlerini...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
19 Şub

Millî Mücadele Şehitlikleri

Mondros Mütarekesi sonrası, Atatürk’ün önderliğinde yeniden dirilişin destanını yazan Türk milleti, İstiklal Savaşı veya daha geniş anlamıyla Millî Mücadele adını verdiği bu savaşta, özellikle düşman işgalinin ve çarpışmaların yoğun...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
19 Şub

Millî Mücadele Döneminde Kongreler

Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında Trakya ve Anadolu’da 31 kongrenin düzenlendiği görülmektedir. Kongrelerin düzenlenmesinde göze çarpan genel amaç, halkın, varlığını korumak için çare arayışıdır. Çünkü Mondros ile devlet teslim olmuş,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
19 Şub

Millî Mücadele’de Batı Cephesi

Mondros Mütarekesi ile Türk topraklarında İtilaf Devletleri tarafından gerçekleştirilen işgallerin en uzunu ve kapsamlısı Batı Anadolu’da yaşanan Yunan işgalidir. Başta Antalya olmak üzere, Güneybatı Anadolu’daki İtalyan işgali ise herhangi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
19 Şub

Millî Mücadele Basını

Çağdaş basın arasında gazeteler özel bir yer alır. Günlük gazeteleri de resmî ya da yarı resmîler, bir de özel kişiler tarafından çıkarılanlar diye ayrıca sıralamak gerekir. Özel kişiler tarafından...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
18 Şub

Mehmet Emin Erişirgil (1891-1965)

Türkiye Cumhuriyeti’nin kudretli, yenilikçi ve çağdaş uygarlık düzeyine çıkma ve daha ilerisine ulaşma hedefine sıkı bağlılık gösteren Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in deyimiyle “cumhuriyetin erenlerinden” olan Erişirgil, aydınlanma...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
18 Şub

Mehmet Asım Us (1884-1967)

Gazeteci, yazar ve siyasetçi. Mehmet Asım Us Us kardeşlerin en büyüğü olarak bilinen Mehmet Asım (Us), 1884’te (Rumi 1300) Aydın (İzmir) Vilayeti’nin Saruhan (Manisa) Sancağına bağlı Gördes İlçesi’nde dünyaya...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
18 Şub

Mehmet Akif Ersoy (1873-1936)

Mehmet Akif, Aralık 1873’te (Hicri Şevval/1290/) İstanbul’da doğmuştur. Babası Tahir Efendi, annesi Emine Şerife Hanımdır. Tahir Efendi, Arnavutluk’un Kosova vilayetinin İpek kasabasına bağlı Şuşişa (Foşiçe)  köyünden küçük yaşta İstanbul’a...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
18 Şub

Mavri Mira Cemiyeti

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’ndan yenilmiş olması azınlıkları iyice şımartmıştı. Çünkü; Mondros Mütârekesi’nden sonra Osmanlı Devleti’nin otoritesi hemen hemen yok olmuştu. Bundan istifade ile her yerde karışıklıklar çıkmaya başlamıştı....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
18 Şub

Samuel Abravaya Marmaralı (1879-1953)

      Atatürk’ün hastalığı sırasında kendisini tedavi eden beş danışman (belgelerde müşavir) doktordan birisi olan Dr. Abravaya Marmaralı, 1879’da İzmir’de doğdu. Abravaya, ilk adıyla ilgili olarak İngiliz gazeteci...

[ Devamını okumak için tıklayın ]