Kategori: Genel

17 Eki

Samet (Abdüssamet) Ağaoğlu (1909-1982)

1909’da Bakü’de dünyaya gelen Samet Ağaoğlu, Ağaoğlu Ahmet ailesinin 4. çocuğudur. Doğumundan birkaç ay sonra ailesi İstanbul’a taşınır. Küçük yaşlarda çeşitli okullarda ilköğrenim gören Samet Ağaoğlu, ortaöğrenimin önemli bir...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

Miralay Sadık Bey (1860-1941)

İkinci Meşrutiyet’in ilanında oynadığı rol ve Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın lideri olmakla bilinen Sadık Bey, 1860 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası tanınmış din âlimlerinden Huzur Dersleri Başmukarriri Filibeli Abdullah Efendi’dir....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

Suut Kemal Yetkin (1903-1980)

Sanat tarihi profesörü, şair, yazar, eleştirmen. Suut Kemal Yetkin, 13 Eylül 1903’te Urfa’da dünyaya gelir. Annesi Hafize Hanım, babası Urfa Halvetî Dergâhı Post-nişîni Şeyh Abdulkadir Efendi’nin oğlu ve halifesi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

Burhan Felek (10.04.1889-04.11.1982)

Şeyhü’l-muharrirîn unvanlı gazeteci, spor adamı, yazar Burhan Felek, 10 Nisan 1889’da Üsküdar İhsaniye’de Sultaniye Sokağı’nda doğdu. Babası Şûrâ-yı devlet azası Mahmud Ziyaeddin Bey, annesi Binbaşı Rıza Bey’in kızı Fatma Naciye...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği

“Myobacterium tuberculosis” isimli basiller aracılığıyla bulaşan verem, tıbbi adıyla tüberküloz, vücudun her yerinde görülmekle beraber en çok akciğerlerde meydana gelmektedir. Verem hastalığının bulaşıcı niteliği ilk kez 1865 yılında Jean...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

Behice Boran (1910-1987)

Soyadı Kanunu’ndan önceki adıyla Behice Sadık, 10 Kasım 1910’da Bursa’da doğdu. Behice Boran’ın babası Sadık Bey ve annesi Mahire Hanım, Kazan Tatarlarındandı. Babası Sadık Bey, Bursa’da zahire tüccarıydı. Annesi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

SEKA (Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi)

Yeni Türkiye’nin Osmanlı Devleti’nden devraldığı ekonomik yapıda birçok alanda olduğu gibi kâğıt sanayi de ithalata dayalıydı. Bu nedenle 1920’li yıllarda kâğıt üretimine yönelik fikirler üretilmiş ve birtakım planlar hazırlanmış,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

Zafer Gazetesi

Ocak 1946’da kurulan Demokrat Parti, kısa bir süre içerisinde örgütlenmiş ve faaliyetlerini toplumla paylaşabileceği, dolayısıyla da toplumu etkileyebileceği gazete gibi önemli bir kitle iletişim aracına ihtiyaç duymuştur. Bu noktada...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

Hürses Gazetesi

Hürses 1950 seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin son Tarım Bakanı Cavit Oral tarafından Ankara’da yayınlandı. Gazete, 1 Ocak 1951’den 9 Şubat 1956’ya kadar toplam 1840 sayı neşredildi. Hürses’in imtiyaz...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

Halkodaları

Kültür kurumları olarak nitelendirilen halkevleri, Atatürk ilke ve inkılaplarını Türk halkına tanıtmak, benimsetmek ve kaynaşmış bir kitle oluşturmak amacıyla 19 Şubat 1932 tarihinde açıldı. İlk etapta Ankara Halkevi’yle birlikte...

[ Devamını okumak için tıklayın ]