Kategori: Genel

17 Şub

Lenin (Vladimir İlyiç Ulyanov) (1870-1924)

  Lenin, KAYNAK: The Sunday Stay, January 25, 1920 Sovyetler Birliği’nin kurucusu, Ekim Devrimi’nin, Bolşevik Partisi’nin ve 1917 yılında Rusya’da iktidarı ele geçiren Komünist Hükümetin ilk lideridir. Aynı zamanda...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Şub

Kâzım Paşa (Dirik) (1881-1941)

Kazım Dirik 1881 yılında Manastır’da (Bitola) dünyaya geldi. Büyük babası Selanik Çarşı Ağası Kerim Çavuş, babası 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşında çarpışan Plevne müdafilerinden, Lofça kuşatmasını yaran Süvari Bölüğünün Komutanı Yüzbaşı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Şub

Kayseri Sümerbank Mensucat (Dokuma) Fabrikası

Millî Mücadele’nin ardından 1930’lu yılların başına kadar özel sektör ağırlıklı sanayileşme programını sürdüren Türkiye Cumhuriyeti, her türlü desteğe rağmen geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak üretim kapasitesine ulaşamadığı için planlı ekonomiye...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Şub

Kars Antlaşması

Kars Antlaşması, “Türkiye ile Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan Arasında Dostluk Antlaşması”dır. 13 Ekim 1921’de Kars’ta imzalanmıştır. Antlaşmanın imzalandığı tarihte Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan birer “Sosyalist Sovyet Cumuhuriyeti” idiler fakat...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Şub

Anadolu Kulübü Derneği

Dünyada XVIII. yüzyılın ortalarından itibaren erkeklerin kendi aralarında yapacakları konuşmalar ve etkinlikler için oluşturdukları ilk özel kuruluşlardan birisi olan kulüpler, Fransız İnkılabı’nın etkisiyle Avrupa’da hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti’nde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Şub

Kütahya – Eskişehir Muharebeleri

Türk ordusunun I. ve II. İnönü Muharebelerinde elde ettiği başarılar, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve Anadolu’da büyük bir sevinçle karşılandı. Türk ordusunun kendisinden sayıca ve silahça çok üstün olan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Şub

Ahmet Reşit Rey (1870-1955)

Osmanlı-Türk siyaset ve edebiyat insanı Ahmet Reşit Rey, 1870 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası Çankaya mutasarrıfı Abdullah Şefik Bey, annesi Atiye Huri Hanım’dır. İlkokulu Çankırı’da okur. Küçük yaşta annesini ardından...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Şub

Kemalettin Sami Paşa (1884-1934)

Kemaleddin Sami Paşa (d. 1884, Sinop-ö. 15 Nisan 1934, Berlin): Asker, siyaset adamı, diplomat. Babası Abdurrahman Sami Bey’dir. Mühendishane-i Beri-i Hümayun’u (1905), Erkân-ı Harbiye Mektebi’ni bitirdikten (1908) sonra Kurmay...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Şub

Karboğazı Baskını

Milli Mücadelenin Güney Cephesi’nde elde edilen askerî başarılardan biri de 28 Mayıs 1920 tarihinde gerçekleşen “Karboğazı Baskını”dır. Fransız işgal ordusunun Pozantı’da bulunan takviyeli bir taburu, millî kuvvetler tarafından kuşatılarak...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Şub

Karakol Cemiyeti

Mondros Mütarekesi’nin hemen sonrası, İstanbul’daki azınlıkların taşkın hareketlere başlaması ve özellikle İtilaf gemilerinin İstanbul önlerine gelmesi ile bir kıyıma girişebilecekleri olasılığı, İstanbul’daki askerî kesimin ve esnaf teşkilatlarının hızla örgütlenmesi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]