Kategori: Genel

03 Oca

Hariciye Vekâleti İstanbul Murahhaslığı

 Mondros Mütarekesi’nin ardından İstanbul ve Boğazlar bölgesi İngiliz, Fransız ve İtalyanlardan oluşan Müttefikler arası işgal yönetiminin kontrolü altına alınırken Padişah ve Osmanlı hükûmetlerinin yetki sahası olabildiğince daraltıldı. Bu süreçte...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Oca

Süveyş Buhranı ve Türkiye

Süveyş Buhranı, 1956’da Mısır devlet başkanı Cemal Abdünnasır’ın Süveyş Kanalı’nı millileştirme teşebbüsü karşısında İngiltere, Fransa ve İsrail’in duruma müdahale ettikleri diplomatik ve askeri krizin adıdır. Süveyş Buhranı aynı zamanda...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Oca

Yusuf Ziya Bey

 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde Osmanlı Devleti büyük bir yenilgi yaşadı. Taraflar önce Ayastefanos Antlaşması’nı kısa bir süre sonra da Berlin Antlaşması’nı imzaladı. Osmanlı Devleti her iki antlaşmayla da çok ağır...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Oca

Yasin Haşimoğlu

  Yasin Bey’in dedesi Haşim Bey, 1828’de Ahıska’dan gelerek Hamas köyüne (Bardız Nahiyesi) yerleşir. O yörede dedeleri “Haznedaroğlu” olarak bilinir. Aile birçok emlak, arazi sahibi ve hatırı sayılır nüfuza...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Oca

Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç

  Asıl adı İbrahim Mükrimin olan Mükrimin Halil Yinanç, 1900 yılında Maraş’ın Elbistan kazasının Hacı Hamza Mahallesi’nde doğmuştur. Ailesine Halil Efendiler denir. Avşar boyuna mensup olan aile, son Dulkadir...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
18 Eki

1950 Basın Kanunu

Demokrat Partinin iktidara geldikten kısa süre sonra 15 Temmuz 1950 tarihinde çıkardığı 5680 sayılı kanundur. Daha önce yürürlükte olan ve çeşitli düzenlemelere uğrayan 1931 Matbuat Kanunu’nun basın özgürlüğünü sınırlaması...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

Yüksek Adalet Divanı (14 Haziran 1960-25 Nisan 1962)

27 Mayıs 1960 darbesi sonucunda İstanbul’dan özel bir uçakla Ankara’ya getirilerek görüşlerine başvurulan yedi anayasa hukukçusunun,  (Tarık Zafer Tunaya, İsmet Giritli, Sıddık Sami Onar, Hüseyin Nail Kubalı, Naci Şensoy,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

Çınaraltı Mecmuası

Çınaraltı mecmuası, Orhan Seyfi Orhon ve Yusuf Ziya Ortaç tarafından -kesintilere uğramakla birlikte- 9 Ağustos 1941 ile 9 Haziran 1948 arasında haftalık Türkçü, ilim, fikir ve sanat mecmuası olarak...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

Şeker Fabrikaları

Şeker, temel tüketim maddelerinden biri olarak tarih boyunca önemli bir yere sahip olmuştur. Altın mukabilinde elde edilebilen bu gıda maddesi birçok medeniyet tarafından “kral yemeği” olarak nitelendirilmiştir. Yükte hafif,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Eki

Ege Üniversitesi (20 Mayıs 1955)

Ege Üniversitesi; İzmir’in ilk, Türkiye’nin dördüncü üniversitesi olarak 20 Mayıs 1955 tarihinde yayınlanan 6595 sayılı kanunla kurulmuş ve 5 Kasım 1955 tarihinde eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Merkez yerleşkesi Bornova’da bulunan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]