Kategori: Genel

23 Şub

Fakihe Öymen (1900-1983)

1900’de Arnavutluk/İşkodra’da doğmuştur. İstanbulludur. Babası zabit İsmail Efendi, annesi Azize Hanımdır. Mehmet Edip (1893-1982) Beyle evlenmiş olup iki çocuk annesidir. Fransızca ve İngilizce bilen Öymen, ilköğrenimini İstanbul’da altı sınıflı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Şemsi Efendi Mektebi

1852 yılında fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Şemsi Efendi, ilköğreniminin ardından 1867 yılında on beş yaşlarında iken Selanik Mülkiye Rüştiyesi’ni bitirmiş ve ailesine malî katkıda bulunabilmek amacıyla...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
22 Şub

Kemalettin Kamu (1901-1948)

Kemalettin Kamu (1901-1948) 1901’de dünyaya gelen Kemalettin Kamu, hem anne hem baba tarafından Erzurumludur, Erzurum kültürüyle büyümüştür. Dedesi Hafız Mustafa Efendi, Erzurum’da yıllarca Meclis idare azalığında bulunmuş, Arapça ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Şub

Sadeddin Nüzhet Ergun (1901-1946)

 Edebiyat tarihçisi, kütüphaneci, halk bilimci, şair, biyograf, mutasavvıf. Hüseyin Sadeddin Nüzhet Ergun 1901 yılında Bursa’da dünyaya gelmiştir. Babası Kolağası Ali Efendi, annesi Yenişehir Fener Sadi Dergahı Şeyhi Mehmet Vehbi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
11 Şub

Atatürk Dönemi Türkiye-Estonya İlişkileri

Büyük Harp sonrasında güçlü imparatorlukların birer parçasını oluşturan ülkelerde ulus devletlerin (Polonya, Çekoslovakya, Finlandiya, Estonya, Litvanya, Letonya, Yugoslavya, Avusturya, Macaristan) kurulma süreci yaşanırken; Anadolu topraklarında da Mustafa Kemal Paşa...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Şub

Atatürk Dönemi Türkiye-Yunanistan İlişkileri (1923-1938)

Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi’nin hükümleri gereği Osmanlı topraklarının işgal edilmesi, 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bir direniş hareketinin başlamasına yol açmıştı. 1919-1922 yılları arasında işgalci...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Şub

Yeşilköy Tohum Islah ve Deneme İstasyonu (Yeşilköy Zirai Araştırma Enstitüsü) (1926-1986)

Yeşilköy Tohum Islah ve Deneme İstasyonu’nun 1926 yılında kuruluş sürecinde Atatürk Dönemi’nin Ziraat Vekillerinden Mehmet Sabri Toprak’ın büyük katkıları olmuştur. 1931-1935 arası dönemde Tarım Bakanı ve Kütahya Milletvekili Reşat...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Şub

Mehmet Münir Ertegün (1883-1944)

Mehmet Münir Bey, 1883’te İstanbul’da doğdu. Babası Evkaf Nezareti Müsteşarı Mehmet Cemil Bey, annesi Özbekler Tekkesi Şeyhi İbrahim Edhem Efendi’nin kızı Ayşe Hamide Hanım’dır. Münir Ertegün’ün Suat ve İmadettin...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
14 Oca

Balkan Matbuat Birliği Konferansı (1937)

  Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Türk dış politikasında takip edilen barış ve uzlaşma siyaseti çerçevesinde Balkan milletleri ile de ilişkiler kuruldu. Dostluk antlaşmaları yoluyla ilişkiler geliştirilmeye çalışıldı. Mustafa Kemal’in...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 Kas

Babalık Gazetesi

Babalık gazetesi, 1910-1952 yılları arasında Konya’da yayınlanmıştır. Gazete 23 Aralık 1910 tarihinde Bosnalı Nedim Bey’in oğlu Yusuf Mazhar (Babalık) Bey tarafından çıkarılmaya başlanmıştır. 1886 yılında Isparta/Yalvaç’ta doğan Yusuf Mazhar...

[ Devamını okumak için tıklayın ]