Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (1950)

28 Şub

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (1950)

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (1950)

Volkan ÖNGEL

KAYNAKÇA

AYAN, Ebubekir, “Türkiye’nin İlk Kalkınma Bankası: Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasının Faaliyet Hayatının Eleştirel Analizi”, History Studies, 13(3), 2021, s. 727– 750.

BAHAR, Ozan, “Türkiye Ekonomisinde 1980 Öncesi Uygulanan Sanayilesme Politikaları”, Journal of Management and Economics Research, 3(4), 2005, s. 64-90.

COŞAR, Nevin, “Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Sanayileşme”, Prof. Dr. Gülten Kazgan’a Armağan, Türkiye Ekonomisi, 2003, s. 209-228.

ÇALIM, Ahmet Ertuğrul ve ÇALIM, Hatice, “Türk Bankacılık Sisteminin Tarihçesi ve 2001 Krizi Sonrası Gelişimi”, Journal of Politics, Economy and Management, 5(1), 2022, s. 34-54.

DAĞLI, Hüseyin ve DEMİR, Mustafa, “Kalkınma Bankacılığının Fonksiyonel Gelişimi: TSKB Örneği.” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 49(01), 1994.

DURER, Salih, “Türk Bankacılık Sistemindeki Gelişmeler (1946-1960 Dönemi)”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), 1982, s.155-164.

HAN, Ergül ve KAYA, Ayten Ayşen, Kalkınma Ekonomisi Teori ve Politika, Nobel Yayın, Ankara 2012.

ÖĞRENDİL, Selçuk, “Planlı Dönemde Banka Kredileri ve Bölgesel Dağılımı”, Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 1981, s. 21-62.

SELİK, Mehmet, “Türkiye’de Sınai Kalkınma Bankası Kredilerinin Yatırım Sahaları”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 10, 1955, s.101-120.

SHARMA, Pawan Kumar, Development Banks and Entrepreneurship Promotion in India, Mittal Publications, Yeni Delhi Hindistan 1991.

ŞAHİNKAYA, Serdar, “Bankacılık, Devlet ve Kalkınma Stratejisi”, Ulusal Bağımsızlık İçin Türkiye İktisat Politikaları Kurultayı, 2006, s. 13-16.

YETİZ, Filiz, “Bankacılığın Doğuşu ve Türk Bankacılık Sistemi”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9(2), 2016, s. 107-117.

22/04/2024 tarihinde https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/turkiye-sinai-kalkinma-bankasi-1950/ adresinden erişilmiştir

Benzer Yazılar