Sarıyar Hasan Polatkan Hidroelektrik Santralı

28 Şub

Sarıyar Hasan Polatkan Hidroelektrik Santralı

Sarıyar Hasan Polatkan Hidroelektrik Santralı

Şerif DEMİR

KAYNAKÇA

Akis Mecmuası, C. VIII, S 135, 8 Aralık 1956

ATICI Tahir, Sarıyar Barajı Planktonik Algleri Kısım: I – Cyanophyta”, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi,  C. II, S 12, 2004, s. 88-98

BCA Fon Kodu:  10 18 1 2 Yer: 128 20 15

BCA Fon Kodu:  30 01 0 0 Yer: 110 694 4

BCA Fon Kodu:  30 1 0 0 Yer: 94 587 2

BCA Fon Kodu:   30 18 1 2 Yer: 123 73 8

BCA Fon Kodu:  30 18 1 2 Yer: 127 84 10

BCA Fon Kodu:   30 18 1 2 Yer: 129 47 10

https://egazete.cumhuriyet.com.tr/oku/192/1956-12-03/0 (Erişim Tarihi: 21.12.2022)

https://www.euas.gov.tr/santraller/sariyar-hasan-polatkan-hes (Erişim Tarihi: 21.12.2022)

MAIN Chas T.,  Sarıyar Power Project 1954 History, Yeni Desen Matbaası, Ankara 1955

ÖZGEN Yüksel – BÜYÜKTOLU Recep, “Cumhuriyetin İlk Barajı: Çubuk Barajı (1929-1936), Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S 59, Güz 2016, s. 87-110

Zafer, 13 Mayıs 1953

Zafer, 2 Aralık 1956

Zafer, 4 Temmuz 1951

23/07/2024 tarihinde https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/sariyar-hasan-polatkan-hidroelektrik-santrali/ adresinden erişilmiştir

Benzer Yazılar