Kategori: Genel

23 Mar

Ahali Cumhuriyet Fırkası

Ahali Cumhuriyet Fırkası, Türk siyasal yaşamında 1930’larda çok partili yaşama geçiş tecrübesi sürecinde ortaya çıkan ve parlamento dışından kişilerin kurduğu ilk muhalefet partisidir. Uzun bir siyasi ömre sahip olmamış...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
22 Mar

Namık Kemal (1840-1888)

Şair, gazeteci ve düşünce adamı. Türk edebiyatı ve düşünce hayatında “vatan ve hürriyet şairi” olarak tanınan Namık Kemal 26 Şevval 1256 (21 Aralık 1840)’da Tekirdağ’da doğdu. Asıl adı Mehmet...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
22 Mar

Ahmet Zeki Velidi Togan (1890-1970)

Ahmet Zeki Velidî Togan, 10 Aralık 1890 tarihinde Başkurdistan’da, İsterlitamak’a bağlı Küzen köyünde, varlıklı ve kültürlü bir ailede doğdu. Babası Ahmedşah, annesi Ümmülhayat Hanımdır. Ailesi anlaşıldığı kadarıyla hocazadelerdendi. Aile...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
19 Mar

Salih Hulusi Paşa (Kezrak) (1864-1939)

İstanbul’da doğdu. Babası İstanbul liman başkanı Dilaver Paşa’dır. Eğitimini sırasıyla Kuleli Askeri İdadisi, Harbiye Mektebi ve Harp Akademisi’nde tamamladı. 1888’de kurmay yüzbaşı oldu. 1891-1894 yılları arasında askeri eğitimini Almanya’da...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
19 Mar

Muhiddin Akyüz (1870-1940)

Asker, diplomat, milletvekili ve bestekâr olan Muhiddin Akyüz, 1870 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Mehmet Şevki Paşa, annesi Fatma Zehra Hanımdır. 30 Mayıs 1888’de Mekteb-i Harbiye’den mezun oldu. Mezuniyet sonrasında...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
19 Mar

Ali Rıza Efendi (1839-1893)

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Babası Ali Rıza Efendi Mustafa Kemal Atatürk’ün baba soyu Konya/Karaman’dan göçürülerek Makedonya’ya yerleştirilen “Kızıl Oğuz” yahut Rumeli’deki isimleriyle “Kocacık” Yörüklerine dayanmaktadır. Makedonya...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
18 Mar

Millî Türk Ticaret Birliği

Millî Türk Ticaret Birliği, 1 Aralık 1922’de Ahmet Hamdi Başar öncülüğünde, Müslüman-Türk tüccarlar tarafından Türkiye ekonomisine ulusal nitelik kazandırmak amacıyla kurulmuştur. Bu nitelikte bir birliğin varlığına neden ihtiyaç duyulduğunu...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Mar

Nuri (Nurettin) Ulusu (1905-1979)

“Atatürk’ün Kütüphanecisi” Nuri (Nurettin) Ulusu, 1905 yılında, Kayserili Muharrem Efendi’nin torunu, Hacı Tevfik’in oğlu olarak İstanbul’da, Zeyrek’te doğdu. Fatih Askeri Rüştiyesi’ni bitirdi. Ulusu’nun babası Hacı Tevfik Bey, Bandırma Vapuru’nda...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Mar

Ahmed Rıza Bey (1858/1859-1930)

Naile Hanım Taha Toros Arşivi Ahmed Rıza Bey, yedi çocuklu bir ailenin ilk evladı olarak İstanbul’da doğmuştu. Annesi, İslamiyet’e geçmiş Avusturyalı asil bir ailenin kızı Naile Hanım; babası ise...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
12 Mar

Emlâk ve Eytam Bankası

Türk bankacılık sistemi Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kadar olan dönemde üç farklı aşama geçirmiştir: Borçlanma bankacılığı, yabancı sermayeyi destekleyen bankacılık, milli bankaların kurulması. Osmanlı Devleti’nin özellikle XIX’uncu yüzyılın ortasından itibaren ihtiyaç...

[ Devamını okumak için tıklayın ]