Kategori: Genel

01 Mar

Basın Yayın Genel Müdürlüğü (Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi)

Matbuat Müdürlüğü, ilk kez 2 Şubat 1862’de Maarif-i Umumiye Nezareti’ne bağlı olarak kurulmuş ve ilk müdürlüğünü Ohannes Paşa üstlenmiştir. Matbaa-i Amire’nin düzenli çalışmasından sorumlu müdürlüğe, Fransız Basın Kanunu’ndan yararlanılarak...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
01 Mar

Manastır Askeri İdadisi

Askeri alanda meydana gelen sorunları ortadan kaldırmak, ordunun eğitim ve subay ihtiyacını karşılamak amacıyla özellikle 18. yüzyıldan itibaren askeri okullar açılmaya başlanmıştır. Ancak zamanla askeri okullara öğrenci hazırlamak için gerekli...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
25 Şub

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (1935-1946)

Türkiye’de sosyal bilimlerin yeniden inşası, nitelikli araştırmacı ve öğretmenler yetiştirilmesi uğraşılarında özel bir misyon üstlenen Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF), Mustafa Kemal Atatürk’ün özel gayretleri ile 1935 yılında kurulmuştur....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
24 Şub

Saltanat Şûrâsı

Şûrâ, bir konu ya da bir sorunun çözülmesi hakkında doğrunun bulunması, adaletin gerçekleştirilmesi amacıyla görüşlerin belirli bir disiplin içerisinde tartışılması ve sonunda da doğru ya da doğruya en yakın...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Abdülhak Adnan Adıvar (1882-1955)

Abdülhak Adnan Adıvar (1882-1955), İstanbul’un, “Zâdegân-ı İlmiye” olarak nitelendirilen köklü ve aristokrat ailelerinden birine mensuptu. Doğal olarak, karakteri, çocukluk ve gençlik ve devresinin geçtiği bu ortamın izlerini taşımaktaydı Lise...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Fakihe Öymen (1900-1983)

1900’de Arnavutluk/İşkodra’da doğmuştur. İstanbulludur. Babası zabit İsmail Efendi, annesi Azize Hanımdır. Mehmet Edip (1893-1982) Beyle evlenmiş olup iki çocuk annesidir. Fransızca ve İngilizce bilen Öymen, ilköğrenimini İstanbul’da altı sınıflı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Şemsi Efendi Mektebi

1852 yılında fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Şemsi Efendi, ilköğreniminin ardından 1867 yılında on beş yaşlarında iken Selanik Mülkiye Rüştiyesi’ni bitirmiş ve ailesine malî katkıda bulunabilmek amacıyla...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
22 Şub

Kemalettin Kamu (1901-1948)

Kemalettin Kamu (1901-1948) 1901’de dünyaya gelen Kemalettin Kamu, hem anne hem baba tarafından Erzurumludur, Erzurum kültürüyle büyümüştür. Dedesi Hafız Mustafa Efendi, Erzurum’da yıllarca Meclis idare azalığında bulunmuş, Arapça ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Şub

Sadeddin Nüzhet Ergun (1901-1946)

 Edebiyat tarihçisi, kütüphaneci, halk bilimci, şair, biyograf, mutasavvıf. Hüseyin Sadeddin Nüzhet Ergun 1901 yılında Bursa’da dünyaya gelmiştir. Babası Kolağası Ali Efendi, annesi Yenişehir Fener Sadi Dergahı Şeyhi Mehmet Vehbi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
11 Şub

Atatürk Dönemi Türkiye-Estonya İlişkileri

Büyük Harp sonrasında güçlü imparatorlukların birer parçasını oluşturan ülkelerde ulus devletlerin (Polonya, Çekoslovakya, Finlandiya, Estonya, Litvanya, Letonya, Yugoslavya, Avusturya, Macaristan) kurulma süreci yaşanırken; Anadolu topraklarında da Mustafa Kemal Paşa...

[ Devamını okumak için tıklayın ]