Kategori: Genel

23 Şub

Nigehban Cemiyet-i Askeriyesi

Nigehban Cemiyet-i Askeriyesi, “Askerlerin Bekçileri” anlamını taşımaktadır. Cemiyet, Ocak 1919’da kurulmuştur. Programı, 7 Ocak 1919’da, Alemdar gazetesinde yayımlanan Cemiyetin, kurucuları; Kiraz Hamdi Paşa, Erkan-ı Harp Miralayı Refik Bey, Topçu...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Necmettin Sadak (1890-1953)

Osmanlı Devleti’nin son dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk devrinde yaşamış, Türk ilim, basın ve siyasi hayatında önemli izler bırakan şahsiyetlerden biridir. Necmettin Sadak, Sadık Şahabettin Bey ve Arife Hanım’ın...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
19 Şub

Mehmet Kamil Berk (1878-1958)

    Atatürk’ün hastalığı sırasında kendisini tedavi eden beş danışman (belgelerde müşavir) doktordan birisi olan Dr. Mehmet Kamil Berk, 1878’de İstanbul’da doğdu. 1902 yılında Mülkiye Tıbbiyesinden mezun oldu. Mezuniyetinden...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
19 Şub

Mehmet Emin Yurdakul (1869-1944)

    Millî Mücadele öncesinden başlayarak, millî birlik ve bütünlüğün milletlerin kalkınmasında birincil etken olduğunu şiirlerinde belirtmeye çalışan ve Türk edebiyatında Millî Şair unvanına layık görülen ilk şair olan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
19 Şub

Millîleştirilen Yabancı Şirketler (Atatürk Döneminde)

Cumhuriyet’in ilk döneminde millîleştirme olgusu, daha çok ekonomide devletçilik politikasının uygulandığı 1930’lu yıllara denk gelir. Genel olarak bakıldığında bu olgunun; Osmanlı İmparatorluğu’ndan alınan ekonomik miras, bu mirasın Cumhuriyet elitlerini...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
19 Şub

Millî Mücadele Şehitlikleri

Mondros Mütarekesi sonrası, Atatürk’ün önderliğinde yeniden dirilişin destanını yazan Türk milleti, İstiklal Savaşı veya daha geniş anlamıyla Millî Mücadele adını verdiği bu savaşta, özellikle düşman işgalinin ve çarpışmaların yoğun...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
19 Şub

Millî Mücadele Döneminde Kongreler

Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında Trakya ve Anadolu’da 31 kongrenin düzenlendiği görülmektedir. Kongrelerin düzenlenmesinde göze çarpan genel amaç, halkın, varlığını korumak için çare arayışıdır. Çünkü Mondros ile devlet teslim olmuş,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
19 Şub

Millî Mücadele’de Batı Cephesi

Mondros Mütarekesi ile Türk topraklarında İtilaf Devletleri tarafından gerçekleştirilen işgallerin en uzunu ve kapsamlısı Batı Anadolu’da yaşanan Yunan işgalidir. Başta Antalya olmak üzere, Güneybatı Anadolu’daki İtalyan işgali ise herhangi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
19 Şub

Millî Mücadele Basını

Çağdaş basın arasında gazeteler özel bir yer alır. Günlük gazeteleri de resmî ya da yarı resmîler, bir de özel kişiler tarafından çıkarılanlar diye ayrıca sıralamak gerekir. Özel kişiler tarafından...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
18 Şub

Mehmet Emin Erişirgil (1891-1965)

Türkiye Cumhuriyeti’nin kudretli, yenilikçi ve çağdaş uygarlık düzeyine çıkma ve daha ilerisine ulaşma hedefine sıkı bağlılık gösteren Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in deyimiyle “cumhuriyetin erenlerinden” olan Erişirgil, aydınlanma...

[ Devamını okumak için tıklayın ]