Kategori: Genel

09 Tem

Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri

Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü tarafından “Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri” serisinde Dördüncü Cilt olarak yayımlanan bir eserdir. Eserin ilk baskısı 1964’te yapılmıştır. Seyfettin Turhan’ın tespitlerine...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Tem

Said Halim Paşa (1864-1921)

Sadrazam ve fikir adamı. Prens Mehmed Said Halim Paşa, 19 Şubat 1864’te Kahire’de dünyaya geldi. Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın torunu olup babası Şûrâ-yı Devlet üyesi Mehmed Abdülhalim Paşa, annesi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Tem

Osman Nizamî (Doğancı) Paşa (1856-1939)

Osman Nizamî Paşa 1856 yılında İstanbul Çengelköy’de doğmuştur. Babası, Sultan II. Abdülhamit döneminde Seraskerlik yapmış Ali Nizamî Paşa’dır. Osman Nizamî Paşa, Mekteb-i Sultanî (Galatasaray Lisesi)’yi bitirmiş, ardından Mekteb-i Erkân-ı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Tem

Arif Oruç (1893/94-1950) ve Yarın Gazetesi

Arif Oruç 1309’da (1893-94) Elazığ’da doğmuştur. Babası Elazığ Vilayet Matbaası Müdürü ve mektupçusu Ahmet Efendi’dir. Anne tarafından Edirne’nin Dimetoka kasabasından olan Arif Oruç, basın hayatına 1913 yılında Tanin gazetesinde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 Tem

Kâzım Orbay (1886-1964)

Kazım Orbay 1886 yılında İzmir’de İnas Terakki Mektebi yanındaki iki katlı büyük evde doğdu. Tam adı Mehmet Kâzım’dır. Babası aşar memuru Mahmut Hamdi Bey, annesi Fitnat Hanımdır. Küçük yaşlarda...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Haz

Atatürk Dönemi Güzellik Yarışmaları

Türk toplumunun savaş yıllarında maruz kaldığı sağlıksız koşullar ve beslenme yetersizliklerine karşı Türkiye Cumhuriyeti önemli mücadeleler vermiş, yeni neslin gelişimine yönelik politikalar öne çıkarılarak bireyin sıhhatli olması, devletin gücü...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
25 Haz

Atatürk Döneminde T.C. Devlet Demiryollarının Gelişimi

Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet Türkiyesi’ne, 3756 km’si imtiyazlı, yani yabancı şirketlerce inşa ettirilip işletilebilen, 356 km’si de Rusya’dan geri alı­nan topraklardan elde edilen toplam 4112 km demir yolu kalmıştır. Bunun...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
22 Haz

Ahmet Tevfik Paşa (Okday) (1845-1936)

Son Osmanlı Sadrazamı olan Ahmet Tevfik Paşa, Ferik İsmail Hakkı Paşa’nın oğlu olup, aslen Kırımlıdır. 10 Şubat 1845 (2 Safer 1261) tarihinde Üsküdar’da doğdu. Topkapı Sıbyan Mektebi’nde ve Vidin...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Haz

Ahmet Naşit Mengü (1903-1964)

Atatürk’ün yaverliği hizmetinde bulunan Ahmet Naşit Bey, 1903 yılında Erzurum’da dünyaya gelmiştir. Babası Tütüncüzade Akif Bey’dir. Sivas Kongresi öncesi Anadolu’ya geçerek Mustafa Kemal Paşa’nın mahiyetine katılmıştır. 1 Temmuz 1920’de...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Haz

Ahmet Cevdet Oran (1862-1935)

Görsel 1: Ahmet Cevdet Bey Ahmet Cevdet (Oran), 1862’de İstanbul’un Aksaray semtinde doğmuştur. Doğum tarihinin 1861 olduğuna dair bilgiler de mevcuttur. Babası İstanbul’un tanınmış tüccarlarından Hacı Ahmet Efendi’dir. Ahmet...

[ Devamını okumak için tıklayın ]