Kategori: Genel

25 May

12 Temmuz Beyannamesi

Türkiye’de çok partili sürecin kalıcı biçimde başlaması İkinci Dünya Savaşı sonrasına bağlansa da genel anlamda demokrasiye geçiş süreci son yirmi yılda yetkiyi elinde tutanlarca kontrollü ve tedricî olarak geliştirilmişti....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
25 May

Aydın Sayılı (1913-1993)

Aydın Sayılı 2 Mayıs 1913’te İstanbul’da doğdu. Ailesi aslen Gaziantep kökenliydi. Dedesi Abdülkadir Efendi oğullarına daha iyi bir tahsil sunmak için 1889’da İstanbul’a taşınmıştı. Babası Abdurrahman Sayılı (1875-1954) Trablusgarp’ta...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
25 May

Sarayburnu Atatürk Heykeli

Türkiye’de heykel sanatının herhangi bir engele takılmadan toplum hayatına girebilmesi ancak Millî Mücadele’den sonra mümkün olabilmiştir. İstiklâl Harbi’nin zaferle neticelenmesinin ardından mücadelenin liderine duyulan minnet borcunun bir nebze olsun...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
25 May

Akis Dergisi

Türk Basın Tarihi’nde “Akis” adı altında üç dergi yayımlanmıştır. İlki, yazımızın da konusunu teşkil eden, Metin Toker tarafından 1954-1967 yıllarında Ankara’da “AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası” ismi altında çıkarılan yayındır....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
25 May

Afife Jale (1902-1941)

  Afife Jale 1902 yılında İstanbul Kadıköy’de dünyaya gelmiştir. Farkı bir kaynakta Şehzadebaşı, Direklerarası doğumlu olduğu da belirtilmiştir. Annesi Methiye Hanım ve babası Hidayet Bey’dir. Afife aynı zamanda Doktor...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 May

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)

Demokrat Parti Dönemi’ne kadar lise seviyesinin üzerinde eğitim kurumunun bulunmadığı Trabzon’da, bu dönemle birlikte yüksekokul seviyesinde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleriyle 26.10.1959 tarihinde Trabzon Akşam Tekniker Okulu açıldı....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 May

Marko Paşa

Türk basınında sansür ve baskı kavramları veya gazete kapatma ve gazeteci cezalandırma işlemleri neredeyse basının tarihi kadar eskidir. Saray hükümetinin yönetiminden memnun olmayan aydınların gazeteler aracılığıyla muhalif düşüncelerini daha...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 May

Muallimler Birliği Mecmuası

Muallimler Birliği Mecmuası, Temmuz 1925-Nisan 1927 tarihleri arasında Türkiye Muallimler Birliği Cemiyeti tarafından çıkarılmıştır. Birinci Meşrutiyet’in ilânından sonra Osmanlı Devleti’nde görülen önemli sivil toplum örgütlenmelerinden biri, öğretmenler (muallimler) tarafından...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 May

Hürriyet Partisi

Hürriyet Partisi (HP), 20 Aralık 1955’ten 24 Kasım 1958 tarihine kadar Türk siyasal hayatında varlık göstermiş olan, Türkiye’nin Batılı anlamda ilk liberal demokrat partisidir. HP, Türkiye’de rasyonel kapitalizmin kurumsallaşması...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
11 May

Menemen Olayı

Mustafa Kemal Paşa’nın hedefi, her bir vatandaşın eşit olduğu, milli egemenliğe dayalı, milli bir devlet kurmaktı. Bu doğrultuda 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilmiş ve Türkiye, Mustafa Kemal Paşa’nın...

[ Devamını okumak için tıklayın ]