Kategori: Genel

03 May

İbrahim Alâeddin Gövsa (1889-1949)

1889 yılında İstanbul’da doğdu. Filibelizâde ailesindendir. Babası Filibeli bir aileden gelen ve vilayet mektupçuluğu yapan Mustafa Asım Bey, annesi ise Erzurumlu Osman Paşanın kızı Fatma Behice Hanım’dır. İbrahim Alâeddin’in...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
30 Nis

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Atatürk Uluslararası Barış Ödülü, Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi doğrultusunda dünya barışına, uluslararası dostluk anlayış ve iyi niyetin geliştirilmesine hizmet eden gerçek ve tüzel...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
22 Nis

Atatürk ve Hukuk Devrimi

Hukuk sistemi, bir devletin işleyiş ve düzenine getirdiği uygulamalarla toplumsal yaşamın düzenini ve bu yaşam düzenini belirleyen niteliklerin temel kurucu öğesidir. Hukuk sisteminin bütün alanlar üzerindeki (ekonomik, siyasal, kültürel,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Nis

Kadın Temsiliyeti ve 1935 Seçimleri

Osmanlı yenileşme süreci ile birlikte kadınların eğitim ve sosyal hayatlarında değişiklikler oldu. 1846-47’deki düzenlemeyle kız evlat, erkek evlat gibi babanın arazisinden bedelsiz hak sahibi olabildi. 1858’de miri arazi, üzerinde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Nis

Atatürk Döneminde Türkiye-Mısır İlişkileri

1798’de Napolyon Bonapart’ın işgalinden sonra Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın vali olarak atanmasıyla yönetsel, tarımsal, eğitsel ve hukuksal bir yenileşme süreci yaşayan Mısır, Tevfik Paşa’nın hidivliği sırasında, 1883 yılında İngiliz...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
20 Nis

Süleyman Nazif (1869-1927)

(Doğumu: 29 Ocak 1869 Diyarbakır – Ölümü: 4 Ocak 1927 İstanbul) Babası Diyarbekirli Mehmed Said Paşa’dır. Divan şiiri tarzında manzumeleri olan Said Paşa’nın Mîzânü’l-edeb adlı belâgat kitabı ile Mir’âtü’l-iber...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
20 Nis

Ankara İtilafnâmesi (1921)

Birinci İnönü Savaşı’nı takiben Türkiye’nin o zamana değin Doğu, Batı ve Güney Cepheleri’nde elde etmiş olduğu askerî başarılardan sonra 1921 Şubat’ında toplanan Londra Konferansı’nda kalıcı siyasal sonuçlar elde edilememiş,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
20 Nis

Enis Behiç Koryürek (1892-1949)

Enis Behiç, Askerî Doktor İsmail Behiç Bey ile Trabzonlu Faika Hanım’ın oğlu olarak (Rumî 27 Şubat 1308) Milâdî 11 Mart 1892 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babasının askerî doktor olmasından dolayı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
19 Nis

Abdurrahman Nafiz Gürman (1887-1966)

Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Türk Kurtuluş Savaşı’nda görev alan Türkiye Cumhuriyeti’nin 5. Genelkurmay Başkanı Abdurrahman Nafiz Gürman, 1887 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Babası Mehmed Nafiz Bey, annesi Hatice...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
19 Nis

Mehmet Kenan Dalbaşar (1888-1935)

    Millî Mücadele’nin kahramanlarından olan Mehmet Kenan Dalbaşar, İstanbul’da 1888 yılında Osman Nuri Beyin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Kayıtlarda memleketi Yüksek Kaldırım/İstanbul olarak geçmektedir. 14 Mart 1900’de Harp...

[ Devamını okumak için tıklayın ]