Kategori: Genel

18 Şub

Samuel Abravaya Marmaralı (1879-1953)

      Atatürk’ün hastalığı sırasında kendisini tedavi eden beş danışman (belgelerde müşavir) doktordan birisi olan Dr. Abravaya Marmaralı, 1879’da İzmir’de doğdu. Abravaya, ilk adıyla ilgili olarak İngiliz gazeteci...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
18 Şub

Fevzi Çakmak (1876-1950)

Kurtuluş Savaşı komutanlarındandır. İstanbul’da Anadolu Kavağı’nda doğdu. Ailesi, bu bölgede Çakmakoğulları olarak anılıyordu. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Harp Okulu’na girerek  piyade teğmen rütbesiyle mezun oldu (28 Ocak...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
18 Şub

Malta Sürgünleri

Mondros Mütarekesi üzerine, İngilizler İstanbul’a ayak basınca, Türkiye’de amansız bir “insan avı” başlatıldı. İngiliz polisi, bazı yerli hafiyeler, muhbirleri el ele verdiler. Birçok kimse sorgusuz sualsiz yakalandı. Bunların çoğu...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Şub

Ahmet Ferit Tek (1878-1971)

Yakın tarihte; Türk Ocaklarının ilk başkanı, Mütareke Dönemi’nde Nâfia Vekili, Birinci Meclis’te Maliye Vekili, İkinci Meclis’te Dâhiliye Vekili ve Cumhuriyet’in ilk büyükelçilerinden birisi olarak tanınan ve döneminin önemli siyaset...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Şub

Lev Mihayloviç Karahan (1889 -1937)

    Lev Mihayloviç Karahan, 20 Ocak 1889 tarihinde Tiflis’te, hukukçu bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. 1904 yılında Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin Menşevik hizbine üye olmuştur. 1905...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Şub

Lenin (Vladimir İlyiç Ulyanov) (1870-1924)

  Lenin, KAYNAK: The Sunday Stay, January 25, 1920 Sovyetler Birliği’nin kurucusu, Ekim Devrimi’nin, Bolşevik Partisi’nin ve 1917 yılında Rusya’da iktidarı ele geçiren Komünist Hükümetin ilk lideridir. Aynı zamanda...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Şub

Kütahya – Eskişehir Muharebeleri

Türk ordusunun I. ve II. İnönü Muharebelerinde elde ettiği başarılar, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve Anadolu’da büyük bir sevinçle karşılandı. Türk ordusunun kendisinden sayıca ve silahça çok üstün olan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Şub

Kemalettin Sami Paşa (1884-1934)

Kemaleddin Sami Paşa (d. 1884, Sinop-ö. 15 Nisan 1934, Berlin): Asker, siyaset adamı, diplomat. Babası Abdurrahman Sami Bey’dir. Mühendishane-i Beri-i Hümayun’u (1905), Erkân-ı Harbiye Mektebi’ni bitirdikten (1908) sonra Kurmay...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Şub

Ahmet Reşit Rey (1870-1955)

Osmanlı-Türk siyaset ve edebiyat insanı Ahmet Reşit Rey, 1870 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası Çankaya mutasarrıfı Abdullah Şefik Bey, annesi Atiye Huri Hanım’dır. İlkokulu Çankırı’da okur. Küçük yaşta annesini ardından...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Şub

Kâzım Paşa (Dirik) (1881-1941)

Kazım Dirik 1881 yılında Manastır’da (Bitola) dünyaya geldi. Büyük babası Selanik Çarşı Ağası Kerim Çavuş, babası 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşında çarpışan Plevne müdafilerinden, Lofça kuşatmasını yaran Süvari Bölüğünün Komutanı Yüzbaşı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]