Kategori: Genel

10 May

İstiklâl Grubu

Osmanlı İmparatorluğu 30 Ekim 1918’de Birinci Dünya Savaşı’ndan yenilmiş olarak ayrılınca ülke dört bir yandan işgale uğramıştı. İtilaf Devletleri ve onlarla işbirliği içinde bulunan Türk ve Müslüman olmayan kimi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 May

1935 Nüfus Sayımı

Nüfus, bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayıyı ifade etmektedir. Nüfus sayımı ise bir ülkenin en önemli kaynağı olan halkının sayısını, çeşitli kategorilere...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 May

Eyüp DURUKAN (1882-1963)

Eyüp Durukan 28 Eylül 1882 (Rumi 15 Eylül 1298) tarihinde, Arif Bey ve Emine Hanım’ın oğlu olarak, bugün Bulgaristan sınırları içinde kalan Eskizağra’da doğmuştur. 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi (93 Harbi)...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 May

Tosyâvizade Rifat Osman (1874-1933)

Rifat Osman 18 Şubat 1874 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Osman Feyzi Efendi, annesi İkbal Hanım’dır. Aile Tosyâvizade unvanıyla anılır. Rifat Osman, Selimiye Mekteb-i İptidaisinde ve Paşakapısı Askeri Rüştiyesinde okudu....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Nis

Hüseyin Abdullah Alpdoğan

Hüseyin Abdullah Alpdoğan, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinin Musalla Mahallesi’nde 1878’de doğmuştur. Babası Hacı Bayraktar ailesinden Hacı Abdullah Efendi annesi Tokatlıoğlu Hüseyin Ağa’nın kızı Emine Hanım’dır. Taşköprü’de ilk eğitimini tamamladıktan sonra...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Nis

Etabli Meselesi

Devletlerarası antlaşmalarda nüfus komisyonlar tarafından kullanılan Etabli kelimesi Fransızcadan geçmekte olup kurulmuş, yerleşmiş belirli bir bölgede sakin olan anlamına gelmektedir. Osmanlı Devletinin Balkanlarda toprak kayıpları ve bu topraklarda kurulan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Nis

Mehmet Selahattin TANSEL

Trabzon’un Of nüfusuna kayıtlı Müftü Zeynelabidin Efendi’nin oğlu olan Mehmet Selahattin Tansel, 1324 senesinde (1908) günümüzde Kocaeli iline bağlı Gebze ilçesinin Mudarlı köyünde, ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
18 Nis

Millî İktisat Bankası

Millî İktisat Bankası, Birinci Dünya Savaşı sırasında İttihat ve Terakki hükümetinin teşvik ve desteğiyle kurulan millî bankalardandır. Merkezi İstanbul olacak bankanın teşkil edilmesi yolundaki ilk adım, Kara Kemal’in önderliğinde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Nis

Ahmet Naci TINAZ (1882-1964)

Korgeneral, Milli Savunma Bakanı, Sicil No: 1320-p.3 Ahmet Naci Bey, 1882 senesinde Manastır Vilayetine bağlı Serfice Sancağında dünyaya gelmiştir. Babası Ahmet Bey, annesi Vecihe Hanımdır. İlk evliliğini Emine Azize...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Nis

Mahmut Nedim Hendek (1880-1920)

1880’de Kuzey Kafkasya’nın Adigey Bölgesi’nde, Ğunerikue hable köyünde doğmuştur. Çerkeslerin Abzeh boyundan Şarıvkue ailesinden İslâm Beyin oğludur. Ailesi ve akrabaları Osmanlı topraklarına zoraki göç ettiklerinde Karamürsel’e bağlı Aktoprak köyüne...

[ Devamını okumak için tıklayın ]