Kategori: Genel

09 Nis

Amele Teali Cemiyeti

1839’dan itibaren Osmanlı’nın İstanbul, Selanik ve İzmir gibi merkezlerinde sanayi tesisleri yoğunlaşırken, 1923’e kadar uzanan yıllar kent işçisinin ortaya çıktığı bir dönem olacaktı. Bazı çalışmalarda geçmişleri 18. yüzyıla kadar...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Nis

Atatürk Döneminde İmzalanan Türk-Sovyet Ticaret Anlaşmaları

Karadeniz’in iki yakası arasındaki topraklarda Birinci Dünya Savaşı’nda durma noktasına gelen ticaret savaşın ardından özellikle Türkiye tüccarlarına ait yelkenli gemilerle tekrar başladı. Kurtuluş Savaşı yıllarında henüz bir iç savaştan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Nis

Atatürk Döneminde Havacılık ve Uçak Sanayii

  PZL-24G uçağı Türk toplumu özgürlüğün sembolü olarak saydığı havacılığa çoğu toplumdan önce ilgi duymuş ve kişisel araştırmalar yapmış ve bu araştırmalar 17. yüzyıl’da şekillenmeye başlamış ise de ancak...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Nis

Atatürk Dönemi Polis Teşkilâtı

XIX. yüzyılın ilk yarısı ağırlıklı olarak modern ve Batı menşeli genel kolluk hizmetlerini yürüten asayiş birimlerinin tesisiyle geçmiştir. Zira polis ve jandarmadan oluşan genel kolluk hizmetleri sınıfı peş peşe...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Nis

Atatürk Dönemi Hayvancılık Politikası

Et, süt gibi ürünleriyle insanoğlunun sağlıklı ve dengeli beslenmesine sağladığı katkı, yünü, kılı, boynuzu, derisi, gübresi, gücü, kırsal bölgelerde yarattığı istihdam gibi birçok yararı nedeniyle ekonomik ve sosyal yaşamda...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
08 Nis

Agop (Martayan) Dilaçar (1895 –1979)

A. Dilaçar, İstanbul doğumludur. İlk ve orta öğrenimini misyonerlerin açtığı Amerikan okulunda gören A. Dilaçar, yüksek öğrenimini İstanbul Robert College’de tamamlamış, bu dönemde Tevfik Fikret’in öğrencisi olmuştur. Türk dilinin...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
08 Nis

Ahmet Rasim (1864-1932)

Yazar, gazeteci, tarihçi, bestekâr ve milletvekili kimliğiyle tanınan Ahmet Rasim, 1864 yılında İstanbul’un Fatih ilçesinde doğmuştur. Ahmet Rasim’in babası Menteşeoğlularından Kıbrıslı Bahaeddin Efendi, annesi Nevbahar Hanım’dır. Ahmet Rasim’e hamile...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 Nis

Kabotaj Bayramı

Kabotaj (fr. cabotage), “uzak yol deniz seferlerinin karşıtı olarak kıyılar boyunca, özellikle bir devletin kendi limanları arasında yapılan ticaret ve deniz seferi” veya başka bir ifadeyle “bir devletin kendi limanları...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 Nis

Mahmut Esat Bozkurt (1892-1943)

  Mahmut Esat Bozkurt 1892 yılında Kuşadası’nda doğdu. Babası Hacı Mahmutzâde Hasan Bey, annesi Mekkiye Hanım’dır. İlk ve orta öğrenimini Kuşadası, İzmir ve İstanbul’da tamamladı. 1908–1909 ders yılında Hukuk...

[ Devamını okumak için tıklayın ]