Kategori: Genel

10 Şub

Heyet-i Nâsıha

Heyet-i Nâsıha (Nâsıhat Heyeti), Mondros Mütarekesi sonrası Anadolu’da önce İstanbul Hükûmeti, Millî Mücadele sırasında ise Heyet-i Temsiliye ve Ankara Hükûmeti tarafından halka Nâsıhat verme amaçlı oluşturulmuş “öğüt kurulları”dır. Heyet-i...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 Şub

Hasan Saka (1885-1960)

Hasan Saka 1885’te Trabzon’da doğan Hasan Saka, öğrenim hayatına Trabzon’da başlamış, daha sonra İstanbul Mercan İdadisini bitirmiştir. 1908’de Mülkiye’den mezun olduktan sonra Divan-ı Muhasebat (Sayıştay)’ta göreve başlamıştır. 1909 Ekim’inde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 Şub

Hamit Bey (Hasancan Kızılaycı) (1870-1943)

Kızılaycı lakabı ile tanınan Hamit Bey, 1870’de İstanbul’da doğmuştur. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’in yakın nedimlerinden ünlü Türk bilgini ve bestecisi Hasancan Çelebi’nin oğullarından Tâcü’t Tevarih’in yazarı Şeyh’ül-İslâm Hoca...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Şub
09 Şub

Gül Esin (ÜBBÜL) (1901-1990) (Türkiye’nin İlk Kadın Muhtarı)

Gül Esin (Übbül) Türkiye’de seçimle muhtarlığı kazanmış ilk kadındır. Muhtar seçildiği tarihlerde Gül Esin Hanım mahallî kıyafetleriyle Çine 1933. Türkiye’de kadın hakları konusunda en büyük gelişme Cumhuriyet döneminde gerçekleşmiştir....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
08 Şub

Garbî (Batı) Trakya Türk Cumhuriyeti

Balkan Savaşları sonrası Batı Trakya topraklarında kurulan bağımsız Türk Cumhuriyeti. Gümülcine’de Garbi (Batı) Trakya Türk Cumhuriyeti’nin Son Bayrak Töreni Hatırası Balkan Savaşları, Batı Trakya coğrafyası üzerindeki hâkimiyet durumunu değiştiren...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
08 Şub
08 Şub

Atatürk Döneminde Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi

İstanbul’un ‘Fener’ semtinde bulunduğundan ‘Fener Patrikhanesi’ olarak da bilinen ‘Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’, Bizans Kilisesinin devamı olarak Türk egemenliğine girdikten sonra da mevcudiyetini -Bizans dönemine nazaran- daha geniş yetkilerle...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Şub

Enver Behnan Şapolyo

Enver Behnan Şapolyo; Teşkilat-ı Avalim, Tarih-i Hürriyet, Hikmet-i Hukukun Tarihi, Miyar-ı Hukuk, Tarih-i Tekvin, Beyan, Esas İlim ve Hayat, Esrarı Abuhava, İlmi Ruh ve Cebri Ala gibi eserlerin sahibi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]