Kategori: Genel

12 Şub

İzmir Enternasyonal Fuarı

Türk Bağımsızlık Savaşı’nın “Kızıl Elması” olan İzmir’in<i>; 9 Eylül 1922 tarihinde kurtuluşu bağımsız bir Türk devleti kurulması yolunda önemli bir adım olmuştu. Uzun savaş yıllarının ülke içinde yaratmış olduğu...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
12 Şub

İstiklal Marşı’nın Yazılışı ve Kabulü

Tarihin her döneminde milletlerin ve devletlerin oluşumunda ve bağımsızlık vurgusunda önemli belirleyici unsurlar vardır. Bunların başında bayrak ve millî marş gelir. İlk Türk Devletlerinin kuruluşundan itibaren çalgı ve özellikle...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
11 Şub

İpsiz Recep (1855-1928)

Kuva-yı Milliye’nin önemli milis liderlerinden olan İpsiz Recep’in 1862 yılında Rize’de doğduğu ifade edilse de yaşıtlarının beyanlarına göre onun doğum tarihi 1855’tir. Sülale adı “Abdullah Emiralioğlu”dur. Hüseyin Bey ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
11 Şub

İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası

  TBMM Önünde Ankara’da, Ulus Meydanı’ndan Gar yönünde Cumhuriyet Bulvarı boyunca ilerlenildiğinde, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, hemen yanında Divan-ı Muhasebat (Sayıştay) ve İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binalarına...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
11 Şub

İbrahim Refik Saydam (1881-1942)

İstanbul, 8 Eylül 1881-İstanbul, 8 Temmuz 1942. İbrahim Refik (Bey) Saydam, Atatürk ile Samsun’a çıkan 18 subaydan biridir. Tabip Binbaşı İbrahim Refik (Saydam), Atatürk’ün Millî Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’a...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
11 Şub

İbrahim Tali Öngören (1875-1952)

Askerî tabip, diplomat, siyaset ve devlet adamı. Diyarbakır, İstanbul ve Elazığ milletvekillerinden olan İbrahim Tali Bey, 1875 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Yusuf Tali Paşa, annesi Fatma Rasime hanımdır. İlk...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
11 Şub

Türk Kızılay Cemiyeti (Hilal-i Ahmer)

Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti,  11 Haziran 1868 tarihinde “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” ismiyle Dr. Abdullah Bey, Dr. Marko Paşa, Kırımlı Aziz Bey, ve Serdar-ı Ekrem Ömer...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 Şub

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Toplumlar, tarihin en eski çağlarından başlayarak tapınma, anma ve kutlama gibi birtakım amaçlar güderek çeşitli ritüelleri yerine getirme ihtiyacı hissetmişlerdir. Tüm bu etkinlikler insanlığın gelecek nesillere aktardıkları değerleri oluşturmuştur....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 Şub

Heyet-i Nâsıha

Heyet-i Nâsıha (Nâsıhat Heyeti), Mondros Mütarekesi sonrası Anadolu’da önce İstanbul Hükûmeti, Millî Mücadele sırasında ise Heyet-i Temsiliye ve Ankara Hükûmeti tarafından halka Nâsıhat verme amaçlı oluşturulmuş “öğüt kurulları”dır. Heyet-i...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 Şub

Hasan Saka (1885-1960)

Hasan Saka 1885’te Trabzon’da doğan Hasan Saka, öğrenim hayatına Trabzon’da başlamış, daha sonra İstanbul Mercan İdadisini bitirmiştir. 1908’de Mülkiye’den mezun olduktan sonra Divan-ı Muhasebat (Sayıştay)’ta göreve başlamıştır. 1909 Ekim’inde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]