Yazar: atam21

09 Ara

Atatürk Döneminde Türkiye-Romanya İlişkileri

Versailles Antlaşması’yla dünya kamuoyunca tanınan Romanya ile ilk ilişkiler Lozan görüşmelerinde tesis edildi. Ancak bu ilk münasebetlerin dostluk temelinde olduğunu söylemek oldukça zordur. Nitekim Lozan’da İstanbul ve Çanakkale boğazlarıyla...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Ara

Atatürk Döneminde Türkiye-Rusya İlişkileri

Atatürk dönemi Türkiye-Rusya ilişkilerini Millî Mücadele Dönemi ve sonrası olmak üzere iki kesitte incelemek mümkündür. İlk dönemde Anadolu’daki Millî Mücadele Hareketinin dış politikadaki ana hedefi Misakımillî’yi uygulamak, Türkiye’nin uluslar...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Ara

Atatürk Döneminde Türkiye-Suriye İlişkileri

Suriye, 1516–1918 yılları arasında Türk hâkimiyetinde bulunmuştur. Başta İngiltere ve Fransa olmak üzere Araplar Batılıların kışkırtmasıyla 1900’lü yıllardan başlayarak Türklere karşı Arap milliyetçiliği etrafında toplanarak ayaklanmışlardır. Özellikle Şam, Beyrut,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Ara

Atatürk Döneminde Türkiye-Yugoslavya İlişkileri

Türk-Yugoslav ilişkilerinde belirleyici ve etkileyici birtakım faktörler vardır. Bunlardan ilki, iki ülkenin ilişkileri öncelikle Balkan Politikaları çerçevesindedir. İkinci olarak her iki ülkenin ortak tarihî geçmişidir. Üçüncü olarak Balkanlardan çekilen...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Ara

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A. Ş.

14 Ağustos 1934 tarihinde temeli atılmış. 29 Kasım1935 tarihinde Başbakan İsmet İnönü tarafından hizmete açılmıştır. 17 Şubat 1934 tarih ve 2/162 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi kapsamında Türkiye İş Bankasına...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Ara

Türkiye-Ukrayna Dostluk Antlaşması

1922 Bolşevik İhtilali sonrasında Sovyet Halk Cumhuriyeti olarak siyasi haritadaki yerini alan Ukrayna’nın Türkiye ile ilişkilerini Türk-Rus ilişkileri bağlamında değerlendirmek gerekmektedir. Rusya’da Ekim Devrimi sonrası oluşan Sovyet idaresi ile...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Ara

Uluslararası Sayıların Kabulü

Atatürk’ün Türk milletinin hayatını kolaylaştırmak ve çağdaş dünyaya uyum sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği inkılaplardan biri de rakamlarda yapılan değişikliktir. O zamana kadar Türk toplumunun kullandığı Arap rakamları birçok bakımdan ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Ara

Ulvi Cemal Erkin (1906-15 Eylül 1972)

Türk Beşleri’nin üyesi olan Erkin, Atatürk’ün eğitim için yurt dışına gönderdiği beş sanatçıdan biridir. Düyun-u Umumiye müdürlerinden Mehmed Cemil Bey’in oğlu olan Ulvi Cemal Erkin, yedi yaşındayken İstanbul’da piyanist...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Ara

Yörük Ali Efe (1896–1951)

Kurtuluş Savaşı’nda Aydın yöresinde büyük yararlıklar göstermiş efelerdendir. 1895 yılında Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Kavaklı köyünde doğdu. Babası Sarıtekeli aşiretinden İbrahimoğlu Apti, annesi Yörüklerin Atmaca aşiretinden Fatma’dır. I. Dünya...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Ara

Yusuf İzzet Met (1876-1922)

Yusuf İzzet Met Büyük çerkes sürgününde (1864) Kafkasya’nın Şapsığ yöresinden sürülen bir ailesinin çocuğudur. 1876 yılında Yozgat’ta doğdu. Babası İbrahim Beyi çok küçük yaşlarda kaybettiği için güçlükler içinde büyüdü....

[ Devamını okumak için tıklayın ]