Yazar: atam21

23 Şub

Numan Menemencioğlu (1893-1958)

Numan Menemencioğlu 1893 yılında babası Menemenlizade Rıfat Bey’in vilayet defterdarı olarak görev yaptığı Bağdat’ta doğmuştur. Mehmet Rıfat Bey İkinci Meşrutiyet döneminde (1908-1918) Maliye Nazırlığı ve Ayan Meclisi Reisliğinde bulunmuştur....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Nurettin Paşa (Sakallı) (1873- 1932)

Mehmed Nureddin Bey, 17 Temmuz 1289/ 1873 tarihinde Bursa’da doğdu. Babası, Bursa’nın köklü ailelerinden olan “Konyar” Türk aşiretine mensup Müşir İbrahim Paşa’dır. (Öl. 1914) Nureddin Bey, Askerî Lise’den mezun...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Nyon Konferansı (10-14 Eylül 1937)

1937 yılının Mayıs ayından itibaren Akdeniz’de rastlanan uluslararası deniz taşımacılığına yönelik saldırıları görüşmek ve gereken önlemleri almak için 1937 yılının Eylül ayında İsviçre’nin Nyon şehrinde düzenlenen diplomatik konferans. Bu...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Oltu Şura Hükümeti

Oltu, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında Rusya tarafından işgal edildi. Rusya, ilhakın ardından Oltu’yu Kars’a bağladı. Kars’ı da Kars, Kağızman, Ardahan ve Oltu kazalarından müteşekkil bir askeri sancağı (oblast) dönüştürerek doğrudan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

On Dokuz Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 1919 Millî Mücadele Tarihimizde ve yeni Türk Devleti’nin kuruluşunda çok önemli yere sahip olduğundan Atatürk bu olayı hem milli kurtuluş hareketinin başlangıcı saymış, hem büyük Nutuk’unu bu...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Öğüt Gazetesi

  Millî Mücadele döneminde Konya’da yayınlanan gazetedir. Selânik’in Doyran kasabasında doğan (1886) Abdülkadir Ahmet (Doyran) tarafından kurulan gazete, ilk neşriyatına 1 Eylül 1917 tarihinde Afyon’da başlamıştır. Haftalık olarak çıkarılan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Ömer Naci (1878 – 1916)

1878 yılında Bursa’da doğduğu rivayet edilir. Bursa’ya gelmiş Türk muhacirlerden olan anne ve babası küçük yaşta öldüğü için Beylerbeyili Defterdar Cemal Beyle eşi Hayriye Hanım tarafından büyütülür. Bundan dolayı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Özdemir Bey (1885-1951)

Asıl adı Ali Şefik olan ünlü milis komutanı. Kafkasya’dan Mısır’a göçmüş Çerkez kökenli bir aileye mensuptur. Eğitimini 1885’te doğduğu kent olan Kahire’de tamamladıktan sonra, Birinci Dünya Savaşı patlak verince...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Picardie Manevraları

Picardie Manevraları, 12–18 Eylül 1910’da Fransa’nın Picardie bölgesinde yapılan bir tatbikattır. Birinci Dünya Savaşı’nda İngiliz ve Fransız ordularına başkomutanlık yapan Mareşal Ferdinand Foch komutasında yapılmıştır. Fransa, I. Dünya Savaşı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
19 Şub

Mehmed Fuad Köprülü (1890-1966)

Mehmed Fuad Köprülü Türkiye’nin yetiştirdiği önde gelen bilim insanlarından biri olan Fuad Köprülü, 4 Aralık 1890’da İstanbul’da dünyaya geldi. Aile şeceresi onuncu kuşakta Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa’ya kadar ulaşmaktadır....

[ Devamını okumak için tıklayın ]