Yazar: atam21

23 Şub

Mimar Kemaleddin Bey (1870- 1927)

Mimar A. Kemaleddin Bey Kaynak: TEKELİ İlhan, İLKİN Selim (Derleyenler), Mimar Kemalettin’in Yazdıkları, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, Ankara, Temmuz 1997 Mimar Kemaleddin’in portresi 2009 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Mondros Mütarekesi

30 Ekim 1918 1914 yazında Avrupa merkezli başlayıp Amerika’dan Uzakdoğu’ya kadar genişleyen, çok sayıda devlet ve toplumu derinden etkileyen I. Dünya Savaşı, 1918 sonbaharına doğru hızlı bir şekilde İtilaf...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Muhit Dergisi

Muhit dergisinin ilk sayısı 1 Kasım 1928’de çıkarılmıştır. Alt başlığında “Resimli Aylık Aile Mecmuası” ifadesi yer almaktadır. Yeni Türk harflerinin kullanımına henüz başlandığı dönemde, derginin ilk sayısı tümüyle Arap...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya Gelişi (27 Aralık 1919)

30 Ekim 1918’de Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletlerinin Mondros Mütarekesi’ni imzalamalarının ardından Mustafa Kemal Paşa, Yıldırım Orduları Grubu ile 7. Ordu karargâhının lağvedilmesi üzerine Harbiye Nezareti emrine alınmıştı. Ahmet...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Müdafaa-i Milliye Vekâleti

Günümüzdeki Millî Savunma Bakanlığı’nın tarihsel süreçteki yapılanması, Osmanlı Devleti’nde, 1826-1908 yılları arasında Seraskerlik dönemi, 1908-1920 yılları arasında Harbiye Nezareti dönemi olarak incelenmektedir. 1920-1923 yılları arasında Millî Mücadele döneminde Müdafaa-i...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Nazilli Basma Fabrikası

Atatürk, İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın girişinde Türkiye’de uygulanan iktisadi devletçilik için “Türkiye’nin ihtiyaçlarından doğmuştur” demiştir. Sanayinin ülke ihtiyaçlarının karşılayacak yapı ve üretim seviyesinde olmadığı Cumhuriyet’in ilk yıllarında, Türkiye...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Necmettin Sadak (1890-1953)

Osmanlı Devleti’nin son dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk devrinde yaşamış, Türk ilim, basın ve siyasi hayatında önemli izler bırakan şahsiyetlerden biridir. Necmettin Sadak, Sadık Şahabettin Bey ve Arife Hanım’ın...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Nemrut Mustafa Paşa

Mustafa Paşa, Osmanlı Devleti zamanında Musul sancaklarından birisini teşkil eden Süleymaniye’de doğmuştur. Resmî kayıtlarda doğum tarihine ait herhangi bir bilgi mevcut değildir. Babanzâde ailesinden olup ilk eğitimini Süleymaniye’de tamamlamıştır....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Nigehban Cemiyet-i Askeriyesi

Nigehban Cemiyet-i Askeriyesi, “Askerlerin Bekçileri” anlamını taşımaktadır. Cemiyet, Ocak 1919’da kurulmuştur. Programı, 7 Ocak 1919’da, Alemdar gazetesinde yayımlanan Cemiyetin, kurucuları; Kiraz Hamdi Paşa, Erkan-ı Harp Miralayı Refik Bey, Topçu...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Nihat Reşat Belger (1882-1961)

Hekim, Diplomat ve Siyasetçi Nihat Reşat Belger Devlet Şurası Eski Temyiz Reisi Mehmet Reşat Bey ve Havva Fikriyar Hanım’ın oğlu olarak 1882’de İstanbul’da doğmuştur. Üsküdar Askeri Rüştiyesi sonrasında Askeri...

[ Devamını okumak için tıklayın ]