Yazar: atam21

08 Oca

Mahmut Celâl Bayar (1883-1986)

  16 Mayıs 1883 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesinin Umurbey köyünde doğmuştur. Babası, ilmiye sınıfına mensup bir fıkıh bilgini olan Abdullah Fehmi Efendi’dir. 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı’ndan (93 Harbi) sonra...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Bedia Muvahhit (1897-1994)

Bedia Muvahhit-Taha Toros Arşivi Cumhuriyet döneminin ilk sinema ve tiyatro oyuncularından Bedia Muvahhit, 1897 yılında İstanbul’da Büyükada’da doğmuştur. Annesi Refika Hanım, babası İstinaf Mahkemesi savcılarından Mısırlızade Şekip Bey’dir. Bedia...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Balkan Antantı

Birinci Dünya Savaşı’nı bitiren antlaşmalar, Balkanlarda süregelen toprak anlaşmazlıklarının çoğunu sona erdirmekle birlikte, kalıcı barışı tesis etmeye yönelik bir çözümü beraberinde getirememiştir. Yapılan antlaşmalarda galiplerin çıkarlarına ve mağlupların cezalandırılmalarına...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Balkan Savaşı’nda Atatürk

Balkan Savaşı (1912–1913), Türkleri Avrupa’dan atmak amacını güden Şark Siyaseti’nin bir ürünüdür. 18. yy.’ın ikinci yarısında Çarlık Rusya’sının uygulamaya soktuğu “Şark Siyaseti” ile önce Türklerin Avrupa’daki toprakları üzerinde, savaşlar...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Bandırma Vapuru

1878 yılında Trocadero ismiyle İskoçya’da inşa edilen ve 1910 yılında Bandırma ismini alan, Mustafa Kemal Paşa’nın 16 Mayıs tarihinde başlayan Anadolu yolculuğunda kendisi ve karargâhını taşıması nedeniyle tarihe mal...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü

Kültür, toplumların uzun süreli ortak yaşamından doğan maddi ve manevi değerlerinin birikimi ve insanlar arası ilişkilerin bütünüdür. Kültürel gelişme ise, bu birikimlerin sözlü ve yazılı olarak nesilden nesile aktarılması...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Başkomutanlık Kanunu (5 Ağustos 1921)

Osmanlı İmparatorluğu büyük umutlarla girdiği Birinci Dünya Savaşı’ndan yenilmiş olarak ayrıldı. 30 Ekim 1918’de imzaladığı Mondros Mütarekesi’nden sonra ülke dört bir yandan işgale uğradı. Türk ulusu yorgun, bitkin, fakir...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Batı Trakya Sorunu

Osmanlı Devleti 1912-13 Balkan Savaşı’nda yenilmiş, Edirne Kalesi de, 161 günlük kahramanca bir savunmadan sonra 26 Mart 1913 günü Bulgarların eline geçmişti. 30 Mayıs 1913’te imzalanan Londra Barış Antlaşması...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Behiç Erkin (1876- 1961)

Behiç Erkin Behiç Erkin üniformasıyla Ulusal demir yollarımızın kurucusu, değerli devlet adamı ve Atatürk’ün yakın çalışma arkadaşlarından Behiç Erkin Bey 5 Nisan 1876’da İstanbul’da doğdu. Babası Cemil Bey, büyük...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Bekir Sami Kunduh (1867-1933)

Bekir Sami Kunduh Yeni Türkiye Devleti’nin ilk dışişleri bakanı. 1867 yılında Kuzey Kafkasya’da Osetya’da doğdu. O yıllarda Türkiye’ye göç ederek Osmanlı Devleti’nin hizmetine giren Kunduh Musa Paşa’nın oğludur. Galatasaray...

[ Devamını okumak için tıklayın ]