Yazar: atam21

17 Şub

Dr. Omer Buyse (1865- 1945)

Homere Felix (Omer) Buyse,  8 Mayıs 1865’te Belçika’nın doğu Flanders’in Denderstreek bölgesinde Velzeke-Ruddershove adlı bir köyde dünyaya geldi, 1 Şubat 1945’te Belçika’nın Brüksel bölgesindeki Schaerbeek kentinde öldü. Babası gibi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Şub

Ahmet Reşit Rey (1870-1955)

Osmanlı-Türk siyaset ve edebiyat insanı Ahmet Reşit Rey, 1870 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası Çankırı mutasarrıfı Abdullah Şefik Bey, annesi Mollacıkzade Baki Efendi’nin kızı Atiye Huri Hanım’dır. İlkokulu Çankırı’da okur....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Şub

Anadolu Kulübü Derneği

Dünyada XVIII. yüzyılın ortalarından itibaren erkeklerin kendi aralarında yapacakları konuşmalar ve etkinlikler için oluşturdukları ilk özel kuruluşlardan birisi olan kulüpler, Fransız İnkılabı’nın etkisiyle Avrupa’da hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti’nde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Şub

Kars Antlaşması

Kars Antlaşması, “Türkiye ile Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan Arasında Dostluk Antlaşması”dır. 13 Ekim 1921’de Kars’ta imzalanmıştır. Antlaşmanın imzalandığı tarihte Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan birer “Sosyalist Sovyet Cumuhuriyeti” idiler fakat...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Şub

Kayseri Sümerbank Mensucat (Dokuma) Fabrikası

Millî Mücadele’nin ardından 1930’lu yılların başına kadar özel sektör ağırlıklı sanayileşme programını sürdüren Türkiye Cumhuriyeti, her türlü desteğe rağmen geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak üretim kapasitesine ulaşamadığı için planlı ekonomiye...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Şub

Kâzım Fikri Özalp (1882-1968)

Asker, Siyasetçi ve Devlet Adamı. 1882 yılında Makedonya bölgesindeki Köprülü şehrinde doğmuştur. Babası İsmail Nazmi Bey, Süvari Albayıdır. Annesi Yıldız Hanım da asker bir aileden gelmektedir. Aile, Alpoğulları ismini...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Şub

Kâzım Paşa (Dirik) (1881-1941)

Kazım Dirik 1881 yılında Manastır’da (Bitola) dünyaya geldi. Büyük babası Selanik Çarşı Ağası Kerim Çavuş, babası 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşında çarpışan Plevne müdafilerinden, Lofça kuşatmasını yaran Süvari Bölüğünün Komutanı Yüzbaşı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Şub

Kâzım Paşa (İnanç) (1881-1938)

İnanç, Kâzım Paşa (d. 1881, Diyarbakır-ö. 21 Eylül 1938, Ankara): Asker ve siyaset adamı. Babası Alyanakzade Safer Bey’dir. Harbiye Mektebi’ni (1900) ve Erkân-ı Harbiye Mektebi’ni (1902) bitirdi. Kurmay yüzbaşı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Şub

Kâzım Karabekir (1882-1948)

Kâzım Karabekir, Osmanlı Devleti’nin son döneminde ve Millî Mücadele yıllarında çok önemli askerî görevlerde bulunmuş, üstlendiği görevlerin hemen hemen hepsini başarmış seçkin bir komutan ve Cumhuriyet döneminde de siyasî...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Şub

Kemalettin Sami Paşa (1884-1934)

Kemaleddin Sami Paşa (d. 1884, Sinop-ö. 15 Nisan 1934, Berlin): Asker, siyaset adamı, diplomat. Babası Abdurrahman Sami Bey’dir. Mühendishane-i Beri-i Hümayun’u (1905), Erkân-ı Harbiye Mektebi’ni bitirdikten (1908) sonra Kurmay...

[ Devamını okumak için tıklayın ]