Yazar: atam21

28 Eki

Lakap ve Unvanların  Kaldırılışı

26.11.1934 tarihinde kabul edilen ve 29.11.1934 günlü Resmî Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren 2590 sayılı Kanunun 1. maddesi ile Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Efendi, Bey, Beyefendi, Paşa, Hanım,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Eki

Çocuk Esirgeme Kurumu

Bk. Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Eki

Doğu İllerinin Millî Hukukunu Koruma Cemiyeti

Bk. Vilâyât-ı Şarkiyye Müdâfaa-i Hukûk-ı Milliye Cemiyeti (Doğu İlleri Ulusal Hakları Savunma Derneği)

[ Devamını okumak için tıklayın ]