Yazar: atam21

28 Eki

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı

1929 Buhranı’nın etkilerinin dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygınlaşması piyasa ekonomisine olan güveni sarsar ve devlet müdahaleciliğinin planlı bir şekilde yürütülmesini gerekli kılar. Atatürk’ün “İktisadi bağımsızlık” olmadan siyasi bağımsızlığın...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Eki

Lakap ve Unvanların  Kaldırılışı

26.11.1934 tarihinde kabul edilen ve 29.11.1934 günlü Resmî Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren 2590 sayılı Kanunun 1. maddesi ile Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Efendi, Bey, Beyefendi, Paşa, Hanım,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Eki

Çocuk Esirgeme Kurumu

Bk. Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Eki

Doğu İllerinin Millî Hukukunu Koruma Cemiyeti

Bk. Vilâyât-ı Şarkiyye Müdâfaa-i Hukûk-ı Milliye Cemiyeti (Doğu İlleri Ulusal Hakları Savunma Derneği)

[ Devamını okumak için tıklayın ]