Yazar: atam21

18 Şub

Meçhul Asker Anıtı (Zafertepeçalköy Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı)

Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı (Meçhul Asker Anıtı) Mustafa Kemal Atatürk,  Türk Milleti açısından ölüm kalım savaşı olan Başkomutanlık Meydan Savaşı’na büyük önem vermiş bu savaşı bizzat yönetmiştir. Başkomutanlık Zaferini...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
18 Şub

Mehmet Akif Ersoy (1873-1936)

Mehmet Akif, Aralık 1873’te (Hicri Şevval/1290/) İstanbul’da doğmuştur. Babası Tahir Efendi, annesi Emine Şerife Hanımdır. Tahir Efendi, Arnavutluk’un Kosova vilayetinin İpek kasabasına bağlı Şuşişa (Foşiçe)  köyünden küçük yaşta İstanbul’a...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
18 Şub

Mehmet Asım Us (1884-1967)

Gazeteci, yazar ve siyasetçi. Mehmet Asım Us Us kardeşlerin en büyüğü olarak bilinen Mehmet Asım (Us), 1884’te (Rumi 1300) Aydın (İzmir) Vilayeti’nin Saruhan (Manisa) Sancağına bağlı Gördes İlçesi’nde dünyaya...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
18 Şub

Mehmet Emin Erişirgil (1891-1965)

Türkiye Cumhuriyeti’nin kudretli, yenilikçi ve çağdaş uygarlık düzeyine çıkma ve daha ilerisine ulaşma hedefine sıkı bağlılık gösteren Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in deyimiyle “cumhuriyetin erenlerinden” olan Erişirgil, aydınlanma...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Şub

Ahmet Ferit Tek (1878-1971)

Yakın tarihte; Türk Ocaklarının ilk başkanı, Mütareke Dönemi’nde Nâfia Vekili, Birinci Meclis’te Maliye Vekili, İkinci Meclis’te Dâhiliye Vekili ve Cumhuriyet’in ilk büyükelçilerinden birisi olarak tanınan ve döneminin önemli siyaset...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Şub

La Turquie Kemaliste Dergisi

Türkiye’de 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından yeni bir devlet ve toplum yaratma iddiası çerçevesinde siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik alanlarda yapılan inkılâp hareketleri ile ülkenin çağdaş devletler seviyesine...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Şub

Lenin (Vladimir İlyiç Ulyanov) (1870-1924)

  Lenin, KAYNAK: The Sunday Stay, January 25, 1920 Sovyetler Birliği’nin kurucusu, Ekim Devrimi’nin, Bolşevik Partisi’nin ve 1917 yılında Rusya’da iktidarı ele geçiren Komünist Hükümetin ilk lideridir. Aynı zamanda...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Şub

Lev Mihayloviç Karahan (1889 -1937)

    Lev Mihayloviç Karahan, 20 Ocak 1889 tarihinde Tiflis’te, hukukçu bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. 1904 yılında Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin Menşevik hizbine üye olmuştur. 1905...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Şub

Londra Konferansı

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Anadolu’da Bağımsızlık Savaşı’nın başarıyla yürütülmesi ve Ankara Hükûmetinin Sovyetler Birliği ile yakın ilişki içine girerek, işbirliği yolunda ciddi adımlar atması, Batılı müttefik devletlere Ankara Hükûmetinin...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
17 Şub

Lozan Barış Antlaşması

24 Temmuz 1923 Türk Kurtuluş Savaşı’nın akıllara durgunluk veren bir başarı ile bitmesi, dünya üzerindeki emperyalist hesapları altüst etmiştir. Mücadelemiz öyle haklı ve geçerli nedenlere dayanılarak yürütülmüştür ki, başlangıçta...

[ Devamını okumak için tıklayın ]