Yazar: atam21

09 Ara

Yüksek Ziraat Enstitüsü

Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak tarımsal eğitim konusunda araştırmalar yapılmış ve 1927 yılında bu konuda Almanya’dan bir bilim heyeti davet edilmiştir. Bu amaçla gelen Oldenburg Heyeti, Hükûmete verdiği raporda modern...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Ara

1933 Üniversite Reformu

Batılı anlamda üniversite olmamakla beraber, üniversiter nitelikte batılı anlamda yüksek öğretim kurumları, Türkiye’de orduyu ıslah etmek maksadıyla kurulan Mühendishane-i Bahri-i Hümayun (1773), Mühendishane-i Berri-i Hümayun (1796), Mekteb-i Tıbbiye (1827)...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
08 Ara

Çerkes Ethem (1886- 1948)

Çerkes Ethem, 19. yüzyılda Kafkasya’dan Osmanlı topraklarına göç etmiş olan Çerkes Şabsığ kabilesinden gelen Pşevulardan Ali Bey’in oğludur. Aile, Bandırma yakınlarındaki Emre Köy’e yerleştirilmiş, Ethem de burada 1886 yılında...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
08 Ara

Türkiye İş Bankası

Seksen yılı aşkın bir geçmişe dönüp bakılınca, Cumhuriyet’in en önemli eserlerinden ya da kurumlarından birisi “Türkiye İş Bankası”’dır. Kurulduğu 1924 yılından bu yana sürekli gelişmiş, çağına ayak uydurmuş ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Ara

Mustafa Kemal Atatürk Döneminde Türkiye-İngiltere İlişkileri (1919-1938)

Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlik ve olgunluk dönemi, İngiltere’nin gücünün doruğunda olduğu, sömürge imparatorluğunun en geniş sınırlarına eriştiği, hayatının son dönemi ise, hala çok önemli bir konuma sahip olmakla beraber...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Ara

Şeyh Recep Olayı

Mustafa Kemal’in Amasya’da İstanbul Hükümet’inin temsilcisi Salih Paşa ile görüştüğü sırada, Şeyh Recep, Ahmet Kemal ve Celal isimli üç şahıs Sivas’tan Salih Paşa’ya, Padişaha ve Mustafa Kemal’e olmak üzere...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Ara

Teali-i İslam Cemiyeti

Mondros Mütarekesi’nin 30 Ekim 1918’de imzalanmasından sonra vatanın kurtuluşunu temin için Türk aydın ve milliyetçileri çözüm yolları aramaya başlamışlardır. Bunun sonucunda  İtilaf devletlerinin işgallerine karşı, Anadolu ve Rumeli halkı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Ara

Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması

30 Kasım 1925 Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluş süreci içinde gerçekleştirilen ve “Türk İnkılabı” olarak adlandırılan büyük değişim ve dönüşüm hareketinin ana amacı, devlet yaşamında olduğu kadar sosyal yaşamda da,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Ara

Terbiye Treni (Seyyar Terbiye Sergisi)

Mustafa Kemal Atatürk Dönemi (1919–1938) Türk sinemasının en ilginç uygulamalarından birisi de, Seyyar Terbiye Treni’dir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 10. yıl kutlamalarının coşkulu atmosferi içinde, Ankara Garı’ndan Samsun’a doğru kalkan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Ara

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (Anayasa)

20 OCAK 1921 Anayasalar her dönemde bir devletin temel yapısını, devlet örgütlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini, bireyin temel hak ve özgürlüklerini belirleyen pozitif hukuk metinleridir. Türk toplumu Anayasa kavramıyla 1876’da...

[ Devamını okumak için tıklayın ]