Yazar: atam21

28 Şub

Selahattin Adil Paşa (1882 –1961)

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Selahattin Adil Paşa, 19 Ocak 1882 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Tersane Komutanı Amiral Adil Paşa, annesi Sadberk Hanım’dır. Askeri Rüşdiye ve Mühendishane-i Berr-i Hümayun’un idadi kısmından...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

Selim Sırrı Tarcan (1874-1957)

Selim Sırrı Tarcan Sporcu, subay, spor yazarı, beden eğitimi öğretmeni, eğitimci, idareci, araştırmacı ve politikacı olarak, ülkemize hizmet ve faaliyetlerde bulunmuş çok yönlü bir şahsiyettir. Özellikle ülkemizde bedenin eğitilmesi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

Seyit Mehmet Emin (1873-1925)

Müderris, mebus, yazar, Adliye Vekili.  Seyit Mehmet Emin Babası Abdullah Takiyüddin Beydir. Mahalle okuluna devam etti. Özel hocalardan dinî dersler aldı. Daha sonra Hukuk Mektebine girip pekiyi derece ile...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

Seymen Alayı

Oğuz Boylarının özellikle Ankara civarında yerleşmiş olmaları sayesinde bu kent; yüzyıllar boyunca kendini yabancı etkilerinden korumuş ve Türklüğün bütün yüksek gelenek ve göreneklerini aynı safiyetle benliğinde saklamıştır. Bütün Ankara...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı)

Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisini açtıktan kısa bir süre sonra 3 Mayıs 1920 tarihinde  “Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti”nin kurulmasını gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığının ilk adımları böyle başlamış, kısa sürede...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

Sivas Komutanlar Toplantısı

Sivas Komutanlar Toplantısı 16–28 Kasım 1919 tarihlerinde yapılmıştır. Amasya Görüşmeleri’nde (20–22 Ekim 1919) Mustafa Kemal Paşa ve Bahriye Nazırı Salih (Hulusi Kezrak) Paşa arasında yapılan anlaşma 5 protokol halinde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

Sivas Kongresi

30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi sonrasında İtilaf Devletlerinin Osmanlı topraklarını işgali, Anadolu’da Millî Mücadele ruhunu doğurmuştur. İşgallere karşı direnişi yaygınlaştırmak için ülkenin pek çok yerinde protesto gösterileri ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

Sina ve Filistin Cephesi’nde Atatürk

Birinci Dünya Savaşı’nda İngilizlerin 11 Mart 1917’de Bağdat’ı işgal etmeleri üzerine Irak Cephesi’ndeki durum kaygı verici bir hâl almıştı. Mekke’nin isyan eden Arapların eline geçmesi, Bağdat’ın da kaybedilmesi Osmanlı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

Son Posta Gazetesi

Son Posta gazetesi, M. Zekeriya Sertel, Selim Ragıp Emeç, Ekrem Uşaklıgil ve Halil Lütfü Dördüncü tarafından 27 Temmuz 1930’da yayınlanmaya başlamıştır. Gazetenin yönetim yeri İstanbul’da Nuru Osmaniye Şeref (Çatal...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

Soyadı Kanunu

Türk Devrimini bir bütün olarak ele alındığında Soyadı Kanunu’nun bu bütünü tamamlayan önemli bir halka olduğu söylenebilir. Kanun tüm yenilik çabaları gibi yaratılmak istenen insan tipi ve toplum modeliyle...

[ Devamını okumak için tıklayın ]