Kategori: Genel

03 Mar

Yeni Adam Dergisi

Fikir ve Sanat Gazetesi, Dergi Yeni Adam dergisi, basın faaliyetlerinin; ulus-devlet bilincinin ve inkılâpların tabana yayılmasında en etkin olarak rol aldığı bir dönemde yayın hayatına girmiş; Cumhuriyet rejiminin Türk...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Mar

Ziya Gökalp (1876 – 1924)

Ziya Gökalp, Türk sosyolojisinin kurucusu ve Türk milliyetçiliğinin en önemli düşünürlerinden biridir. O, “bedenimin babası Ali Rıza Efendi, hislerimin babası Namık Kemal, fikirlerimin babası ise Ziya Gökalp’tir” sözünü sarf...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Mar

General Harington (1872- 1940)

1872 yılında Chichester’da doğan Charles Harington, 1892 yılında İngiliz Kraliyet Askerî Akademisi’nden mezun oldu ve aynı yıl Liverpool Kraliyet Alayı’na Üsteğmen rütbesiyle atandı. İlerleyen süreçte Güney Afrika’da görevlendirilen Harington,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 Mar

Şevket Aziz Kansu (1903-1983)

Antropoloji biliminin Türkiye’deki kurumsallaşma sürecine en büyük katkıyı sağlayan, özellikle fizik antropoloji alanındaki çalışmalarıyla ülke dışında da tanınan ilk bilim insanlarımızdan biri ve Ankara Üniversitesi’nin kurucu ilk Rektörü olan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
02 Mar

Mehmet Şemsettin Günaltay (1883- 1961)

Mehmet Şemsettin Günaltay, içinde bulunduğu felaket ortamında, ülkenin kurtuluşuna yönelik ortadaki engelleri kaldırmaya yönelik çaba sarf edenler arasına katılıp, ortaya koyduğu çözümlerin temellerini araştıran bir ilim, fikir ve siyaset...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

Sümerbank

İzmir’de düzenlenen I. İktisat Kongresinde milli sanayileşme ve kalkınmada tarıma dayalı sektörlerin desteklenmesi ve üreticilerin rekabete uyumlu duruma getirilmeleri kararı alınmıştır. Bunun için ilk elden üretimde modern alet ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

Sivas Kongresi

30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi sonrasında İtilaf Devletlerinin Osmanlı topraklarını işgali, Anadolu’da Millî Mücadele ruhunu doğurmuştur. İşgallere karşı direnişi yaygınlaştırmak için ülkenin pek çok yerinde protesto gösterileri ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

Selahattin Adil Paşa (1882 –1961)

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Selahattin Adil Paşa, 19 Ocak 1882 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Tersane Komutanı Amiral Adil Paşa, annesi Sadberk Hanım’dır. Askeri Rüşdiye ve Mühendishane-i Berr-i Hümayun’un idadi kısmından...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Şub

Salih Bozok (1881- 1941)

Atatürk’ün yaveri, asker ve milletvekili. Salih Bozok, Atatürk’le kader çizgisi birleşen bir hayat sürdü. Kısa dönemler hariç ömürleri beraber geçti. Bozok, 1881 yılında Selanik’te doğdu. Annesi Çelebi Hanım, babası...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Şub

Hatice Safiye Ali (1894-1952)

Safiye Ali Hatice Safiye Ali, Türkiye’nin ilk kadın doktorudur. 2 Şubat 1894 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası, Sultan Abdülaziz ve II.Abdülhamit’e yaverlik yapmış olan Ali Kırat Paşa’dır. Annesi Emine Hasene...

[ Devamını okumak için tıklayın ]