Kategori: Genel

02 Mar

Mehmet Şemsettin Günaltay (1883- 1961)

Mehmet Şemsettin Günaltay, içinde bulunduğu felaket ortamında, ülkenin kurtuluşuna yönelik ortadaki engelleri kaldırmaya yönelik çaba sarf edenler arasına katılıp, ortaya koyduğu çözümlerin temellerini araştıran bir ilim, fikir ve siyaset...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

Sivas Kongresi

30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi sonrasında İtilaf Devletlerinin Osmanlı topraklarını işgali, Anadolu’da Millî Mücadele ruhunu doğurmuştur. İşgallere karşı direnişi yaygınlaştırmak için ülkenin pek çok yerinde protesto gösterileri ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

Selahattin Adil Paşa (1882 –1961)

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Selahattin Adil Paşa, 19 Ocak 1882 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Tersane Komutanı Amiral Adil Paşa, annesi Sadberk Hanım’dır. Askeri Rüşdiye ve Mühendishane-i Berr-i Hümayun’un idadi kısmından...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

Sümerbank

İzmir’de düzenlenen I. İktisat Kongresinde milli sanayileşme ve kalkınmada tarıma dayalı sektörlerin desteklenmesi ve üreticilerin rekabete uyumlu duruma getirilmeleri kararı alınmıştır. Bunun için ilk elden üretimde modern alet ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Şub

Salih Bozok (1881- 1941)

Atatürk’ün yaveri, asker ve milletvekili. Salih Bozok, Atatürk’le kader çizgisi birleşen bir hayat sürdü. Kısa dönemler hariç ömürleri beraber geçti. Bozok, 1881 yılında Selanik’te doğdu. Annesi Çelebi Hanım, babası...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Şub

Hatice Safiye Ali (1894-1952)

Safiye Ali Hatice Safiye Ali, Türkiye’nin ilk kadın doktorudur. 2 Şubat 1894 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası, Sultan Abdülaziz ve II.Abdülhamit’e yaverlik yapmış olan Ali Kırat Paşa’dır. Annesi Emine Hasene...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Şub

Sadabat Paktı (8 Temmuz 1937)

Sadabat Paktı; Türkiye, İran, Irak ve Afganistan tarafından 8 Temmuz 1937 tarihinde kurulmuştur. İtalya’nın 1935 yılında Milletler Cemiyeti sistemini ihlal ederek Habeşistan’ı işgal etmesi, Türkiye’nin Doğulu devletlerle bir pakt...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Şub

Sabiha Gökçen (Esiner) (1913 – 2001)

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın askerî pilotu. Sabiha Gökçen, 1913’te Bursa’da dünyaya geldi. Babası Vilayet Başkâtibi Mustafa İzzet Bey annesi ise Hayriye Hanım’dır. Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
25 Şub

Refik Koraltan (1889-1974)

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışıyla başladığı siyasi hayatında daha çok Demokrat Parti’nin kuruluş süreci ve iktidarıyla ismi öne çıkan Refik Koraltan, 22 Nisan 1889’da Divriği’de dünyaya geldi. Saraygiller ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
25 Şub

Refik Halit Karay (1889-1965)

Türk Siyasetçi, gazeteci ve yazar. Hem kültür adamı, hem de bir siyasetçi olarak bilhassa siyasi içerikli yazılarıyla etkili bir şahsiyet olan Refik Halid, edebiyatçılığının yanında tarihî bir kişiliktir. Türkiye tarihinin en...

[ Devamını okumak için tıklayın ]