Kategori: Genel

29 Mar

Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası

İzmir’de düzenlenen İktisat Kongresinde Türkiye’nin iktisadi hedeflerinden biri de yerli girişimci sermayedar sınıfını oluşturmak, bu sınıfa rekabet edebilir seviyeye gelene kadar devlet adına gerekli desteği vermek ve yatırımlarda yabancı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
29 Mar

Sabahattin Ali (1907-1948)

Türk edebiyatının ünlü hikâyecisi, romancısı, şairi ve yazarı Sabahattin Ali, 25 Şubat 1907 tarihinde babasının görevli olarak gittiği Gümülcine’ye bağlı İğridere’de doğmuştur. Babası Piyade Yüzbaşı Ali Selahattin Bey, annesi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
29 Mar

Ahmet İzzet Paşa (Furgaç) (1864-1937)

1864 yılında Manastır vilayeti Görice sancağına bağlı Nasliç kasabasında doğmuştur. Rumeli’de tımar ve zeamet sahibi olan bir aileden gelmektedir. Babası mutasarrıf Haydar Bey, annesi Nesime Hanım’dır. Dört çocuğu olmuş...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Mar

Refi’ Cevad Ulunay

Türk Gazeteci, yazar. II. Meşrutiyet, Millî Mücadele ve Cumhuriyet dönemi Türk basınının güçlü ve muhalif kalemi olan Refi’ Cevad, babasının memuriyetle görevli olduğu Şam’da, 1890’da doğmuştur. Aslen Seydişehirli olup...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
24 Mar

Mekteb-i Mülkiye (Siyasal Bilgiler Okulu)

Ankara Üniversitesi içinde yer alan Siyasal Bilgiler Fakültesi ( Mülkiye Mektebi) köklü bir eğitim kurumudur. Mülkiye Mektebi, Osmanlı Devleti’nin çağdaşlaşma ve “Batılılaşma” gayretlerinin yoğun olduğu 19. yüzyılda, İstanbul’da kurulmuş...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
24 Mar

Mehmet Salih Omurtak (1889-1954)

Babası Hüsameddin Bey, annesi Fatma Hidayet Hanım’dır. İstanbul Sofular’da doğmuştur. Nüfus kayıtlarında doğumu İstanbul-Sofular olarak yazılıdır. Ancak Askerî safahat cetvelinde doğum yeri Selanik olarak kaydedilmiştir. Daha sonra verilmiş bir...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
24 Mar

Yüzellilikler

Büyük zaferle Anadolu’nun düşmandan arındırılması, Mudanya Mütarekesi sonrasında İstanbul ve Trakya’nın boşaltma koşullarının belirlenmesi üzerine TBMM, tek egemen güç olarak 1 Kasım 1922’de Saltanat’ı kaldırdı. Haberin İstanbul’a ulaşması ile...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
24 Mar

Gediz Taarruzu

24 EKİM 1920 Mondros Mütarekesi sonrası ülkenin birçok yerinin işgal edilmesi ve bu işgallerin artarak genişlemesi, yurt genelinde birtakım kuruluşların ve silahlı mücadelenin oluşmasına ve Millî Mücadele’nin başlangıcını meydana...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Mar

Saltanatın Kaldırılması

1 Kasım 1922 Dilimize Arapçadan geçmiş olan saltanat sözcüğü, Süryanice “sultana” ve Asurca yabancı hükümdarlar için kullanılan “sil­ta­na” ile ilgili görülmüş, İslâm’ın ilk devirlerinde halife anlayışı olduğundan “sultan”, hükümdar...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Mar

Ahali Cumhuriyet Fırkası

Ahali Cumhuriyet Fırkası, Türk siyasal yaşamında 1930’larda çok partili yaşama geçiş tecrübesi sürecinde ortaya çıkan ve parlamento dışından kişilerin kurduğu ilk muhalefet partisidir. Uzun bir siyasi ömre sahip olmamış...

[ Devamını okumak için tıklayın ]