Kategori: Genel

25 Şub

Ruşen Eşref Ünaydın (1892- 1959)

1892 yılında İstanbul’da doğdu. Babası, aslen Sivaslı fakat Hicrî 1088’de Selanik’in Köprülü köyüne yerleşmiş olan Vaizzadeler ailesinden askerî doktor Eşref Ruşen Bey; annesi Yaver Mehmed Paşa’nın torunlarından Nimet Fıtnat...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
25 Şub

Rıza Tevfik (Bölükbaşı) (1869-1949)

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemi, Millî Mücadele ve Cumhuriyet dönemlerinde yaşamış hekim, filozof, şair, siyasetçi. 7 Ocak 1869 yılında babasının henüz atandığı kaymakamlık görevini yaptığı, Edirne’nin Meriç Nehri kıyısındaki Cisr-i...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Picardie Manevraları

Picardie Manevraları, 12–18 Eylül 1910’da Fransa’nın Picardie bölgesinde yapılan bir tatbikattır. Birinci Dünya Savaşı’nda İngiliz ve Fransız ordularına başkomutanlık yapan Mareşal Ferdinand Foch komutasında yapılmıştır. Fransa, I. Dünya Savaşı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Özdemir Bey (1885-1951)

Asıl adı Ali Şefik olan ünlü milis komutanı. Kafkasya’dan Mısır’a göçmüş Çerkez kökenli bir aileye mensuptur. Eğitimini 1885’te doğduğu kent olan Kahire’de tamamladıktan sonra, Birinci Dünya Savaşı patlak verince...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya Gelişi (27 Aralık 1919)

30 Ekim 1918’de Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletlerinin Mondros Mütarekesi’ni imzalamalarının ardından Mustafa Kemal Paşa, Yıldırım Orduları Grubu ile 7. Ordu karargâhının lağvedilmesi üzerine Harbiye Nezareti emrine alınmıştı. Ahmet...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Ömer Naci (1878 – 1916)

1878 yılında Bursa’da doğduğu rivayet edilir. Bursa’ya gelmiş Türk muhacirlerden olan anne ve babası küçük yaşta öldüğü için Beylerbeyili Defterdar Cemal Beyle eşi Hayriye Hanım tarafından büyütülür. Bundan dolayı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Öğüt Gazetesi

  Millî Mücadele döneminde Konya’da yayınlanan gazetedir. Selânik’in Doyran kasabasında doğan (1886) Abdülkadir Ahmet (Doyran) tarafından kurulan gazete, ilk neşriyatına 1 Eylül 1917 tarihinde Afyon’da başlamıştır. Haftalık olarak çıkarılan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Muhit Dergisi

Muhit dergisinin ilk sayısı 1 Kasım 1928’de çıkarılmıştır. Alt başlığında “Resimli Aylık Aile Mecmuası” ifadesi yer almaktadır. Yeni Türk harflerinin kullanımına henüz başlandığı dönemde, derginin ilk sayısı tümüyle Arap...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

On Dokuz Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 1919 Millî Mücadele Tarihimizde ve yeni Türk Devleti’nin kuruluşunda çok önemli yere sahip olduğundan Atatürk bu olayı hem milli kurtuluş hareketinin başlangıcı saymış, hem büyük Nutuk’unu bu...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Oltu Şura Hükümeti

Oltu, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında Rusya tarafından işgal edildi. Rusya, ilhakın ardından Oltu’yu Kars’a bağladı. Kars’ı da Kars, Kağızman, Ardahan ve Oltu kazalarından müteşekkil bir askeri sancağı (oblast) dönüştürerek doğrudan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]