Yazar: atam21

28 Şub

Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı)

Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisini açtıktan kısa bir süre sonra 3 Mayıs 1920 tarihinde  “Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti”nin kurulmasını gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığının ilk adımları böyle başlamış, kısa sürede...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

Sivas Komutanlar Toplantısı

Sivas Komutanlar Toplantısı 16–28 Kasım 1919 tarihlerinde yapılmıştır. Amasya Görüşmeleri’nde (20–22 Ekim 1919) Mustafa Kemal Paşa ve Bahriye Nazırı Salih (Hulusi Kezrak) Paşa arasında yapılan anlaşma 5 protokol halinde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

Sivas Kongresi

30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi sonrasında İtilaf Devletlerinin Osmanlı topraklarını işgali, Anadolu’da Millî Mücadele ruhunu doğurmuştur. İşgallere karşı direnişi yaygınlaştırmak için ülkenin pek çok yerinde protesto gösterileri ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

Sina ve Filistin Cephesi’nde Atatürk

Birinci Dünya Savaşı’nda İngilizlerin 11 Mart 1917’de Bağdat’ı işgal etmeleri üzerine Irak Cephesi’ndeki durum kaygı verici bir hâl almıştı. Mekke’nin isyan eden Arapların eline geçmesi, Bağdat’ın da kaybedilmesi Osmanlı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

Son Posta Gazetesi

Son Posta gazetesi, M. Zekeriya Sertel, Selim Ragıp Emeç, Ekrem Uşaklıgil ve Halil Lütfü Dördüncü tarafından 27 Temmuz 1930’da yayınlanmaya başlamıştır. Gazetenin yönetim yeri İstanbul’da Nuru Osmaniye Şeref (Çatal...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

Soyadı Kanunu

Türk Devrimini bir bütün olarak ele alındığında Soyadı Kanunu’nun bu bütünü tamamlayan önemli bir halka olduğu söylenebilir. Kanun tüm yenilik çabaları gibi yaratılmak istenen insan tipi ve toplum modeliyle...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

Sümerbank

İzmir’de düzenlenen I. İktisat Kongresinde milli sanayileşme ve kalkınmada tarıma dayalı sektörlerin desteklenmesi ve üreticilerin rekabete uyumlu duruma getirilmeleri kararı alınmıştır. Bunun için ilk elden üretimde modern alet ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

Süreyya Hidayet Serter (1885- 1945)

İstanbul’da doğmuştur. Tophane muhasebecisi Ahmet Hidayet Bey’in oğludur. İlk ve orta eğitimini, Beşiktaş Askeri Rüştiyesi’nde, liseyi de Kuleli Askeri İdadisi’nde tamamladıktan sonra, Yüzbaşı rütbesiyle Askeri Tıbbiye’den diploma almıştır. Bir...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Şub

Sütçü İmam (1871-1922)

Sütçü İmam, Maraş Millî Mücadelesinin başlamasına sebep olan Uzunoluk Olayı’nın kahramanıdır. Gerçek adı İmam’dır. Bektutiye (Fevzi Paşa) mahallesindendir. Babası Kireçcizâde Ömer Efendi; annesi Tiyeklioğullarından Emine hanımdır. Uzunoluk Caddesindeki mütevazı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Şub

Sabiha Gökçen (Esiner) (1913 – 2001)

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın askerî pilotu. Sabiha Gökçen, 1913’te Bursa’da dünyaya geldi. Babası Vilayet Başkâtibi Mustafa İzzet Bey annesi ise Hayriye Hanım’dır. Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]