Yazar: atam21

24 Kas

İbrahim Necmi Dilmen (1889-1945)

Atatürk döneminin dil uzmanları ve yazarlarından biridir. 1889 yılında Selanik’te doğdu. Avukat Mehmed Tahir Bey’in oğludur. İlk ve orta öğrenimini Gümülcine ve Selanik’te tamamladı. İstanbul’a gelip 1908 yılında burada...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
24 Kas

İstanbul’un Kurtuluşu

6 EKİM 1923 Lozan Barış Müzakereleri başlamadan önce, biri Ankara’da diğeri İstanbul’da iki başlı görünüm arz eden hükûmet görevlerinin TBMM çatısı altında toplandığını ilan edebilmek ve Lozan’da Türkiye’yi yalnız...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
24 Kas

İstatistik Umum Müdürlüğü

İstatistik Umum Müdürlüğü (İstatistik Genel Müdürlüğü), Cumhuriyetin yeni birimlerinden olan ve 1926 yılında kurulan “Merkezî İstatistik Dairesinin, 1930 yılında 1554 sayılı Yasa ile adının değişmesiyle oluşturulan kurumdur. Günümüzde, toplumların...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Kas

Galip Kemali Söylemezoğlu (1873-1960)

Diplomat ve yazar Galip Kemali Söylemezoğlu, 1873 Ramazanında Bingazi’de dünyaya geldi. Babasının memuriyetinden dolayı Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yaşadı. 1902-1922 tarihleri arasında Osmanlı’nın en buhranlı tarihlerinde, yirmiden fazla Balkan ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Kas

Mim Kemal Öke (1884–1955)

İstanbul’da doğdu. 1910 yılında Yüzbaşı rütbesiyle Askerî Tıbbiyeden mezun oldu. Gülhane Hastanesi’ndeki Röntgen ve Cerrahi stajlarından ve yedi ay devam eden bir Röntgen Kursu’ndan sonra Gümüşsüyü Askerî Hastanesi Operatörlüğü’nün...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
20 Kas

Denizbank

Atatürk’e göre siyasi bağımsızlık iktisadi bağımsızlıkla tamamlanmalıdır. Bu görüş; ülkenin imarı ve ulusun kalkınmasının sınırlı olsa da ülkenin kaynakları ile gerçekleştirilmesi gerektiğini yansıtır ve iktisat politikalarının uygulanmasında yol gösterici...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
20 Kas

Dil Kurultayları

Mustafa Kemal Paşa 1931 yılında Türk Tarihi Tetkik Cemiyetini kurduktan kısa bir süre sonra yakın arkadaşlarına, bir sohbet sırasında şunları söyler.—-Dil işlerini düşünecek zaman da gelmiştir. Ne dersiniz? O...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
20 Kas

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (1877–1942)

Elmalılı M. Hamdi Yazır, Türk fikir ve ilim hayatının müstesna kişilerindendir. 1877 yılında Antalya’nın Elmalı kazasında doğdu. Babası Numan Efendi, aslen Burdur’un Gölhisar kazası Yazır köyü halkındandır. Numan Efendi,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
19 Kas

Semion İvanoviç Aralov (1880-1969)

Semion İvanoviç Aralov, 1880 yılında Moskova’da dünyaya geldi. Ticaret Enstitüsü’ndeki eğitimini tamamladıktan sonra Sovyet Sosyal Demokrat Hareketine katıldı. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Rus-Alman cephesinde görev aldı. 1917 yılında cephede...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
19 Kas

Atatürk Döneminde Azınlık Okulları

Azınlık okulları (cemaat mektepleri, ekalliyet mektepleri), Osmanlı Devleti’nin idaresi altında yaşayan; aralarında dil, din, ırk farkı bulunan, özel anlaşmalarla verilen haklardan yararlanan başta Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler olmak üzere...

[ Devamını okumak için tıklayın ]