Yazar: atam21

07 Ara

Terbiye Treni (Seyyar Terbiye Sergisi)

Mustafa Kemal Atatürk Dönemi (1919–1938) Türk sinemasının en ilginç uygulamalarından birisi de, Seyyar Terbiye Treni’dir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 10. yıl kutlamalarının coşkulu atmosferi içinde, Ankara Garı’ndan Samsun’a doğru kalkan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Ara

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (Anayasa)

20 OCAK 1921 Anayasalar her dönemde bir devletin temel yapısını, devlet örgütlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini, bireyin temel hak ve özgürlüklerini belirleyen pozitif hukuk metinleridir. Türk toplumu Anayasa kavramıyla 1876’da...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Ara

Tetkik Heyeti Amirlikleri (THA)

İşgal Devletleri’nin faaliyetleri karşısında, Anadolu içerisindeki istihbarat ve istihbarata karşı koyma ihtiyacına cevap vermesi maksadıyla Temmuz 1920’de faaliyetlerine başlayan Askerî Polis Teşkilatı, bazı personelinin gizliliğe riayet etmemesi ve yetkilerini...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Ara

Tetkik-i Mezalim Heyeti

Tetkik-i Mezalim Heyeti, 1921’de Yunan kuvvetlerinin, yirmi iki gün sürüp harp tarihinin en uzun meydan muharebesi olarak dünya tarihine geçen Sakarya Meydan Muharebesi’nde yenilgiye uğratılmasının ardından, bizzat İsmet Paşa’nın...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Ara

Tevfik Rüştü Aras (1883-1972)

Cumhuriyet’in ilk yıllarında, Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkmasından Atatürk’ün ölümüne (4 Mart 1925 – 11 Kasım 1938) kadar Dışişleri Bakanlığı yapan devlet ve siyaset adamı. Tevfik Rüştü Aras, 1883 yılında...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Ara

Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Tevhid-İ Tedrisat (Eğitimin Birleştirilmesi) Osmanlı İmparatorluğu’nda öğretim kurumları; müfredat programları, öğretim sistemleri ve amaçları bakımından birbirleri ile tamamıyla farklı üç gruba ayrılmıştı: 1- Dini Eğitim Kurumları: Sıbyan Mektepleri ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Ara

Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti

Millî Mücadele öncesinde Anadolu’nun çeşitli yerlerinde ülkenin içerisine düştüğü büyük tehlikeler üzerine değişik adlarla çeşitli mahalli cemiyetler kurulmuştur. Türk milletinin tarihinden gelen teşkilatlanma ruhunun bir yansıması ve aynı zamanda...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Ara

Türk Kadınlar Birliği

Türk Kadınlar Birliği 7 Şubat 1924 tarihinde Kadınlar Halk Fırkası’nın kuruluşunun resmen tanınmaması üzerine kurulmuş bir dernektir. Kadınlar Halk Fırkası, Millî Mücadele hareketinin başarıyla sonuçlanması üzerine Türk kadınının, yeni...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Ara

Türk Ocakları

Türkiye’nin yakın tarihine özel bir anlamda damgasını vurmuş, sosyal ve kültürel kimliği ile Türk Ocakları; Osmanlı devletinin karmaşık yapısı içinde bir tepki ve kendini bulma akımı olarak şekillenen Türkçülük-Türk...

[ Devamını okumak için tıklayın ]