Yazar: atam21

23 Şub

Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya Gelişi (27 Aralık 1919)

30 Ekim 1918’de Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletlerinin Mondros Mütarekesi’ni imzalamalarının ardından Mustafa Kemal Paşa, Yıldırım Orduları Grubu ile 7. Ordu karargâhının lağvedilmesi üzerine Harbiye Nezareti emrine alınmıştı. Ahmet...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Müdafaa-i Milliye Vekâleti

Günümüzdeki Millî Savunma Bakanlığı’nın tarihsel süreçteki yapılanması, Osmanlı Devleti’nde, 1826-1908 yılları arasında Seraskerlik dönemi, 1908-1920 yılları arasında Harbiye Nezareti dönemi olarak incelenmektedir. 1920-1923 yılları arasında Millî Mücadele döneminde Müdafaa-i...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Nazilli Basma Fabrikası

Atatürk, İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın girişinde Türkiye’de uygulanan iktisadi devletçilik için “Türkiye’nin ihtiyaçlarından doğmuştur” demiştir. Sanayinin ülke ihtiyaçlarının karşılayacak yapı ve üretim seviyesinde olmadığı Cumhuriyet’in ilk yıllarında, Türkiye...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Necmettin Sadak (1890-1953)

Osmanlı Devleti’nin son dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk devrinde yaşamış, Türk ilim, basın ve siyasi hayatında önemli izler bırakan şahsiyetlerden biridir. Necmettin Sadak, Sadık Şahabettin Bey ve Arife Hanım’ın...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Nemrut Mustafa Paşa

Mustafa Paşa, Osmanlı Devleti zamanında Musul sancaklarından birisini teşkil eden Süleymaniye’de doğmuştur. Resmî kayıtlarda doğum tarihine ait herhangi bir bilgi mevcut değildir. Babanzâde ailesinden olup ilk eğitimini Süleymaniye’de tamamlamıştır....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Nigehban Cemiyet-i Askeriyesi

Nigehban Cemiyet-i Askeriyesi, “Askerlerin Bekçileri” anlamını taşımaktadır. Cemiyet, Ocak 1919’da kurulmuştur. Programı, 7 Ocak 1919’da, Alemdar gazetesinde yayımlanan Cemiyetin, kurucuları; Kiraz Hamdi Paşa, Erkan-ı Harp Miralayı Refik Bey, Topçu...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Nihat Reşat Belger (1882-1961)

Hekim, Diplomat ve Siyasetçi Nihat Reşat Belger Devlet Şurası Eski Temyiz Reisi Mehmet Reşat Bey ve Havva Fikriyar Hanım’ın oğlu olarak 1882’de İstanbul’da doğmuştur. Üsküdar Askeri Rüştiyesi sonrasında Askeri...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Numan Menemencioğlu (1893-1958)

Numan Menemencioğlu 1893 yılında babası Menemenlizade Rıfat Bey’in vilayet defterdarı olarak görev yaptığı Bağdat’ta doğmuştur. Mehmet Rıfat Bey İkinci Meşrutiyet döneminde (1908-1918) Maliye Nazırlığı ve Ayan Meclisi Reisliğinde bulunmuştur....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Nurettin Paşa (Sakallı) (1873- 1932)

Mehmed Nureddin Bey, 17 Temmuz 1289/ 1873 tarihinde Bursa’da doğdu. Babası, Bursa’nın köklü ailelerinden olan “Konyar” Türk aşiretine mensup Müşir İbrahim Paşa’dır. (Öl. 1914) Nureddin Bey, Askerî Lise’den mezun...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Şub

Nyon Konferansı (10-14 Eylül 1937)

1937 yılının Mayıs ayından itibaren Akdeniz’de rastlanan uluslararası deniz taşımacılığına yönelik saldırıları görüşmek ve gereken önlemleri almak için 1937 yılının Eylül ayında İsviçre’nin Nyon şehrinde düzenlenen diplomatik konferans. Bu...

[ Devamını okumak için tıklayın ]