Yazar: atam21

07 Ara

Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Tevhid-İ Tedrisat (Eğitimin Birleştirilmesi) Osmanlı İmparatorluğu’nda öğretim kurumları; müfredat programları, öğretim sistemleri ve amaçları bakımından birbirleri ile tamamıyla farklı üç gruba ayrılmıştı: 1- Dini Eğitim Kurumları: Sıbyan Mektepleri ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Ara

Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti

Millî Mücadele öncesinde Anadolu’nun çeşitli yerlerinde ülkenin içerisine düştüğü büyük tehlikeler üzerine değişik adlarla çeşitli mahalli cemiyetler kurulmuştur. Türk milletinin tarihinden gelen teşkilatlanma ruhunun bir yansıması ve aynı zamanda...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Ara

Türk Kadınlar Birliği

Türk Kadınlar Birliği 7 Şubat 1924 tarihinde Kadınlar Halk Fırkası’nın kuruluşunun resmen tanınmaması üzerine kurulmuş bir dernektir. Kadınlar Halk Fırkası, Millî Mücadele hareketinin başarıyla sonuçlanması üzerine Türk kadınının, yeni...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Ara

Türk Ocakları

Türkiye’nin yakın tarihine özel bir anlamda damgasını vurmuş, sosyal ve kültürel kimliği ile Türk Ocakları; Osmanlı devletinin karmaşık yapısı içinde bir tepki ve kendini bulma akımı olarak şekillenen Türkçülük-Türk...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Ara

Mehmet Rifat (Börekçi) (1860-1941)

Mehmet Rifat Efendi (Börekçi) (D.29.11.1860-V. 5.3.1941): Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk Diyanet İşleri Başkanıdır. 29 Kasım 1860 (15 Cemaziyelevvel 1277)’de Ankara’da doğdu. Babası Ankaralı din alimlerinden Börekçizade Ali Kazım Efendi,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Ara

Refet Paşa (Bele) (1881-1963)

Kurtuluş Savaşı komutanlarından. 1881 yılında Selânik’te doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra İstanbul’da Harp Okulu’na girdi; 26 Aralık 1898’de piyade teğmen rütbesiyle mezun oldu. İlk askerî görevi olarak Makedonya’da...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Ara

Rıza Şah  Pehlevi (1878-1944)

Doğumu: 16 Mart 1878; Ölümü: 26 Temmuz 1944 Johannesburg-Güney Afrika Cumhuriyeti Pehlevan aşiretini yöneten bir ailenin çocuğu olarak 16 Mart 1878 tarihinde Mazenderab bölgesindeki Alaşt’ta dünyaya geldi. Babası Albay...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Ara

Saffet Arıkan (1888-1947)

Erzincan’ın eski ailelerinden Cıngıllı oğullarına mensup olan ve 1888’de Erzincan’da doğan Saffet Bey, Türkiye’nin askerî ve siyasî tarihinde önemli rol oynamış devlet adamlarından biridir. Amcası Tahir Bey Erzincan Alay...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Ara

Sait Molla

Mütareke Dönemi’nde İngiltere’nin Anadolu üzerindeki emellerini gerçekleştirmek amacıyla kurdurulan “Türkiye’de İngiliz Muhipleri Cemiyeti” (Assocciation of the Friends of England in Turkey)’nin kurucu Genel Başkanı, Kürt Teali Cemiyeti üyelerinden, Türkçe...

[ Devamını okumak için tıklayın ]