Yazar: atam21

21 Şub

Hasan Fehmi Bey (Kokay) (1875-1922)

Denizli’nin Babadağ ilçesinde doğan Hasan Fehmi Bey’in doğum tarihi çeşitli telif eserlerde farklılık göstermekle birlikte Devlet arşivlerine bağlı Osmanlı arşivlerinde yer alan sicil dosyasına göre miladi 1875 (1291)’tir. Ömer...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Şub

Osman Nuri Özpay (1878-1935)

1878 yılında İstanbul’da doğan Osman Nuri, Abdi Bey ve Feride Hanım’ın oğludur. İlk ve ortaokulu İstanbul’da tamamladıktan sonra lise öğrenimini Bursa Sultanisinde görerek (Bursa Erkek Lisesi) buradan mezun olmuştur. Yükseköğrenimine...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Şub

Hakkı Bey (İbrahim Hakkı AKGÜN) (1894-1956)

1305/1889’da Elazığ’a bağlı Palu ilçesinde doğdu. Palu’nun Çarşıbaşı Mahallesi’nde oturan Hacı Şerifzade Mehmet Raif Efendi ve Nazlı Hanım’ın oğludur. İlk ve orta öğrenimini Palu İptidai Mektebi ve Palu Rüştiyesinde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Şub

Mahmut Bey (SIĞNAK) (1866- 1942)

1866’da İstanbul- Aksaray’da Murat Paşa Mahallesi’nde doğdu. Babası muhasebecilik yapan Palulu Mehmet Penah Efendi annesi Ayşe hanımdı. İlk ve orta öğrenimini bazı kaynaklara göre Bağdat Rüştiyesinde bazı kaynaklara göre...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Şub

Mehmet Emin Bey (GİRAY) (1876- 1925)

1876 (1292) da Elazığ’ın Palu ilçesinde doğdu. Babası bölge eşrafından Hacı Osman Ağa, Annesi Emine Hanım’dı. İlk ve orta öğrenimini Palu İptidai Mektebi ve Rüştiyesinde tamamladı. Ermenice, Kürtçe ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Şub

Nüzhet Bey (Ahmet Nüzhet SARAÇOĞLU) (1860- 1942)

1277/1860 yılında Mamuretülaziz vilayetine bağlı Çemişgezek Kasabası’nın Mescit Mahallesi’nde dünyaya geldi. Asıl ismi Ahmet Nüzhet’ti. Annesi Rahime Hanım,  Babası eski Kuzican (Pülümür) Kaymakamı İsmail Hakkı Efendi idi. Babasının diğer...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Şub

Mehmet Besim Fazlıoğlu (1875-1930)

Mehmet Besim Bey, 1875 yılında Kastamonu’da doğdu. Babası Fazlızâde Ahmet Bey, annesi Fatma Hanım’dır. Öğrenim durumu hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Mart 1872’de yayımlanmaya başlayan Kastamonu gazetesinde çeşitli konularda...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Şub

Feyzi Bey (PİRİNÇÇİOĞLU) (1878-1933)

Pirinççizade Feyzi Bey, 1878’de Diyarbakır’da doğdu. Babası Osmanlı Meclis-i Mebusan Diyarbakır milletvekillerinden Pirinççizade Arif Bey, Annesi Emine Hanım’dır. İlk ve ortaöğrenimini Diyarbakır Askeri Rüştiyesi ve İdadisinde tamamladı. Bir süre...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
20 Şub

Âşir Atlı ( 1881-1957)

Aslen Bursalı olan Âşir Atlı, 1881’de Kilis’te doğdu. Babası, 1864 yılındaki Büyük Çerkes Sürgünü sırasında önce Balkanlar’a ardından Anadolu’ya göç eden Adige bir aileden Mehmet Bey, annesi Ayşe Hanım’dır....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
20 Şub

Hacı Şükrü Bey (AYDINDAĞ) (1883-1935)

Türk siyasetçi ve asker Hacı Şükrü Bey, 1883’te İstanbul Şehzadebaşı’nda doğdu. Babası Mehmet Nedim Bey, annesi Fatma Hanım’dır. İlk ve ortaöğrenimini iptidai mektebi, rüştiye ve askeri idadide tamamladıktan sonra...

[ Devamını okumak için tıklayın ]