Yazar: atam21

15 Oca

Celâl Nuri İleri (1882-1938)

Celâl Nuri ve kardeşlerinin çocukluk dönemleri Suphi Nuri-Celâl Nuri-Sedat Nuri Celâl Nuri’nin yeğeni olan Rasih Nuri İleri’nin özel arşivinden alınmıştır. Türk yenileşme tarihinde Batıcı fikir akımının önemli temsilcilerinden biri...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Oca

Celalettin Arif Bey (1875 -1930)

Celalettin Arif Bey Celalettin Arif Bey 1875’te İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın Başkâtipliğini yapmış olan Mehmet Arif Bey’dir. Soğukçeşme Askerî Rüştiyesi’ni, Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. 1895’te Fransa’ya...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Oca

Cemiyet-i Ahmediye

Mondros Mütarekesi’nin imzalanması ile başlayan yeni dönem, bir taraftan ulusal bağımsızlık savaşının başlamasına yol açan gelişmeleri içerirken, diğer taraftan Mütarekenin İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümetleri tarafından farklı algılanmasına dair...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Oca

Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti ve Türkiye)

Birinci Dünya Savaşı dünyanın o güne kadar gördüğü en büyük çapta yıkım ve acıları yaşattı. Dünyada böyle bir savaş ile tekrar karşılaşmamak için adalet, barış, hukuk ve eşitlik temelli...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Oca

Cemiyetler Kanunu (1938)

İnsanların herhangi bir amaç etrafında bir araya gelerek cemiyetler, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları vb. yapılarla tüzel kişilik halini almalarının tarihi çok eski değildir. İhtilal sonrası Fransa’da çeşitli cemiyetlerin...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Oca

Cevat Açıkalın (1901-1970)

Cevat Açıkalın 1901 yılında İstanbul’un Boğaz kıyısındaki Bebek semtinde doğmuştur. İki çocuklu bir ailenin büyük evladıdır. Babası Sultan İkinci Abdülhamit’in son Mabeyn Başkatibi Ali Cevat Bey’dir. Ali Cevat Bey’in...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Oca

Cevat Çobanlı (Orgeneral) (1870-1938)

  Orgeneral Cevat Çobanlı (Kaynak; TBMM Albümü,Cilt I, S.92,  TBMM Yayınları, Ankara, 2009) Cevat Paşa (Çobanlı), 14 Eylül 1870’de İstanbul’da Sultanahmet’te doğmuştur. Cevat Paşa, Arapgir’de Çobanoğulları olarak bilinen ailedendir....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Oca

Cevat Dursunoğlu (1892-1970)

Cevat Dursunoğlu Eğitimci, siyaset adamı ve yazar. 11 Temmuz 1892’de Erzurum’da, dünyaya geldi. “Dursunbeyoğlu” ailesindendir. İlkokulu Erzurum’da Ayaz Paşa ve Numune-i Terakki İbtidâî Mektepleri’nde (1896-1902) tamamladı. Orta öğrenimine Erzurum...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Oca

Cumhuriyet Dönemi Jandarma Teşkilatı

Jandarma, kaynaklarda çeşitli şekillerde tarif edilmekle beraber hemen, hemen aynı anlamda kullanılmıştır. Fransızca “Gendarmerie” kelimesinin Türkçeye geçmiş hâli “jandarma”dır. Fransız kaynaklarında jandarma “Gens” ve “D’ar­mes” kelimelerinin birleştirilmesi ile meydana...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
11 Oca

1927 Sanayi Sayımı

Cumhuriyetin kuruluş döneminde kamu yönetimine, ekonomiye, toplumsal yaşama ilişkin bilginin, bir merkezde toplanması zorunluluğu kendini hissettirmiştir. Bu zorunluluk doğrultusunda, 1926 yılında Başbakanlığa bağlı bir İstatistik Genel Müdürlüğü kurulmuştur.  Teşkilatın...

[ Devamını okumak için tıklayın ]