Yazar: atam21

04 Şub

Enver Ziya Karal (1906-1982)

Enver Ziya Karal, Balkanların en acı günlerini yaşamaya başladığı 1906 senesinde Kosova’nın Osmaniye (Peçova) ilçesinde dünyaya gelmiştir. Doğum tarihinde ay ve gün olarak herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Beşiktaş/İstanbul nüfusuna...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Şub

Erich (Georg Anton Sebastian) Von Falkenhayn (1861-1922)

Doğumu: 11.09.1861, Burg Belchau; Ölümü: 08.04.1922, SchloP Lindstedt/Potsdam. 1880 yılında askerî okuldan mezun olmuş, daha sonra Harp Akademisine devam etmiş, üç yıl topografya eğitimi aldıktan sonra 1893 yılında Genel...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Şub

Erkân-ı Harbiye Mektebi

15’inci yüzyıldan sonra dünyada meydana gelen gelişmeler ve özellikle aydınlanma çağı ile birlikte Avrupa’da başlayan yenilik hareketleri, devletlerin kurdukları ordulara da yansımış ve sömürgecilik yarışında üstünlüğü ele almak için...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Şub

Ernst Eduard Hirsch

Ernst Eduard Hirsch (1902 – 1985) Hukukçu, bilim adamı. 20 Ocak 1902’de Almanya’nın Hessen eyaletinde Yahudi bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Türkiye’de uzun yıllar ders vermiş ve Türk hukuk...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Şub

Erzurum Kongresi

30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi’nin imzalanması ile birlikte tüm ülkede olduğu gibi Erzurum ve çevresinde de millî hareketler oluşmaya başlamıştı. İşgale uğramayan Türk toprakları İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmekteydi....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Şub

Etibank

Osmanlı Devleti XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Anadolu’daki mevcut madenlerin işletilmesi için çeşitli yasal düzenlemelere başvurmuştur. 1861 yılından başlayarak, 1868, 1887 ve 1906 yıllarında maden nizamnameleri çıkarılmış, bu şekilde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Şub

Etnografya Müzesi Binası

Etnografya Müzesi Binası, Ankara’da “Namazgâh” adıyla anılan tepe üzerinde inşa edilmiştir. Kuzeydoğusunda Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi (Türk Ocağı) binası; kuzeybatı ve güneybatı yönünde, Atatürk Bulvarı üzerinde Radyoevi,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Şub

Ezanın Türkçeleştirilmesi

II. Meşrûtiyet’i takip eden yıllarda ortaya çıkan; Türkçülük cereyanı ve dilde sadeleşme akımının bir konusu olarak, ibadet dilinin Türkçeleştirilmesi hususu da gündeme getirilmişti. Bu kapsamda örneğin Ziya Gökalp; 1908’de...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
28 Oca

Halkevleri

Halkevleri, Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte modern, laik, inkılapçı bir ulus devlet oluşturma çabaları kapsamında Atatürk’ün Halkçılık ilkesi doğrultusunda bir yaygın eğitim kurumu olarak kurulmuştur. Cumhuriyet öncesinde benzer beklentilerle kurulan Türk...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Oca

Celâl Nuri İleri (1882-1938)

Celâl Nuri ve kardeşlerinin çocukluk dönemleri Suphi Nuri-Celâl Nuri-Sedat Nuri Celâl Nuri’nin yeğeni olan Rasih Nuri İleri’nin özel arşivinden alınmıştır. Türk yenileşme tarihinde Batıcı fikir akımının önemli temsilcilerinden biri...

[ Devamını okumak için tıklayın ]