Yazar: atam21

06 Ara

Mehmet Rifat (Börekçi) (1860-1941)

Mehmet Rifat Efendi (Börekçi) (D.29.11.1860-V. 5.3.1941): Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk Diyanet İşleri Başkanıdır. 29 Kasım 1860 (15 Cemaziyelevvel 1277)’de Ankara’da doğdu. Babası Ankaralı din alimlerinden Börekçizade Ali Kazım Efendi,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Ara

Refet Paşa (Bele) (1881-1963)

Kurtuluş Savaşı sırasında görev almış komutan, milletvekili, asker. Kurtuluş Savaşı komutanlarından İbrahim Refet Bele, 1881 yılında Selanik’te doğdu. Babası Mehmet Servet Bey, annesi Emine Hanım’dır. İlk ve orta öğrenimini Selanik...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Ara

Rıza Şah  Pehlevi (1878-1944)

Doğumu: 16 Mart 1878; Ölümü: 26 Temmuz 1944 Johannesburg-Güney Afrika Cumhuriyeti Pehlevan aşiretini yöneten bir ailenin çocuğu olarak 16 Mart 1878 tarihinde Mazenderab bölgesindeki Alaşt’ta dünyaya geldi. Babası Albay...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Ara

Saffet Arıkan (1888-1947)

Erzincan’ın eski ailelerinden Cıngıllı oğullarına mensup olan ve 1888’de Erzincan’da doğan Saffet Bey, Türkiye’nin askerî ve siyasî tarihinde önemli rol oynamış devlet adamlarından biridir. Amcası Tahir Bey Erzincan Alay...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Ara

Sait Molla

Mütareke Dönemi’nde İngiltere’nin Anadolu üzerindeki emellerini gerçekleştirmek amacıyla kurdurulan “Türkiye’de İngiliz Muhipleri Cemiyeti” (Assocciation of the Friends of England in Turkey)’nin kurucu Genel Başkanı, Kürt Teali Cemiyeti üyelerinden, Türkçe...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Ara

Siyasi Müsteşarlıkların Kurulması ve Çalışması

8 Mart 1937-29 Kasım 1937 Osmanlı Devleti’nde Sultan II. Mahmut döneminde merkez teşkilatında Umur-ı Mülkiye Nezareti’ne bağlı “müsteşarlık” makamının kuruluşuyla Türk İdare Tarihinde yeni bir makam teşkil edilmiş; bakan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Ara

Şefik Özdemir Bey’in Revandiz Harekâtı

TBMM Hükûmeti Misâk-ı Millî konusunda daha kuruluşunun ilk günlerinden itibaren gerekli duyarlılığı göstermiştir. Mustafa Kemal Paşa 1 Mayıs 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı tarihî konuşmada, millî sınırların İskenderun’un...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Ara

31 Mart Vakası

II. Abdülhamit idaresine karşı ilk fiilî hareket, Rumeli’de başladı. III. Ordu subaylarından Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) Resneli Ahmet Niyazi Beyin, yanına asker ve sivil iki yüz kadar gönüllü alarak, 3...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
05 Ara

Abidinpaşa Köşkü

Abidinpaşa Köşkü, Ankara Sultanisi, Hamidiye Sanayii Mektebi ve Gureba Hastanesi gibi imparatorluğun son dönemlerinde Ankara’da yapılan eserlerden olup, Millî Mücadele döneminde Türk ordusunun subay ihtiyacını karşılayan Sınıf-i Muhtelife Zabit...

[ Devamını okumak için tıklayın ]