Yazar: atam21

04 Şub

Albert Malche (1876-1956)

22 Şubat 1876 tarihinde İsviçre’nin Cenevre şehrinde doğdu. Ana dili Fransızca olan bir Musevidir. Cenevre Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdikten sonra 1910’da, asistan doktor olarak akademik kariyerine başladı. 1912’de aynı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Şub

Atatürk’ün Fotoğrafçıları

CEMAL IŞIKSEL (1905-1989) Cemal Işıksel, 1905’te İstanbul’un Vefa semtinde doğdu. İlk öğrenimini İstanbul ve Eskişehir’de yaptı. Orta, lise ve yüksek öğrenimini ise Ankara’da tamamladı. Cemal Işıksel, 1925’te zamanın Yüksek...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Şub

Damar Arıkoğlu (1889-1969)

Atatürk’ün “yakın arkadaşlarından” olan Damar Arıkoğlu, Milli Mücadele’nin kurucu kadrosu içinde bulunmuştur.11 Mart 1952 tarihinde Adnan Menderes’e yazdığı mektupta kendisini “herkesin umudunu kestiği kara günlerde canıyla, silahıyla, servetiyle, Milli...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Şub

Demirci Mehmet Efe (1883-1961)

Demirci Mehmet Efe, Yunan birliklerinin 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgali ile başlayan süreçte, Kuva-yı Milliye bünyesinde faaliyet gösteren çete reislerinin en önemlilerinden biridir. 1883 tarihinde Nazilli’nin Pirlibey köyünde Demirci...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Şub

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (1923-1938)

a. 1920–1923 Dönemi: XIX. yüzyılın ikinci yarısında, Sultan Abdülaziz (1861-1876) döneminde meydana getirilen ve dünyanın üçüncü büyük donanması olarak nitelendirilen Osmanlı Donanması, Sultan II. Abdülhamit’in (1876-1909) otuz üç yıl...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Şub

Devlet Sanayi Ofisi

29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan hemen sonra sanayileşmek suretiyle kalkınmayı öncelikli meseleleri arasına alan hükümetler tarafından diğer alanlarda olduğu gibi sanayi alanında da birtakım inkılaplar başlatıldı. Bu...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Şub

Düzenli Ordunun Kurulması

Mondros Mütarekesi’nin uygulanışıyla birlikte başlayan işgaller karşısında Türk milleti silahlı gruplar oluşturarak örgütlenmeye başlamıştır. Genel olarak Kuva-yı Milliye denilen silahlı direniş örgütleri düzenli ordu biçiminde olmayıp; tümen, alay, tabur...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Şub

Emanullah Han

Emanullah Han (Bağman/Paghman 1892-Zürich 25 Nisan 1960): Doğumu ile ilgili bilgilerde farklı tarihler bulunan Emanullah Han (1 Haziran 1891, 1 Haziran 1892, 2 Haziran 1892), Bağman/ Paghman/Kabil’de dünyaya geldi....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Şub

Emniyet Teşkilâtı (Cumhuriyet Dönemi)

Polis, Yunanca ve Latince kökenden gelme bir kelimedir. Polis terimi, Eski Yunan’da sitelerin bütün kamu hizmetleri karşılığında kullanılmıştır. Daha sonra kamu düzeninin sağlanması anlamında kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde ise kentlerde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Şub

Enver Behnan Şapolyo

Enver Behnan Şapolyo; Teşkilat-ı Avalim, Tarih-i Hürriyet, Hikmet-i Hukukun Tarihi, Miyar-ı Hukuk, Tarih-i Tekvin, Beyan, Esas İlim ve Hayat, Esrarı Abuhava, İlmi Ruh ve Cebri Ala gibi eserlerin sahibi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]