Yazar: atam21

01 Ara

Millî Musiki ve Temsil Akademisi

Her alanda olduğu gibi, müzikte de ulusal olanı yaratma ve yaygınlaştırma Atatürk dönemi kültür politikalarının önemle üzerine eğildiği hedefler arasında yer almıştır. Osmanlı’dan alınan kültür normları içinde en gelişmiş...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
01 Ara

Atatürk Konutu (Demiryolları Müzesi)

XIX. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı Devleti’nin toprakları üzerinde birtakım İngiliz ve Fransız şirketlerinin girişimleriyle başlayan demiryolu yapım faaliyetleri, yüzyılın sonuna doğru 1888’de, Almanların da alana girmesiyle farklı bir boyut...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
01 Ara

Tekâlif-i Milliye Emirleri

Mustafa Kemal Paşa’nın Tekâlif-i Milliye Emirleri ile başlatmış olduğu topyekün seferberlik; O’nun “artık savaşları ordular değil milletler yapar” stratejisinin Türk ve Dünya tarihindeki ilk başarılı uygulamasıdır. İkinci İnönü Savaşı’nda...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
01 Ara

Türkiye Komünist Fırkası

1917’de Rusya’da başlayan Bolşevik Devrim sonunda Çarlık Rusya yıkılmış yerine Sosyalist temellere dayanan yeni bir düzen kurulmuştu. Birinci Dünya Savaşı sonunda Anadolu İtilaf Devletleri’nin işgaline uğradı. İstanbul’daki Osmanlı yönetimi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
30 Kas

Latife Hanım (1898-1975)

Latife Hanım, 1898 yılında İzmir’de doğdu. İzmir’in tanınmış ailelerinden olup kısa bir süre belediye başkanlığı yapmış olan Muammer (Uşaklıgil) Bey’in kızıdır. Muammer Bey, zengin ve iyi bir aileden gelen...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
30 Kas

Liman Von Sanders (1855-1929)

Liman Von Sanders 17 Temmuz 1855-22 Ağustos 1929: 1855’te Stolp/Po­me­ranyan’da bir büyük çiftlik sahibinin oğlu olarak doğan Otto Liman, 1874’te Berlin’de Friedrich-Wilhelm Lisesini bitirdikten sonra orduya katılır. Essen muhafız...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
30 Kas

Lord Curzon (1859-1925)

İngiliz siyaset adamı ve yöneticisi.1859 yılında Kedleston-Derbyshire’de doğmuştur. Eton Koleji’ni bitirmiştir. 1886’da Muhafazakâr Parti’den milletvekili seçildi. 1898’de Hindistan’a gönderildi. Orada kral naibi olarak görev yaptı. Bir takım reformlar yaptı....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
30 Kas

Mustafa Kemal’in Sofya Ataşemiliterliği

Mustafa Kemal’in Sofya Ataşemiliterliği (27 Ekim 1913 – 20 Ocak 1915): II. Meşrutiyet’ten sonra Osmanlı Devleti’nin gerek iç, gerekse dış siyasetinde meydana gelen bir dizi hataların sonucunda girilen Balkan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
30 Kas

Türkiyat (Araştırmaları) Enstitüsü

Türkiye’nin ilk Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyetin 29 Ekim 1923’te ilânından sonra Atatürk, Köprülüzâde Mehmed Fuad’ı (Ord. Prof. Dr. Mehmed Fuad Köprülü) İstanbul Darülfünûnu bünyesinde Türk kültürünü ve medeniyetini dil,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
27 Kas

Atatürk Döneminde Kadın Hakları

17. yüzyılın sonlarında Batı karşısında toprak kaybetmeye başlayan Osmanlı Devleti’nde 18. yüzyıldan itibaren yenileşme hareketlerine başlanmıştır. Önceleri askerî alanda başlayan bu süreç daha sonra eğitim, hukuk, sosyal ve diğer...

[ Devamını okumak için tıklayın ]