Yazar: atam21

11 Oca

3008 Sayılı İş Kanunu

İş hukuku esas olarak iş sözleşmesine dayanarak çalışan işçilerle onları çalıştıran işverenlerin ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalı olup, ülkemizde bu alana özgü detaylı ve kapsamlı ilk adım 1936 tarihli...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
08 Oca

Cafer Tayyar Eğilmez (1878-1958)

Millî Mücadele’de  “Trakya Milli Kumandanı” olarak görev yapan Cafer Tayyar Paşa, 1878’de Kosova Vilayeti’ne bağlı Priştine Sancağı’nda doğdu. Anadolu kökenli “Çolakoğulları” lakabıyla tanınan bir aileden gelmektedir. Babası Emin Efendi,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
08 Oca

Câmi Bey (Baykurt) (1877- 1949)

Câmi Bey (BAYKURT) Abdülkadir Câmi Baykurt, Osmanlı Devleti’nin son dönemine tanıklık etmiş, Millî Mücadelenin başarısı için önemli görevler üstlenmiş, benimsediği fikir ve görüşler doğrultusunda siyasî faaliyetlerde bulunmuş bir Türk...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
08 Oca

Mahmut Celâl Bayar (1883-1986)

  16 Mayıs 1883 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesinin Umurbey köyünde doğmuştur. Babası, ilmiye sınıfına mensup bir fıkıh bilgini olan Abdullah Fehmi Efendi’dir. 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı’ndan (93 Harbi) sonra...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Bedia Muvahhit (1897-1994)

Bedia Muvahhit-Taha Toros Arşivi Cumhuriyet döneminin ilk sinema ve tiyatro oyuncularından Bedia Muvahhit, 1897 yılında İstanbul’da Büyükada’da doğmuştur. Annesi Refika Hanım, babası İstinaf Mahkemesi savcılarından Mısırlızade Şekip Bey’dir. Bedia...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Balkan Antantı

Birinci Dünya Savaşı’nı bitiren antlaşmalar, Balkanlarda süregelen toprak anlaşmazlıklarının çoğunu sona erdirmekle birlikte, kalıcı barışı tesis etmeye yönelik bir çözümü beraberinde getirememiştir. Yapılan antlaşmalarda galiplerin çıkarlarına ve mağlupların cezalandırılmalarına...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Balkan Savaşı’nda Atatürk

Balkan Savaşı (1912–1913), Türkleri Avrupa’dan atmak amacını güden Şark Siyaseti’nin bir ürünüdür. 18. yy.’ın ikinci yarısında Çarlık Rusya’sının uygulamaya soktuğu “Şark Siyaseti” ile önce Türklerin Avrupa’daki toprakları üzerinde, savaşlar...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Bandırma Vapuru

1878 yılında Trocadero ismiyle İskoçya’da inşa edilen ve 1910 yılında Bandırma ismini alan, Mustafa Kemal Paşa’nın 16 Mayıs tarihinde başlayan Anadolu yolculuğunda kendisi ve karargâhını taşıması nedeniyle tarihe mal...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü

Kültür, toplumların uzun süreli ortak yaşamından doğan maddi ve manevi değerlerinin birikimi ve insanlar arası ilişkilerin bütünüdür. Kültürel gelişme ise, bu birikimlerin sözlü ve yazılı olarak nesilden nesile aktarılması...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Başkomutanlık Kanunu (5 Ağustos 1921)

Osmanlı İmparatorluğu büyük umutlarla girdiği Birinci Dünya Savaşı’ndan yenilmiş olarak ayrıldı. 30 Ekim 1918’de imzaladığı Mondros Mütarekesi’nden sonra ülke dört bir yandan işgale uğradı. Türk ulusu yorgun, bitkin, fakir...

[ Devamını okumak için tıklayın ]