Yazar: atam21

11 Şub

Hilmi Ziya Ülken (1901-1974)

Genç Cumhuriyetin Çok Yönlü Düşünürü Dünya, tarihin değişik dönemlerinde, veba, karahumma gibi salgınlar ve sömürgeleştirme kaynaklı savaşlar vs. birçoğu bölgesel olan ciddi krizler yaşamıştır. Bu krizlerin bölgesel olanlarından doğal...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
11 Şub

Hoca Raif Efendi (Dinç) (1874-1949)

Hoca Raif Efendi (Dinç) 1874’te Erzurum’un Muratpaşa Mahallesi’nde doğan Mehmed Raif’in annesi İffet Hanım, babası Ulemadan Erzurumlu Mehmed Nuri Efendi’dir. Mensup olduğu aile Naibzâdeler olarak bilinir. İlkokulu ve Rüşdiye’yi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
11 Şub

Hoca Şükrü Efendi (İsmail Şükrü Çelikalay Efendi (1876-1950)

İsmail Şükrü (Çelikalay) Efendi 1876 yılında Afyonkarahisar (Karahisar-ı Sahip)’da doğdu. Ulemadan Mehmet İzzet Efendi’nin oğludur. İlköğrenimini Sıbyan Mektebi’nde orta öğrenimini de Rüştiye’de tamamladı. O sıralarda Afyonkarahisar’da bulunan Teğmen Hasan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
11 Şub

Hüseyin Avni Ulaş (1877-1948)

Hüseyin Avni Ulaş Hüseyin Avni, 1877’de Erzurum’un Kümbet köyünde dünyaya geldi. Dursuna­ğa­zade Mustafa Efendi’nin oğludur. Kığı Rüştiyesini, Vefa İdadisini, İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. İstanbul Barosuna kayıtlı avukat olarak 1913’te...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
11 Şub

Hüseyin Cahit Yalçın (1875-1957)

Gazeteci, siyasetçi, edebiyatçı, fikir adamı, eleştirmen, çevirmen. 7 Aralık 1875’te Balıkesir’de doğdu. İstanbul Şişli nüfusuna kayıtlıdır. Babası Âşar Müdürlüğü, muhasebecilik görevlerinde bulunan Ali Rıza Efendi, annesi Fatma Neyyire Hanım’dır....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
11 Şub

İbrahim Çallı ( 1882-1960)

G.1.İbrahim Çallı, http://www.turkishpaintings.com/index.php?p=37&l=1&modPainters_artistDetailID=239 İbrahim Çallı (1882-1960), Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü şahsen tanıyan, aynı sofrayı paylaşan ve portresini defalarca yapan bir ressamdır. Çallı, 13 Temmuz 1882’de Denizli’nin Çal kasabasında dünyaya...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
11 Şub

İbrahim Tali Öngören (1875-1952)

Askerî tabip, diplomat, siyaset ve devlet adamı. Diyarbakır, İstanbul ve Elazığ milletvekillerinden olan İbrahim Tali Bey, 1875 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Yusuf Tali Paşa, annesi Fatma Rasime hanımdır. İlk...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
11 Şub

İcra Vekilleri Heyeti

İcra Vekilleri Heyeti, TBMM’nin açılışından sonra Yürütme gücünü kullanan Hükümete/Bakanlar Kuruluna verilen isimdir. Devlet organizasyonunun kullandığı üç güç vardır: Yasama, Yürütme ve Yargı. Bu üç güçten birisi olan Yürütme...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
11 Şub

İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası

  TBMM Önünde Ankara’da, Ulus Meydanı’ndan Gar yönünde Cumhuriyet Bulvarı boyunca ilerlenildiğinde, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, hemen yanında Divan-ı Muhasebat (Sayıştay) ve İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binalarına...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
11 Şub

İmalât-ı Harbiye Umum Müdürlüğü

Osmanlı Devleti’nde harp malzemeleri üretimini sağlayan tesisler, II. Mahmut döneminde Tophane Müşiriyeti şeklinde düzenlenmiş, 1909 yılından itibaren İmalât-ı Harbiye Müdüriyeti olarak anılmaya başlamıştır. Mondros Mütarekesi’nin imzasından sonra İstanbul’daki İmalât-ı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]