Yazar: atam21

06 Oca

Bilecik Görüşmesi

Batı Anadolu’da Yunan orduları hedeflerine ulaşamamış, Türk Ordusunu mağlup edememişti. Güney cephesinde başarılar kazanılarak Fransız kuvvetleri püskürtülmüştü. Sevr Antlaşması’nın uygulanabilirliği bu nedenle İtilaf Devletleri’nce sağlanamamıştı. Bundan dolayı İtilaf Devletleri...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Birinci Sanayi Kongresi

1929 Buhranı’nın Türkiye Ekonomisi’nde yol açtığı dönüşümlerin belirtilerini, devletin müdahaleci politikalarında ve üretimdeki aktif rolünde görmek mümkündür. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin 22-30 Nisan 1930 tarihleri arasında “Gayemiz: Türkiye,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey (1884-1919)

Mehmet Kemal Bey, 1 Mart 1884 tarihinde babasının memur olarak bulunduğu Beyrut’ta dünyaya geldi. Babası, Sirkeci Gümrük Müdürlüğü ve İstanbul Gümrükler Başkatipliği görevlerinde bulunmuş olan Arif Bey, annesi ise...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Burhan Cahid Morkaya (1892-1949)

Burhan Cahid Morkaya 1892 yılında İstanbul-Silivri­kapı’da doğdu. Babası Emvâl ve Dârüleytam Meclisi azasından ve Balâ Tekkesi şeyhlerinden Ömer Fahrettin Efendi, annesi Havva Lütfiye Hanım’dır. İlk öğrenimini Bâlâ Mektebi’nde, orta...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Bursa Sümerbank Merinos Yünlü Sanayi Fabrikası

Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasını izleyen dönemde, Türk devlet ve toplum hayatının yeniden yapılandırılması sürecine girilmiş; her alanda olduğu gibi ekonomik hayatta da hızlı atılımlar yapılmaya başlanmıştır. Bu süreçte sanayileşme, ülke...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Büyük Nutuk’un Yurt İçi ve Yurt Dışı Basımları

Cumhuriyet Halk Fırkası’nın İkinci Büyük Kongresi’nin 15-20 Ekim 1927 tarihli oturumlarında Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri tarafından bizzat okunan Nutuk, Türkiye’de ismi en çok bilinen bir konuşma...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
06 Oca

Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi

Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin Büyük Millet Meclisi’nin açılışına dair “Tarihî Bir Vak’a: Büyük Millet Meclisi” başlıklı 23 Nisan 1336 (1920) tarihli-24 nolu nüshası Sivas’ta yayınlanan İrade-i Milliye gazetesinin devamı olarak...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Oca

Ahmet Hamdi Başar (1897-1971)

Ahmet Hamdi Başar 1897 yılında İstanbul’da doğdu. Hayatı; Türkiye tarihi açısından hem siyasî hem ekonomik çok önemli birçok olaya tanıklık ederek geçti. Farklı okullarda devam eden öğrenciliğinin yanı sıra...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
31 Ara

Atatürk ve Milliyetçilik

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı ifadesinde, 1881-1938 yılları arasında yaşayan askerî, siyasi, idari yönleriyle de, eğitimci, yön verici yanlarıyla da tarihin önde gelen şahsiyetlerinden biri hem millî hem evrensel boyutlarıyla bir...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
31 Ara

Atatürk’ün Eğitim ve Öğretim Gördüğü Kurumlar

Şüphesiz, Atatürk’ü iyi anlamak için öncelikle onun “birikimleri”nin, bir başka ifade ile onun kişiliğinin oluşmasına etki eden “bilimsel ve fikri alt yapı”nın bilinmesi, ortaya konulması gerekir. I. MAHALLE MEKTEBİ:...

[ Devamını okumak için tıklayın ]