Yazar: atam21

16 Şub

Kemalizm

Kemalizm, ulusal sınırları aşıp evrensel boyuta ulaşan Türk yönetim modelidir. Kemalist sistem, Milli Mücadelenin başından itibaren günün koşulları bağlamında öncelik kazanan düşüncelerin sırasıyla uygulamaya konulması sonucunda elde edilen başarı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Şub

Kılıç Ali (Süleyman Asaf 1888-1971)

Asıl adı Süleyman Asaf olan Kılıç Ali 1888 yılında İstanbul’da doğdu. Baba tarafı Rodos’tan göç etmiştir. Hüsrevoğulları sülalesine mensup olan Tevfik Beyin oğludur. Anne tarafı ise Kafkasya’dan, 1890’larda göç...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Şub

King-Crane Heyeti

I. Dünya Savaşını sona erdiren ateşkes anlaşmaları sonrasında, barış görüşmeleri 18 Ocak 1919’de Paris’te başladı. Görüşmelerin ana aktörleri, İngiltere, Fransa, İtalya, ABD ve Japonya idi.  Avrupa’da sınırların çizilmesi ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Şub

Kuvâ-yı Millîye

Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılmasının ardından, galip devletler ile Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmış, bu antlaşmanın hükümleri doğrultusunda bu devletler Osmanlı topraklarını işgal etmişlerdir. Ateşkesi takip eden günlerde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Şub

Kütahya – Eskişehir Muharebeleri

Türk ordusunun I. ve II. İnönü Muharebelerinde elde ettiği başarılar, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve Anadolu’da büyük bir sevinçle karşılandı. Türk ordusunun kendisinden sayıca ve silahça çok üstün olan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Şub

Kapitülasyonlar

Kapitülasyon, bir anlaşmaya bağlı olarak bir devletin, başka devletlere tanıdığı iktisadi, siyasi ve sosyal ayrıcalıklar olarak tanımlanabilir. “Kapitülasyon” kelimesinin Latince “sözleşme yapma” anlamındaki “capitulare” kelimesinden geldiği tahmin edilmektedir.  Tarihsel...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Şub

Karabük Demir Çelik İşletmeleri

İnsanlığın iktisadi olarak çehresini değiştiren iki devrim yaşanmıştır. Bunlardan biri yaklaşık on bin yıl önce gerçekleşen “Neolitik Devrim” de denilen “Tarım Devrimi”dir. Bu devrimle insanlar avcı-toplayıcı ve göçebe yaşam...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Şub

Karakol Cemiyeti

Mondros Mütarekesi’nin hemen sonrası, İstanbul’daki azınlıkların taşkın hareketlere başlaması ve özellikle İtilaf gemilerinin İstanbul önlerine gelmesi ile bir kıyıma girişebilecekleri olasılığı, İstanbul’daki askerî kesimin ve esnaf teşkilatlarının hızla örgütlenmesi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Şub

Karboğazı Baskını

Milli Mücadelenin Güney Cephesi’nde elde edilen askerî başarılardan biri de 28 Mayıs 1920 tarihinde gerçekleşen “Karboğazı Baskını”dır. Fransız işgal ordusunun Pozantı’da bulunan takviyeli bir taburu, millî kuvvetler tarafından kuşatılarak...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
15 Şub

10. Yıl Marşı

Ulusal bilincin oluşmasında ve yaşatılmasında önemli bir misyona sahip olan millî marşlar, birlik ve beraberliğin sağlanmasında devletlerin vazgeçilmez unsurları arasında yer almaktadır. Ülkelerin millî değerlerini, kültürel ve folklorik özelliklerini...

[ Devamını okumak için tıklayın ]