Marmaralı, Samuel Abravaya (1879-1953)

18 Şub

Marmaralı, Samuel Abravaya (1879-1953)

Marmaralı, Samuel Abravaya (1879-1953)

Samuel Abravaya Marmaralı

Atatürk’ün hastalığı sırasında kendisini tedavi eden beş danışman (belgelerde müşavir) doktordan birisi olan Dr. Abravaya Marmaralı, 1879’da İzmir’de doğdu. İlk ve orta eğitimini İzmir İdadisi’nde yaptı. 1897 yılında Mülkiye Tıbbiyesi’nden mezun oldu. Tikveş ve Dede­ağaç’da Belediye Tabipliği yaptıktan sonra 1907’de görevinden istifa ederek Paris’e tahsilini tamamlamaya gitti. Dönüşünde Tıp Fakültesi Genel Patoloji Asistanlığı’na seçildi ve 1 Mart 1909’da Darülfünun Tıp Fakültesi Dâhiliye Seririyatı (Hasta başında uygulamalı dahiliye dersi) Muallim Muavinliği’ne (Doçentliğe), 1910 yılında da Dâhiliye Şefliği’ne atandı. Bir müddet Maltepe Askeri Hastanesi’nde Tabip Yüzbaşı olarak da çalışan Dr. Abravaya, 1932’de Tıp Fakültesi Müdür Muavinliği’ne getirilmiş ve bu görevde üç yıl kalmıştır. Dr. Abravaya, II. Meşrutiyet’ten önce Sağlık Bakanlığı görevini yapan Meclis-i Umur-ı Tıbbiye-i Mülkiye ve Sıhhiye-i Umumiye üyeliklerinde de bulunmuştur. Türk Tıp Encümeni, Türk Tıp Cemiyeti üyelerinden olan Dr. Samuel Abravaya, Osmanlı Tıp Cemiyetinin de ikinci başkanlığını yapmıştır. Ayrıca Fransız Gastroenteroloji Cemiyetinin üyesiydi. Cumhuriyet’ten sonra politikaya atılan Dr. Samuel Abravaya Marmaralı, 1935 yılında Niğde Milletvekili seçilerek meclis çalışmalarına katıldı. 1939 seçimlerinde aynı ilden tekrar milletvekili seçildi. Böylece TBMM 5. ve 6. Dönemlerinde (1935-1943) milletvekilliği yaptı. Atatürk’ün son hastalığı sırasında, onun danışman doktorları arasında yer aldı. 1953 yılında İstanbul’da vefat etti.

Ali GÜLER

KAYNAKÇA

AKÇİÇEK, E., Atatürk’ün Sağlığı Hastalıkları ve Ölümü, İzmir Güven Kitabevi, İzmir 2005.

KOCATÜRK, U., Atatürk Çizgisinde Geçmişten Geleceğe, Atatürk ve Yakın Tarihimize İlişkin Görüşmeler, Araştırmalar, Belgeler, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2005.

ÖZTÜRK, K., Türkiye Büyük Millet Meclisi Albümü 1926-1973, Ankara 1973.

ŞEHSUVAROĞLU, B., Atatürk’ün Sağlık Hayatı, İstanbul 1981.


28/01/2022 tarihinde https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/marmarali-samuel-abravaya-1879-1953/ adresinden erişilmiştir

Benzer Yazılar