Yazar: atam21

10 Şub

H. Ferid Alnar (1906-1978)

Türk müzisyen, besteci, orkestra şefi, kanun virtüözü, müzik öğretmeni. 11 Mart 1906’da İstanbul’da doğdu. Posta Genel Müdürü Hüseyin Bey ve iyi derecede kanun çalan Saime Hanım’ın oğludur. Müziğe annesinin...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 Şub

Hasan Rıza Soyak (1890-1970)

Hasan Rıza Soyak Mustafa Kemal Atatürk’ün çok yakınında bulunan bir yönetici, iktisat ve siyaset adamı olarak tanınmaktadır. 1890 (H. 1306) yılında Üsküp’te doğdu. Babası Ali Necip Bey, annesi Fatma...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 Şub

Hasan Saka (1885-1960)

Hasan Saka 1885’te Trabzon’da doğan Hasan Saka, öğrenim hayatına Trabzon’da başlamış, daha sonra İstanbul Mercan İdadisini bitirmiştir. 1908’de Mülkiye’den mezun olduktan sonra Divan-ı Muhasebat (Sayıştay)’ta göreve başlamıştır. 1909 Ekim’inde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 Şub

Hasan Tahsin (Osman Nevres Bey) (1888-1919)

Hasan Tahsin (Osman Nevres) Asıl adı Osman Nevres olan gazeteci-yazar Hasan Tahsin, Osmanlı Devleti’nin istihbarat örgütü “Teşkilat-ı Mahsusa”nın üyesidir. İzmir’in 15 Mayıs 1919 günü Yunanlılar tarafından kanlı biçimde işgal...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 Şub

Hatay Sorunu ve Çözümü

Osmanlı Devleti döneminde, Anadolu’nun bir parçası olarak görüldüğü için, ayrı bir idari bütünlük veya coğrafi bölge olarak tanımlanmayan Hatay; Fransız işgali döneminde İskenderun Sancağı (Kısaca Sancak) olarak adlandırılmış, 1936...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 Şub

Havza Genelgesi

Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919): Samsun’a çıktıktan sonra bölgede İngiliz işgal kuvvetlerinden cesaret alan Rum çetelerinin faaliyetlerinden dolayı karargâhını daha emniyetli bir yere nakletmek isteyen Mustafa Kemal Paşa, 25...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 Şub

Heyet-i İlmiye

Cumhuriyet’in inşası sürecinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen Maarif Kongresi’yle başlayan bilimsel ve çağdaş bir eğitim sistemi kurma çabaları, Maarif Vekaletine bağlı bir birim olarak kurulan Heyet-i İlmiye ile...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 Şub

Heyet-i Nâsıha

Heyet-i Nâsıha (Nâsıhat Heyeti), Mondros Mütarekesi sonrası Anadolu’da önce İstanbul Hükûmeti, Millî Mücadele sırasında ise Heyet-i Temsiliye ve Ankara Hükûmeti tarafından halka Nâsıhat verme amaçlı oluşturulmuş “öğüt kurulları”dır. Heyet-i...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 Şub

Hıyanet-i Vataniye (Vatana İhanet) Kanunu (29 Nisan 1920)

Hıyanet-i Vataniye Kanunu BMM’nin açıldığı tarihlerde Anadolu iç ayaklanmaların etkisiyle olağanüstü bir tehlike içinde idi. Asayişsizlik, eşkıya, sefalet Anadolu’yu sarsıyordu. Yunan ordusunun ilerleyişi de moral çöküntü yaratmıştı. Asker kaçaklarının...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
10 Şub

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Toplumlar, tarihin en eski çağlarından başlayarak tapınma, anma ve kutlama gibi birtakım amaçlar güderek çeşitli ritüelleri yerine getirme ihtiyacı hissetmişlerdir. Tüm bu etkinlikler insanlığın gelecek nesillere aktardıkları değerleri oluşturmuştur....

[ Devamını okumak için tıklayın ]