Ay: Aralık 2020

09 Ara

Türkiye-Ukrayna Dostluk Antlaşması

1922 Bolşevik İhtilali sonrasında Sovyet Halk Cumhuriyeti olarak siyasi haritadaki yerini alan Ukrayna’nın Türkiye ile ilişkilerini Türk-Rus ilişkileri bağlamında değerlendirmek gerekmektedir. Rusya’da Ekim Devrimi sonrası oluşan Sovyet idaresi ile...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Ara

Uluslararası Sayıların Kabulü

Atatürk’ün Türk milletinin hayatını kolaylaştırmak ve çağdaş dünyaya uyum sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği inkılaplardan biri de rakamlarda yapılan değişikliktir. O zamana kadar Türk toplumunun kullandığı Arap rakamları birçok bakımdan ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Ara

Ulvi Cemal Erkin (1906-15 Eylül 1972)

Türk Beşleri’nin üyesi olan Erkin, Atatürk’ün eğitim için yurt dışına gönderdiği beş sanatçıdan biridir. Düyun-u Umumiye müdürlerinden Mehmed Cemil Bey’in oğlu olan Ulvi Cemal Erkin, yedi yaşındayken İstanbul’da piyanist...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Ara

Yörük Ali Efe (1896–1951)

Kurtuluş Savaşı’nda Aydın yöresinde büyük yararlıklar göstermiş efelerdendir. 1895 yılında Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Kavaklı köyünde doğdu. Babası Sarıtekeli aşiretinden İbrahimoğlu Apti, annesi Yörüklerin Atmaca aşiretinden Fatma’dır. I. Dünya...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Ara

Yusuf İzzet Met (1876-1922)

Yusuf İzzet Met Büyük çerkes sürgününde (1864) Kafkasya’nın Şapsığ yöresinden sürülen bir ailesinin çocuğudur. 1876 yılında Yozgat’ta doğdu. Babası İbrahim Beyi çok küçük yaşlarda kaybettiği için güçlükler içinde büyüdü....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Ara

Yüksek Ziraat Enstitüsü

Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak tarımsal eğitim konusunda araştırmalar yapılmış ve 1927 yılında bu konuda Almanya’dan bir bilim heyeti davet edilmiştir. Bu amaçla gelen Oldenburg Heyeti, Hükûmete verdiği raporda modern...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Ara

1933 Üniversite Reformu

Batılı anlamda üniversite olmamakla beraber, üniversiter nitelikte batılı anlamda yüksek öğretim kurumları, Türkiye’de orduyu ıslah etmek maksadıyla kurulan Mühendishane-i Bahri-i Hümayun (1773), Mühendishane-i Berri-i Hümayun (1796), Mekteb-i Tıbbiye (1827)...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
08 Ara

Çerkes Ethem (1886- 1948)

Çerkes Ethem, 19. yüzyılda Kafkasya’dan Osmanlı topraklarına göç etmiş olan Çerkes Şabsığ kabilesinden gelen Pşevulardan Ali Bey’in oğludur. Aile, Bandırma yakınlarındaki Emre Köy’e yerleştirilmiş, Ethem de burada 1886 yılında...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
08 Ara

Türkiye İş Bankası

Seksen yılı aşkın bir geçmişe dönüp bakılınca, Cumhuriyet’in en önemli eserlerinden ya da kurumlarından birisi “Türkiye İş Bankası”’dır. Kurulduğu 1924 yılından bu yana sürekli gelişmiş, çağına ayak uydurmuş ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Ara

Mustafa Kemal Atatürk Döneminde Türkiye-İngiltere İlişkileri (1919-1938)

Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlik ve olgunluk dönemi, İngiltere’nin gücünün doruğunda olduğu, sömürge imparatorluğunun en geniş sınırlarına eriştiği, hayatının son dönemi ise, hala çok önemli bir konuma sahip olmakla beraber...

[ Devamını okumak için tıklayın ]