Ay: Aralık 2020

06 Ara

31 Mart Vakası

II. Abdülhamit idaresine karşı ilk fiilî hareket, Rumeli’de başladı. III. Ordu subaylarından Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) Resneli Ahmet Niyazi Beyin, yanına asker ve sivil iki yüz kadar gönüllü alarak, 3...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
05 Ara

Abidinpaşa Köşkü

Abidinpaşa Köşkü, Ankara Sultanisi, Hamidiye Sanayii Mektebi ve Gureba Hastanesi gibi imparatorluğun son dönemlerinde Ankara’da yapılan eserlerden olup, Millî Mücadele döneminde Türk ordusunun subay ihtiyacını karşılayan Sınıf-i Muhtelife Zabit...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Ara

Mehmet Nuri Conker (1881-1937)

13 Ekim 1881’de Selanik’te doğdu. Babası Hoca Osman Efendi, annesi Zehra Hanım’dı. Mustafa Kemal ile mahalle arkadaşı olan Mehmet Nuri,  Selanik Askerî Rüştiyesini ve Manastır Askerî İdadisini bitirdi. 14...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Ara

Mudanya Mütarekesi

11 Ekim 1922 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz, 9 Eylül 1922’de Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının İzmir’e girişi ile büyük ölçüde amacına ulaşmıştı. Ancak, Trakya ve Boğazlar henüz...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Ara

Muhafaza-i Mukaddesat ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Merkezi Hey’etiyesi

Aralık 1918’de İstanbul’da kurulan Vilâyat-ı Şarkıye Müdafaa-ı Hukuk-ı Milliye Cemiyeti, Mart 1919’da Erzurum şubesini açmış, Erzurum Kongresi’nden sonra Şarki Anadolu Vilayat-ı Müdafaa-ı Hukuk-ı Milliye Cemiyeti adıyla yenilenmiş ve nihayet...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Ara

Mustafa Necati (1894-1929)

Mübadele, İmar – İskân, Adliye ve Milli Eğitim Bakanı. 1894 yılında İzmir’de dünyaya gelen Mustafa Necati Darende’li Hacı Hüseyin Paşa ailesindendir. İzmir’de Gayret Mektebi’ni, Burhanül Maarifini ve İzmir İdadisi’ni...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Ara

Noel Fiessinger (1881-1946)

1881 yılında Thaon, Vosges’de doğdu. Aldığı tıp eğitiminden sonra Paris’teki çeşitli hastanelerde çalıştı. Ardından deneysel patoloji ve klinik profesörü oldu. Fransız Tıp Akademisi’ne üye seçilen Fiessinger, Mukayeseli Patoloji Cemiyeti...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
01 Ara

Millî Mücadele’de Doğu Cephesi

Kafkas Cephesi veya diğer ifadeyle Doğu Cephesi, Birinci Dünya Savaşı’nda Türk ordusunun ilk büyük askerî harekâtına sahne olmuştur. Köprüköy saldırıları ile durdurulan Rus ilerleyişi, Enver Paşa’nın yoğun kış şartları...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
01 Ara

Mandacılık

Manda bir yönetim biçimidir. Birinci Dünya Savaşı’yla ortaya çıkmıştır. Güney Afrikalı General Smuts savaşın sonunda Aralık 1918’de bir kitapçık yayınladı. Bu kitapçıkta savaştan yenilmiş olarak çıkan devletlerden ayrılacak ülkelerin...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
01 Ara

Mazhar Müfit Kansu (1873-1948)

Millî Mücadele öncesinde, sürecinde ve sonrasında önemli görevler üstlenerek Mustafa Kemal Atatürk ve diğer Millî Mücadele kahramanları ile birlikte hareket ederek adını tarih sayfalarına yazdıran Mazhar Müfit Kansu, kendi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]