Ay: Aralık 2020

01 Ara

Millet Mektepleri

Cumhuriyet’in ilanı sonrasında Türkiye’de okuryazarlık oranını arttırmak amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından küçük çapta bazı çalışmalar yapılmışsa da bu çalışmalardan beklenilen sonuç alınamamıştı. Bu amaca yönelik en ciddi bir...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
01 Ara

Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti

“Millet iktisadı ve büyük sanayi ancak himaye usulünün tatbiki ile husule gelebilir, bu hususta bize rehber olacak milli iktisat nazariyeleridir” Ziya Gökalp’in 1923 yılında yazdığı bu satırlar iktisadın, ulus...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
01 Ara

Millî Musiki ve Temsil Akademisi

Her alanda olduğu gibi, müzikte de ulusal olanı yaratma ve yaygınlaştırma Atatürk dönemi kültür politikalarının önemle üzerine eğildiği hedefler arasında yer almıştır. Osmanlı’dan alınan kültür normları içinde en gelişmiş...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
01 Ara

Atatürk Konutu (Demiryolları Müzesi)

XIX. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı Devleti’nin toprakları üzerinde birtakım İngiliz ve Fransız şirketlerinin girişimleriyle başlayan demiryolu yapım faaliyetleri, yüzyılın sonuna doğru 1888’de, Almanların da alana girmesiyle farklı bir boyut...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
01 Ara

Tekâlif-i Milliye Emirleri

Mustafa Kemal Paşa’nın Tekâlif-i Milliye Emirleri ile başlatmış olduğu topyekün seferberlik; O’nun “artık savaşları ordular değil milletler yapar” stratejisinin Türk ve Dünya tarihindeki ilk başarılı uygulamasıdır. İkinci İnönü Savaşı’nda...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
01 Ara

Türkiye Komünist Fırkası

1917’de Rusya’da başlayan Bolşevik Devrim sonunda Çarlık Rusya yıkılmış yerine Sosyalist temellere dayanan yeni bir düzen kurulmuştu. Birinci Dünya Savaşı sonunda Anadolu İtilaf Devletleri’nin işgaline uğradı. İstanbul’daki Osmanlı yönetimi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]