Kategori: Genel

28 Haz

Atatürk Dönemi Güzellik Yarışmaları

Türk toplumunun savaş yıllarında maruz kaldığı sağlıksız koşullar ve beslenme yetersizliklerine karşı Türkiye Cumhuriyeti önemli mücadeleler vermiş, yeni neslin gelişimine yönelik politikalar öne çıkarılarak bireyin sıhhatli olması, devletin gücü...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
25 Haz

Atatürk Döneminde T.C. Devlet Demiryollarının Gelişimi

Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet Türkiyesi’ne, 3756 km’si imtiyazlı, yani yabancı şirketlerce inşa ettirilip işletilebilen, 356 km’si de Rusya’dan geri alı­nan topraklardan elde edilen toplam 4112 km demir yolu kalmıştır. Bunun...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
22 Haz

Ahmet Tevfik Paşa (Okday) (1845-1936)

Son Osmanlı Sadrazamı olan Ahmet Tevfik Paşa, Ferik İsmail Hakkı Paşa’nın oğlu olup, aslen Kırımlıdır. 10 Şubat 1845 (2 Safer 1261) tarihinde Üsküdar’da doğdu. Topkapı Sıbyan Mektebi’nde ve Vidin...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
16 Haz

Ahmet Naşit Mengü (1903-1964)

Atatürk’ün yaverliği hizmetinde bulunan Ahmet Naşit Bey, 1903 yılında Erzurum’da dünyaya gelmiştir. Babası Tütüncüzade Akif Bey’dir. Sivas Kongresi öncesi Anadolu’ya geçerek Mustafa Kemal Paşa’nın mahiyetine katılmıştır. 1 Temmuz 1920’de...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Haz

Ahmet Cevdet Oran (1862-1935)

Görsel 1: Ahmet Cevdet Bey Ahmet Cevdet (Oran), 1862’de İstanbul’un Aksaray semtinde doğmuştur. Doğum tarihinin 1861 olduğuna dair bilgiler de mevcuttur. Babası İstanbul’un tanınmış tüccarlarından Hacı Ahmet Efendi’dir. Ahmet...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
31 May

Voroşilov, Kliment Yefremoviç (1881-1969)

Görsel 1: Voroşilov(Kaynak: Pravda, 15 Kasım 1933, s.1.) 4 Şubat 1881 tarihinde Rusya İmparatorluğu’ndaki Lugansk’a bağlı Verhneye Bahmutsky’de demiryolu işçiliği ile geçimini sağlayan bir ailede dünyaya gelmiştir. Lugansk şehrine...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
31 May

Abdüllâtif Naci Eldeniz (1875-1948)

Naci Paşa, 1875 (1291) yılında Manastır’da dünyaya gelmiştir. Annesi Fatma Canan Hanım, babası Zaimoğullarından Halil Bey’dir. İlkokuldan sonra Manastır’da bulunan askerî rüşdiye ve idadide öğrenimini tamamladıktan sonra, 14 Haziran...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
31 May

Mehmet Tekin Arıburun (1903 -1993)

  Mehmet Tekin Arıburun 16 Ekim1903 (3 Teşrin-i evvel 1319)’de İştip’de (bugünkü Makedonya sınırları içindedir) doğdu. Babası Çanakkale Savaşları sırasında Arıburnu muharebelerinde şehit düşen 57.Alay Komutanı Piyade Yarbay Hüseyin...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
20 May

Anadolu’da Peyâm-ı Sabah

Anadolu’da Peyâm-ı Sabah İstanbul’da çıkan Alay gazetesinin Ankara’daki devamıdır. Alay’ın kurucuları Ercümend Ekrem (Talu) ve Enis Avni’dir (Aka Gündüz). Ercümend Ekrem ve Aka Gündüz’ün müştereken çıkardıkları Alay gazetesi, Mondros...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
20 May

Azat Obaları

Ulusal bağımsızlık mücadelesinin başarıya ulaşmasından ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasından sonra, yeni devletin kurucuları, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki sorunlarına titizlikle eğilmeye başladı. Bu dönemde önemle ele alınan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]